Koninklijke Onderscheiding voor de heer Nabers

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer reikte donderdagmiddag de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer Freek Nabers, manager Planning en Control, tevens concerncontroller van de Christelijke Hogeschool Windesheim. De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsbijeenkomst van de heer Nabers op de Campus in Zwolle, na afloop van de lezing van prof. dr. Herman Pleij. 

 

De heer Nabers heeft zich als directeur Financiën en manager Planning en Control in de afgelopen 35 jaar buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de ontwikkeling van Windesheim. Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de hogeschool tot de huidige innovatieve kennisinstelling. Die financieel gezond is en stevig in de regio verankerd. Een instelling waar niet alleen onderwijs, maar ook onderzoek en ondernemerschap centraal staan.

Ook voor de besluitvorming over grote veranderingen en belangrijke keuzes waren de expertise en zienswijzen van de heer Nabers van toegevoegde waarde. De heer Nabers denkt in kansen en mogelijkheden en dat maakte hem ook in innovatief opzicht sterk. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan diverse financiële projecten op sectorniveau, zoals bij de aanpassing van het hbo-bekostigingsstelsel. Het belang van de hbo-sector als geheel stond daarbij voor hem steeds voorop. Hij wordt daarom ook buiten Windesheim gewaardeerd om zijn financiële deskundigheid, maatschappelijke betrokkenheid en verbindende kwaliteiten. 

 

Tevens zette hij zich in voor de innovatie en toepassing van het moderne planning- en control instrumentarium van de hogeschool. Een voorbeeld daarvan is het dashboard dat werd ontwikkeld om onder andere studieresultaten nauwgezet te volgen. Allemaal zaken die bijdragen aan het succes en de voorbeeldfunctie van de hogeschool in deze regio en in het hele land. De heer Nabers zet zich daarnaast ook op vrijwillige basis voor de samenleving in, onder meer voor de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle.

Artikel delen:
Reacties 38
 1. Beetje wrang bericht nadat je eergisteren over de best declarerende bestuurders hebt gelezen en vandaag over de best verdienende (*) van Windesheim t.o.v andere hogescholen in Nederland.

  (*) ik ben even kwijt wat de functie van dit opperhoofd was.


  ⚠️ Meld

 2. Daar heb je helemaal gelijk in Tsja, rare wereld. Iemand die kennelijk 35 jaar zijn werk goed gedaan heeft krijgt een lintje. Devaluatie van dat fenomeen.


  ⚠️ Meld

 3. @Tsja

  Het lijkt mij wat verstandiger als je wat meer in de materie verdiept, voordat je een bepaalde opmerking plaatst.

  – Editted –


  ⚠️ Meld

 4. @ Ex-Windesheim, was je student of wat anders? In het laatste geval: Kon je dit geluid

  Het is niet meer normaal, dat zo’n figuur met zoveel wanbeleid binnen het kader van de Hogeschool Windesheim zelfs een lintje krijgt!

  niet kwijt toen je er nog werkte?


  ⚠️ Meld

 5. @dick en @Veldwachter

  Onbegrijpelijk! Zijn jullie nu zo dom of hebben jullie beide een zonnesteek. Lees het topic dat Weblog Zwolle al eerder hierover heeft gepubliceerd.


  ⚠️ Meld

 6. Groet’n…Misschien is het mogelijk dat je je eigen reactie eerst nog eens leest voor je wat van ons mij verwacht. Het zal je toch niet verbazen dat ik niet serieus op 17:12 inga?
  Alleen dat toontje al….dikke doeiii he ex!


  ⚠️ Meld

 7. En @dick als ex student zoals ik, kon je verhaal aan niemand kwijt. Alles wordt in de doofpot gestopt en een stem van een student telt al helemaal niet mee. Ze teren daar vet op de inkomsten die de studenten binnen brengen.


  ⚠️ Meld

 8. Kijk, je kunt wel met duidelijkheid beginnen!

  Ken jij Frits Dilling? Hmmm, helaas ken mijn zoon, tegenwoordig student, hem ook niet. Hij was mijn leraar Nederlands op de MEAO. Vlak daarna ging hij naar het Windesheim. Heb em nog een keer opgezocht en volgens mij is hij wat in het “kader” gaan doen. Heb nog nooit zo’ n goede leraar gehad en fietste vaak met hem terug naar ons Westenholte. Weet zeker dan hij integer is: hij zal toch vast niet de enige zijn? Ken je niet iemand in het kader die je kunt vertrouwen?
  Is er uberhaupt geen vertrouwenspersoon op het Windesheim?

  Dit verhaal lijkt me nogal essentieel voor het reilen en zeilen van de hogeschool? Nu stelt de SP vragen aan de minister…maar ken je niet iemand in de plaatselijke politiek, Je zou ook contact kunnen zoeken met je favoriete plaatselijke partij in mooi Zwolle? Volgens mij komt een kritisch geluid dan ook wel door. Windesheim staat immers op Zwolse grond.


  ⚠️ Meld

 9. @ex Windesheim
  Ik stel gewoon een vraag, ik heb nl niet op windesheim gezeten. Ik ben nieuwsgierig wat er aan inside informatie is, dus hier is je kans…


  ⚠️ Meld

 10. @dick

  Jij snapt het kennelijk niet. Het gaat niet om een individuele leraar die jij mischien persoonlijk destijds kende en mocht, maar daar heeft het totaal niets mee te maken. Het gaat om de “eilandjes” die zich zich in de top inclusief Nabers in de jaren destijds vormden buiten jouw favoriete leraar om.

  – Editted –


  ⚠️ Meld

 11. Wil je in 17:31 slechts confronteren met iemand die je zéker kunt vertrouwen…in een schijnbare jungle van “niet te vertrouwen personen”. Dus je zou met hem contact op kunnen nemen. Begrijp uit 17:54 dat je stellig stelt dat e.e.a. buiten de door mij genoemde persoon is gegaan. Schijnbaar weet je meer dan je hier schrijft.

  Wat is er tegen contact zoeken met de plaatselijk politiek, als je zo de vinger op wat pijnpunten kunt leggen. Vroeg me dit ook af

  Is er uberhaupt geen vertrouwenspersoon op het Windesheim?

  . Je komt echter, tot nu toe, over als een roepende in de woestijn. Hier, thuis, komen ook regelmatig studenten van Windesheim over de vloer. Heb nog geen wanklank gehoord.
  Tip: groepeer je, er zijn vast (ex-) leerlingen van W.heim met dezelfde, of aanslutende verhalen. Zoek de politiek, maar misschien nog sneller: de journalistiek, die vast al blij zijn met een onderwerp waar ze, in deze komkommertijd, zo genaamd (want het komt hen dan aanwaaien) een onderzoeksjournalistiek item aan kunnen wijden.
  Bovendien kan onze plaatselijke krant, bijvoorbeeld, nog wel een kwalitatieve inhaalslag maken.

  Maar Ex, bespaar je de moeite van het oordelen…of iemand je pennenvruchten wel of niet snapt. Zo vreemd is het bijvoorbeeld immers niet dat wanneer iemand die “Ex Windesheim” ziet staan,
  zich afvraagt of die ex “student was of in een andere hoedanigheid postte.

  Je kunt dan met deze reactie komen; maar dat maakt je verhaal en kel ongeloofwaardiger

  Onbegrijpelijk!
  Zijn jullie nu zo dom
  of hebben jullie beide een zonnesteek.
  Lees het topic dat Weblog Zwolle al eerder hierover heeft gepubliceerd.

  Dan verwacht je bijvoorbeeld toch niet dat iemand (op befehl) het hele topic gaat naspeuren. Op zoek naar de zinsnede, die Ex Windesheim, in zijn almachtigheid, bedoelt?

  Vind het ook vreemd, dat je in je tijd als student bijvoorbeeld niet de pers of de politiek hebt gezocht. Lafjes eigenlijk! Het gaat jou, om de “eilandjes” die zich zich in de top inclusief Nabers in de jaren destijds vormden. Welke jaren dan toch?
  En eilandjes zijn nogal geïsoleerd. Als er met de eilandbewoners geen goed gesprek valt aan te gaan. Kom eens met harde, traceerbare, feiten; wat heb je te verliezen als ex-student? Welicht als aanvulling op dit:

  Meinsma, Cornelissen en Engeltjes komen bizar slecht over in het foute declaratietopic

  De eerst 2 worden Hier genoemd als zijnde [/url] het CvB. Dit College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht….

  Deze club bepaalt dus e.e.a. daar:

  De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een termijn van ten hoogste vier jaar. De leden worden benoemd en herbenoemd door …. de Raad van Toezicht.
  Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad. Herbenoeming van het lid dat is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad behoeft voorafgaande instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad.

  Leden van de Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht van Windesheim kent vijf leden. Op basis van hun specifieke expertises zijn de volgende personen benoemd:
  Peter den Oudsten (voorzitter),
  professor dr. ir. Bert Bruggink,
  Margreeth Kasper de Kroon MM&I en
  mr. Gerrit van Munster.
  Er is één vacature die op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad zal worden ingevuld.

  * In het vorige topic stond “Voorzitter Diederik Engeltjes” genoemd.

  Volgens de site bestaat het college van bestuur uit de beide hierboven genoemde namen

  Het College van Bestuur bestaat uit twee personen: Albert Cornelissen & Jan Willem Meinsma (en Secretaris van het College van Bestuur is de heer drs. W.A. Hobbelen)

  Commissies Raad van Toezicht. Bovenstaande 4 namen (en een vacature) komen hier dus weer:

  Binnen de Raad van Toezicht functioneren een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De taken en werkwijze van deze commissies zijn vastgelegd in reglementen. De auditcommissie wordt gevormd door prof. dr. ir. Bert Bruggink en Margreeth Kasper De Kroon MM&I. De remuneratiecommissie bestaat uit Peter den Oudsten en mr. Gerrit van Munster.

  Wie is dan die “Voorzitter Diederik Engeltjes”…kom ik op de site niet tegen. Ook niet via de zoekmachine van de site.

  Er zijn geen zoekresultaten gevonden voor “engeltjes”

  Terwijl hij op het vorige (declaratie-)topic de meest vreemde rol speelde 😮


  ⚠️ Meld

 12. Beste dick,

  Bedankt voor jouw zeer uiteenlopende reactie hierboven, omtrent mijn antwoord op dit topic. Jouw reactie op mijn reactie omtrent dit bericht op Weblog Zwolle geeft mij een tweeledig beeld omtrent hoe jij expliciet dit onderwerp naar voren brengt. Zoals jij het naar voren brengt, stel jij mij in een bepaald soort discrediet in die vorm dat ik als student destijds jaren geleden niet alles eraan had gedaan omtrent datgene wat nu is naar buiten gebracht tegen te gaan. Tegenwoordig ligt de communicatie heel anders dan 20 jaar en meer geleden.

  – Editted –

  Nu is dit, in zijn geheel vereeenvoudigd door directe communicatie via de online media. En zie hier, dat dit positief heeft toegeleid, dat destijdse problematiek nu naar voren kunnen worden gebracht. Directe communicatie was namelijk niet mogelijk zoals nu, omdat al de gelederen gesloten bleven binnen het collectief van de handhavende orde binnen de organisatie die tot doelstelling hadden, om zogenaamd van de Hogeschool Windesheim een gevestigde orde te maken dat zich zou kunnen handhaven met beleidsvormingen die niet gebasseerd waren met de orginele denkwijzes van het Nederlands onderwijs in het algemeen.

  – Editted –


  ⚠️ Meld

 13. @Veldwachter

  Een journalistieke vraagstelling is dit. Ook al was het concreet in die zin, dan heeft het niks meer meer met het verleden te maken, omdat het in die zin allemaal verjaard is. En waar het nu om gaat is, zoals ik het al reeds al eerder zij in mijn betoog, ben ik blij, dat er heden ten dage meer mogelijkheden zijn, om dat gene naar buiten te kunnen brengen in collectief, zodat het onderwijs in het algemeen gezuiverd kan worden van al dat soort paria’s, dat het onderwijs in kwaliteit nog steeds ondermijnd.


  ⚠️ Meld

 14. Wat een flauwekul, ex-Windesheim. 20 jaar geleden waar de mogelijkheden om de klok te luiden net zo groot als nu. Waarom je grieven niet eerder naar voren gebracht? Bijvoorbeeld na afronding van je studie, als je het daarvoor niet aan durfde.
  Nu belaster je de heer Nabers, op grond van allerlei vage beschuldigingen, op het moment dat hij in het zonnetje wordt gezet. Wordt een wat concreter met je aantijgingen. En dan hoor ik ook graag in welke positie jij als student zat die maakt dat je zo goed op de hoogte bent met het reilen en zeilen van de administratie van Windesheim?


  ⚠️ Meld

 15. @ ex-Windesheim. Je hoeft je niet in een bepaald soort discrediet te voelen. Probeer er alleen achter te komen wat waar is/waar zou kunnen zijn en via welke weg die feiten wellicht beter gepresenteerd zouden kunnen worden. Vind het inderdaad wel vreemd dat jij er, als student destijds (hoe lang geleden?) niet alles aan waarheidsvinding en hoe er mee om te gaan, lijkt te hebben gedaan.
  Dat is een feit: 20 jaar later hele andere vormen van communicatie. Waarom kon je geen studenten vinden die wisten wat jij wist of het voor waarheid wilden aannemen en of te onderzoeken hoe het bij Windesheim, bestuurlijk in elkaar zat en of er echt sprake was van corruptie? Vind het toch vreemd dat directe communicatie toen niet mogelijk was. In de opleiding communicatie wordt al gelijk geleerd dat de snelste en doeltreffendste manier van communicatie is van zender naar ontvanger en omgekeerd. Tot er “ruis” tussen komt, dan kan de hele communicatie de mist in gaan.
  Jij schrijft:

  omdat al de gelederen gesloten bleven binnen het collectief van de handhavende orde binnen de organisatie die tot doelstelling hadden, om zogenaamd van de Hogeschool Windesheim een gevestigde orde te maken dat zich zou kunnen handhaven met beleidsvormingen die niet gebasseerd waren met de orginele denkwijzes van het Nederlands onderwijs in het algemeen”.

  * Wat was de ruis dan? De gesloten gelederen, schijnbaar.
  * Welke beleidsvormingen had jij graag gezien als alternatief voor die vormingen die niet gebasseerd waren met de orginele denkwijzes van het Nederlands onderwijs in het algemeen?
  * Waarom heb je destijds (of, ok dat is wat later, maar niet te laat NU) je verhaal, als zender zonder ruis, niet gezonden naar de ontvangende media of de ontvangende politieke partij?

  Mis de harde bewijzen.  ⚠️ Meld

 16. @Dame

  Gezien jouw kretieken, dan kan ik jou niet meer voor serieus nemen. En vooral de vele negatieve reacties die je hier op Weblog Zwolle geeft. Verdiep je eerst maar eens in de materie voordat je wat gaat zeggen hier op Weblog Zwolle.


  ⚠️ Meld

 17. ex-Winderheim Zeker de opleiding journalistiek gevolgd…. 🙂
  Ik heb nog geen enkele onderbouwing gezien van je waaruit overtuigend blijkt dat het klopt wat je over de heer Nabers beweert. Enkel verdachtmakingen met een verwijzing naar een fraudezaak.


  ⚠️ Meld

 18. En “Dame”. De manier zoals jij schrijft, ben jij meer een man dan van enig vrouwelijk geslacht, maar des alniettemin, wanneer ik dieper op dit onderwerp zou willen ingaan, dan zou dit in ieder geval niet met mensen zijn zoals jij. Begrijp mij hierin niet verkeerd. Ik begrijp jouw kritieken, maar helaas zijn ze meer om aandacht te trekken t.o.v. medemensen hier op Weblog Zwolle, dan dat er werkelijk omgaat in jouw werkelijke intenties. En hier wil ik het graag bij houden, als je het niet erg vindt.


  ⚠️ Meld

 19. Een mooie manier om te verhullen dat geen enkel hard bewijs hebt tegen de heer Nabers, ex-Windesheim. Ik heb een broertje dood aan mensen die anoniem op internet anderen de meest vreselijke daden toedichten, zonder dat ze kunnen aantonen dat deze een grond van waarheid bevatten. Zoals jij in je aanval op de heer Nabers. En als er rechtstreeks wordt gevraagd naar een onderbouwing (zie bijvoorbeeld ook de reactie van Dick), dan ga je draaien en geheimzinnig doen. De mensen hier moeten je kennelijk op je woord geloven zonder dat jij moeite hoeft te doen om je verhaal te adstrueren.
  Op je semi-psychologische opmerkingen en seksistische opvattingen zal ik verder maar niet ingaan. 🙂


  ⚠️ Meld

 20. @Dame

  Triest zoals je hier zo op reageert. Met name vooral het laatste wat totaal nergens maar dan ook totaal nergens op slaat. Het enige wat ik kan zeggen, is dat jij er ook niks aan kan doen, zoals je nu bent. Ik hoop voor je, dat het over een tijdje beter met je gaat en dat je de dingen wat beter en inzichtelijker en begripvoller kan relativeren. Zo te zien heb je nog veel te leren. Het ga je goed.


  ⚠️ Meld

 21. ;D Dat bedoel ik met semi-psychologisch. Gewoon een afleidingstruc om niet op de inhoud in te hoeven gaan. Een die je gebruikt bij iedereen die jou een vraag stelt (Dick, veldwachter en ik).
  Als ik je verkeerd begrepen heb wat je met je opmerking

  De manier zoals jij schrijft, ben jij meer een man dan van enig vrouwelijk geslacht,

  (sic) bedoelt, anders dan het seksisme dat ik erin lees, dan hoor ik graag een nadere toelichting.
  Soms lijken je teksten uit een vertaalmachine te komen, waardoor ze niet eenvoudig te lezen zijn.


  ⚠️ Meld

 22. @Dame

  Beste vriend,

  Met wat ik al eerder heb gezegd, kom ik tot een conclusie, dat je bepaalde dingen niet kan of kunt begrijpen. Wat je hebt, is een vorm van authisme door bijvoorbeeld als maar door willen weten en te vragen waaron de “aarde bijvoorbeeld rond is en niet vierkant”. Dat geeft opzich niet, maar voor veel mensen die hier op Weblog Zwolle reageren wordt dit toch wel vervelend.


  ⚠️ Meld

 23. Zo te zien heb je je diploma bij Windesheim gemist Ex. Zelden iemand zo onsamenhangend om de brij heen zien draaien. Maar dat zie je zelf niet, en dat maakt het grappig.
  Je kan het nog goedmaken; kom met feiten voor je beschuldigende beweringen t.a.v. dhr. Naber. Het zal je respect opleveren.
  Lukt het je niet met feiten te komen, zwijg dan.


  ⚠️ Meld

 24. @Dame of @arnovd

  Doe nu niet meer zo zielig om onder twee namen te gaan reageren, want veel mensen zullen niet meer op dit onderwerp reageren. Dit is nu wel heel erg doorzichtig wat je nu doet. Leg je er nu eens bij neer zoals ik al eerder zij.


  ⚠️ Meld

 25. 20 jaar geleden werd er op Windesheim door docenten nog wel wat aandacht besteed aan het bijna foutloos schrijven.

  Ik denk dat ex-W. toen ook al deze colleges tegendraads volgde, want eerlijk is eerlijk: er komt geen stukje uit haar/zijn pen wat niet barst van de taalfouten.


  ⚠️ Meld

 26. Fijn om wat berichten te lezen van Ex-windesheimer. Jammer dat de vaste garde hier hem weer moet afbranden. En idd, er zijn wat mensen aanwezig hier die onder dezelfde naam posten of als een man terwijl ze een vrouw zijn. Naam van deze autist en narcist is inmiddels mij wel bekend…

  Ook ik heb als student op windesheim mogen fungeren. Hard bewijs staat natuurlijk niet op internet, dat snap je zelf denk ik ook wel. Daar heeft de heer Nabers en co. wel voor gezorgd.

  Als meneer Nabers directeur is van Financiën, hoe zit het met het geld wat nu onterecht is gedeclareerd ? Hoe zit het met de directeur die tonnen heeft verduisterd in 2010 voor een paardenbak voor zijn vrouw?

  Blijkbaar is het de heer Nabers nooit opgevallen. Ahum. En voor het ‘verduisteren’ van het geld, niet goed met je financiele middelen omgaan, daar krijg je blijkbaar een lintje voor.

  Ongelofelijk….


  ⚠️ Meld

 27. @bas038

  Helemaal met jou eens. Er schijnt hier iemand op Weblog onder meerdere namen steeds maar anderen geheel onterecht te willen af te branden op meerdere topics. Gewoon heel zielig van zo’n gast.


  ⚠️ Meld

 28. Beste ex Windesheim, ik probeer voor me zelf helder te krijgen waarop je jouw nog gepeperde oordeel baseert.
  Ik ga terug naar je eerste reactie op dit item:
  Deze man was in de loop van de jaren iemand met een smet op de Hogeschool Windesheim en dit is in de loop van de jaren alleen maar versterkt. Ook nu haalt hij de kranten weer door zijn onterechte decleraties.
  1. Kun je concreet aangeven welke smet je bedoelt?
  2. Smet, die kennelijk in de loop der jaren sterker is geworden. Waaruit blijkt dat?
  3. Declaraties waren onterecht, schrijf je. Dan moeten de declaratieregels van Windesheim dus niet gevolgd zijn. Anders zijn ze niet onterecht. Welke Windesheim declaratieregels zijn overschreden?
  Ik wacht je antwoord met belangstelling af.


  ⚠️ Meld

 29. Er is/was inderdaad iemand op deze site die onder verschillnde namen reageerde, de namen zijn me ontschoten. Wel zie ik overeenkomsten qua inhoud en stijl van de berichten tussen bas038 en ex-windesheimer, maar dit kan uiteraard toeval zijn.
  En misschien heeft ronnie007 ook wel op Windesheim gezeten?

  Trouwens de schoorsteenveger heeft ook op Windesheim gezeten, dus het zegt niet zoveel (nee niets ten nadele van schoorsteenvegers).  ⚠️ Meld

 30. Ter info:

  @Ex Windesheim: @Dame en @arnovd zijn niet dezelfde personen.
  @Bas038: “Naam van deze autist en narcist is inmiddels mij wel bekend… ” Totale onzin. Niet meer doen!
  “‘Verduisteren’ van het geld”. We verzoeken u dringend via info@weblogzwolle.nl te reageren.
  @Ronnie: “Er schijnt hier iemand op Weblog onder meerdere namen”. Dit komt soms voor, maar u kunt dat in deze niet bepalen.

  Graag op inhoud reageren, ongenuanceerde beschuldigingen worden niet getolereerd!!

  Redactie Weblog Zwolle


  ⚠️ Meld

 31. Windesheim is, sinds de start in ’86, na dertig jaar uitgegroeid tot een ware onderwijsfabriek, waarin een student gereduceerd is tot een persoonsnummer met studieresultaten, waar de financiële constructie van de gehele hogeschool uiterst complex vormgegeven is en waar keer op keer fraudeverhalen naar boven komen (iets met rook en vuur).
  Windesheim staat in regio bij bedrijven niet altijd positief aangeschreven, gebaseerd op ervaringen met stages — vaker dan niet de oorzaak van de school, niet de stagiar.
  Windesheim wordt, net als andere scholen, al decennia geteisterd door ‘managers’ die de ruimte vinden die ze nodig hebben om met name zichzelf te ontplooien en te profileren.
  MAAR…Windesheim is hier niet uniek in. In geheel onderwijsland zie je dezelfde constructies, tendensen, mensen en fraudeverhalen. Dat is ook de reden dat Nederland internationaal allang niet meer als ‘kenniseconomie’ wordt beschouwd. De buitenlandse studenten die hierheen komen, komen niet vanwege de kwaliteit maar vanwege het verhoudingsgewijs goedkope hoger onderwijs en de vele goede (soms gratis) voorzieningen die we voor buitenlandse studenten hebben.

  Over Nabers zelf ken ik geen persoonlijke verhalen van fraude, onwil of zulks. In mijn ogen is het dus een ‘good guy’. Vijfendertig jaar bij één baas is een bijzonderheid en het laat toewijding zien. Gezien het bijgesloten verhaaltje over zijn werkzaamheden heeft hij zich hard ingezet in zijn werk. Blijkbaar is zijn inzet zo uitmuntend geweest dat het een Koninklijk Lintje verdiend. Ik hoop dat hij er blij mee is en terugkijkt op een succesvolle carri?re binnen Windesheim.
  Klein puntje van persoonlijke feedback: Mocht hij betrokken zijn geweest bij onderwijsondersteunende computerprogramma’s Blackboard (R) en Educator (R): niet alle studenten nemen die belabberde introducties in dank af 😉 .


  ⚠️ Meld

 32. Ik constateer dat antwoord geven op gewone feitelijke vragen niet lukt. Daarmee komen alle verdere opmerkingen van Ex Windesheim compleet in de lucht te hangen.
  Waarvan acte.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.