D66 Zwolle ziet kansen voor armoedebestrijding

Al tientallen jaren wordt ondermeer in Zwolle geconstateerd, dat minima onvoldoende bekend zijn met regelingen waarop men een beroep kan doen. Mede daardoor kunnen zij in de financiële problemen raken. Tevens kan de contributieverplichting voor verenigingen er toe leiden, dat zij en/of hun kinderen niet of onvoldoende lid van verenigingen zijn. Dat zegt D66 Zwolle.

“Recent werd bekend, dat de gemeente Rotterdam, als eerste van 15 gemeenten, via koppeling van bestanden van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de Rijksbelastingdienst 1600 huishoudens die recht hebben op bijzondere uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) heeft opgespoord. Ook werd bekend dat in de gemeente Groningen kinderen zonder contibutie te betalen lid kunnen worden van (voetbal)verenigingen, als hun ouders in ruil hiervoor vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten. Dit in het kader van een bijzonder project voor armoede-bestrijding.” D66 vraagt het college of de gemeente Zwolle de gelegenheid geboden werd aan de proef van 15 gemeenten deel te nemen, en zo nee, of de gemeente Zwolle wel gebruik wil maken van een vervolg op deze proef? Ook vraagt D66 zich af of Zwolle bereid is een met het Gronings bijzonder project voor armoedebestrijding vergelijkbaar project op te starten.

Artikel delen:

Reageer