Fusie waterschappen nog niet rond

Zwolle – De algemeen besturen van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden hebben met teleurstelling kennis genomen van het feit dat de Provinciale Staten van Drenthe het besluit over de fusie hebben uitgesteld tot 26 augustus. 

 

Beide besturen blijven achter de fusie staan, maar hebben donderdag 2 juli jl. moeten besluiten het kredietvoorstel voor de aankoop van de centrale huisvestingslocatie af te wijzen. De besturen menen dat pas over een krediet voor de huisvesting kan worden besloten als de besluitvorming over de fusie door Provinciale Staten van Drenthe is afgerond.

Artikel delen:
Reacties 22
 1. Met het risico een open deur in te trappen: zijn de declaraties van de bestuurders van de waterschappen in orde? Wat denk je?  ⚠️ Meld

 2. Ik dacht juist dat de 2 waterschappen hun bedrijfsruimte gingen huren en wel aan de Dokter van Deenweg 160.
  Blijkbaar is er iets verandert?


  ⚠️ Meld

 3. Dat dacht ik ook, veldwachter. Ik meende dat de verhuurder de oude gebouwen zou kopen en dat er een huurcontract voor een aantal jaren zou worden gesloten.


  ⚠️ Meld

 4. Ja klopt inderdaad, ik heb het gister nog ergens gelezen op dit weblog.
  Ik geloof dat de huidige gang van zaken met de verdeling van de werkgelegenheid heeft te maken.


  ⚠️ Meld

 5. Het is zoals het is

  het kredietvoorstel voor de aankoop van de centrale huisvestingslocatie af te wijzen. De besturen menen dat pas over een krediet voor de huisvesting kan worden besloten als de besluitvorming over de fusie door Provinciale Staten van Drenthe is afgerond.

  Die besluitvorming is dus gister in de PS van Drenthe uitgesteld. Terwijl Overijssel wel akkoord ging met het fusievoorstel. 31 statenleden stemden voor en 14 tegen.

  Zie ook o.a. het artikel uit het DvhN 1 juli 2015 16:50 in https://www.weblogzwolle.nl/content/view/46487/55/

  Beide waterschappen willen samensmelten tot het waterschap Drents Overijsselse Delta. Op zichzelf is de PvdA-Drenthe daar niet tegen, maar dat de fusie ertoe leidt dat het waterschapskantoor in Meppel sluit is wel een belangrijk argument om tegen te stemmen. De vestiging van het hoofdkantoor in Zwolle betekent het verlies van 200 arbeidsplaatsen in Meppel. Drenthe verliest daarmee tevens het laatste waterschapskantoor

  —–

  29 mei van site WGS.nl

  Het kantoorgebouw aan de Dokter van Deenweg is, na afweging van alle criteria, als voorkeursvariant naar voren gekomen. De eigenaar van dit pand is bereid het hoofdkantoor van Groot Salland en indien gewenst op termijn ook het huidige gebouw van Reest en Wieden in Meppel over te nemen. Daarmee worden voor het nieuwe waterschap financiële risico??s, zoals meerjarige leegstand, weggenomen. De nu gemaakte keuze zorgt er voor dat een van de fusiedoelen, verlaging van de huisvestingskosten, daadwerkelijk kan worden gehaald.  ⚠️ Meld

 6. Tsja, dan zijn we in 2032 zo ver dat we één Groot Nederlandsch Waterschaep hebben (GNW). Van Groningen tot Zeeland, van Den Helder tot Meestright. Ondertussen heeft iedereen lekker moeilijk gedaan en tientallen miljoenen gekost (waarschijnlijk honderden miljoenen).
  Waarvan acte.


  ⚠️ Meld

 7. PS Drenthe bespreekt nu

  STATENSTUK 2015-682, Opheffing waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland en oprichting waterschap Drents Overijsselse Delta  ⚠️ Meld

 8. @ vdberg, er heeft ook gewoon een Waterschap IJSSELDELTA bestaan

  Waterschap IJsseldelta was een waterschap in de provincie Overijssel in de gemeenten Kampen, IJsselmuiden en Genemuiden.

  Waterschap IJsseldelta ontstond in 1970 uit een samenvoeging van de waterschappen Mastenbroek, De Koekoek, Zwijnsleger en de Hagens, de bedijking langs Dronthen, Broeken en Maten, Dronthen, Kamperveen, de Onderdijkse Polder, de IJssellanden, de Zuiderzeepolder bij Genemuiden, Hoog en Laag Zalk en De Pieper. Het waterschapskantoor stond in Kampen, Buitensingel 1.

  Het waterschap kreeg in december 1993 en februari 1995 te maken met hoge waterstanden in de IJssel. Hierop volgden dijkverzwaringen langs de IJssel en de bouw van een balgstuw bij Ramspol.

  Waterschap IJsseldelta ging in 1997 op in het waterschap Groot Salland. De laatste dijkgraaf was Albert van Ittersum.  ⚠️ Meld

 9. Gelukkig, mij sprak dit het meest aan

  rivierdelta, het gebied rond een riviermonding

  Een waterschapsnaam dekt nu ook al niet de volledige lading.
  Kijk maar eens naar de grenzen van

  Waterschap Groot Salland….mooi subjectief woord in deze “Groot”
  &
  Waterschap Reest & Wieden (terwijl het gewoon doorloopt tot Assen en voorbij Hoogeveen).  ⚠️ Meld

 10. Het zal wel toeval zijn, maar H.H. Veldsema van de C.U. komt nu weer (als een aantal politiek-actieven van zijn partij) goed over………….

  Oeps hij is niet voor het reduceren van het aantal geborgen zetels….bederft ie mijn indruk met die zin gewoon op de valreep.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.