CDA Zwolle twijfelt aan Zwolse gastvrijheid

Zwolle – Op 31 maart 2015 heeft het college in beantwoording op de vragen van het CDA over de gastvrije Zwolse binnenstad aangegeven dat mensen die beschikken over een invalide parkeerkaart op de openbare weg mogen parkeren mits zij het overige verkeer niet hinderen. Dit naar aanleiding van een situatie waarbij iemand is beboet omdat zij met de invalidenparkeerkaart gebruik maakte van een reguliere parkeerplaats in de binnenstad zonder hier voor te betalen. Het college gaf desgevraagd aan van mening te zijn dat het predicaat "Gastvrije stad" voor al haar bewoners en bezoekers geldt, dus ook voor gasten in een rolstoel.

Naar aanleiding van de beantwoording heeft de fractie van het CDA het college tijdens de raadsvergadering op 13 april aanvullend mondeling gevraagd de informatie op de website op dit punt aan te passen, in lijn met de beantwoording van de vragen van hert CDA. Immers: hoe kunnen wij van bezoekers verwachten dat zij de regels van Zwolle kennen als de gemeente deze regels zelf niet op een transparante en heldere manier openbaar maakt?

In de Stentor van 1 juli lazen we opnieuw over bezoekers aan Zwolle die beboet werden vanwege het veronderstelde onjuiste gebruik van de invalidenparkeerkaart. Naar aanleiding hiervan heeft de CDA fractie de site van de gemeente Zwolle opnieuw bekeken en moesten wij helaas constateren dat de tekst die hier is vermeld, niet overeenkomt met de beantwoording door het college op onze eerdere vragen. Uit de krant begrijpen wij dat de betrokkene is duidelijk gemaakt dat hij een informatieplicht heeft, en dat hij daarom geen kwijtschelding krijgt voor de boete die hem is opgelegd. Dit terwijl er op de parkeerautomaat een tekst van de gemeente stond waaruit de bezoeker naar onze mening terecht kon opmaken dat hij zich aan de regels hield.

Dit leidt bij de fractie van het CDA tot de volgende vragen:

1. Is het college met de fractie van het CDA eens dat de informatie op de site van de gemeente moet kloppen en overeen hoort te komen met de beantwoording zoals het college deze aan de raad heeft doen toekomen?

2. Kan het college aangeven waarom iemand beboet kan worden met als argumentatie dat hij een informatie plicht heeft, terwijl de informatie die hij tot zich kan nemen via de website niet klopt?

3. Is het college het met het CDA eens dat de verwarring die nu meerdere malen is ontstaan, schadelijk is voor onze reputatie als gastvrije binnenstad?

4. Wanneer gaat het college de informatie op de website aanpassen?

5. Is het college het met de CDA fractie eens dat soortgelijke situaties eenvoudig voorkomen kunnen worden door de juiste informatie over invalidenparkeerkaarten op een meer logische plek vindbaar te maken, bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten zelf?

6. Zo ja, wil het college hier dan ook op korte termijn actie op ondernemen, bijvoorbeeld door stickers te plakken op de betaalautomaten met de correcte informatie?

Artikel delen:
Reacties 8
 1. De afstand van busstation of verplichte fietsstalling naar het centrum is voor de mensen die niet in aanmerking voor een invalidenkaart en slecht te been zijn, is te groot. Is daar wel eens over nagedacht?


  ⚠️ Meld

 2. Bij het lezen van de titel schrok ik wel: Zwolle is toch best een gastvrije stad?

  Nu ik het artikel beter gelezen heb, begrijp ik de insteek: informatie voorschotelen bij het parkeren en vervolgens zeggen dat die informatie niet klopt en er een boete betaald moet worden is idd niet gastvrij!

  De manier van handelen van de gemeente, zoals ik dat in het artikel van De Stentor ( http://www.destentor.nl/regio/zwolle/ondanks-gelijk-toch-een-parkeerboete-in-zwolle-1.5052873 )las vorige week, is niet echt klant- en bezoekersvriendelijk. Tijd dat de gemeente hierin eens de hand in eigen boezem steekt en het boetekleed aantrekt.


  ⚠️ Meld

 3. Klopt, binnen 3 minuten een bekeuring als je op een gewoon betaalde plaats durft te gaan staan met een gehandicapten parkeerkaart.


  ⚠️ Meld

 4. Gelezen:

  De familie Roeten uit Vollenhove hoeft een boete van 67,60 euro voor foutparkeren toch niet te betalen. De gemeente Zwolle heeft besloten die alsnog kwijt te schelden, heeft Henk Jan Roeten dinsdag te horen gekregen.


  ⚠️ Meld

 5. Misschien een knuppeltje in het hoenderhok.
  Waarom zou een gehandicapte niet voor een betaald parkeerplek hoeven te betalen? Ze willen vaak toch zoveel mogelijk integreren in de maatschappij en als “normaal” mens behandeld worden?
  Ze hebben al het voordeel van een parkeerplek die bijv. dichter bij de winkels of de ingang van een ziekenhuis is. Waarom dan toch discrimineren op de betaalverplichting?


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.