80% beschikkingen huishoudelijke hulp verstuurd

Zwolle – In Zwolle ontvangen 3318 mensen huishoudelijke ondersteuning. Door overgang van de rijkstaken naar de gemeenten is, met al deze mensen een gesprek gevoerd. Ruim 80 procent van hen heeft inmiddels een nieuwe beschikking gekregen.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo van kracht. Onderdeel hiervan is de huishoudelijke ondersteuning. Voor inwoners die al voor 1 januari 2015 huishoudelijke ondersteuning kregen, geldt een maximale overgangstermijn van zes maanden tot uiterlijk 1 juli 2015. Ruim 80 procent heeft een gesprek gehad en is de beschikking verstuurd.

Zorgvuldigheid staat voorop. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om bij de ruim 600 cliënten die nog geen gesprek of beschikking hebben gekregen, de huidige ondersteuning te continueren totdat het gesprek is gevoerd en de beschikking klaar is . Het college en de zorgaanbieders koersen daarbij op 1 september aanstaande.

De redenen waarom voor deze 20 procent nog geen nieuwe beschikking is, zijn divers. Het voeren van een goed keukentafelgesprek en het hierbij betrekken van mantelzorgers en sociaal netwerk, vraagt de nodige inzet. Dit heeft mede geleid tot een hoge druk op de Sociale wijkteams en de aanbieders waardoor nog niet alle cliënten al een keukentafelgesprek hebben gehad,. In sommige gevallen is er wel een gesprek gevoerd maar is het verslag nog niet bij de gemeente binnengekomen. Daarnaast hebben sommige cliënten een zodanige complexe, meervoudige problematiek dat zij door de aanbieder zijn aangemeld bij het Sociaal wijkteam.

De cliënten wiens huidige ondersteuning voorlopig nog doorloopt worden hierover per brief geïnformeerd.

Artikel delen: