Verscherpt Toezicht: Driezorg op koers

Zwolle – In januari stelde de Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ) Driezorg onder verscherpt toezicht. Hoewel er hard werd gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van alle verbeterplannen, constateerde Driezorg dat de tijd om alle verbeteringen goed door te voeren te kort was. Om die reden verzocht Driezorg de inspectie in mei om het verscherpt toezicht met een half jaar te verlengen, tot 1 januari 2016. Na een bezoek van de inspectie aan locatie Rivierenhof op 15 juni jl., werd dit verzoek door de inspectie overgenomen. Hiermee ligt de organisatie nu op koers om alle verbeteringen ook voor de lange termijn zorgvuldig in te voeren en te borgen.

"Uit het bezoek door de inspectie blijkt dat we intussen al aan een heel aantal van de gestelde verbeternormen voldoen. We liggen dus op koers," aldus Ina Huesken, lid Raad van Bestuur a.i. "Maar, tegelijkertijd zagen zowel de inspectie als wijzelf ook dat Driezorg er ‘nog niet is’. Er staan nog veel verbeternormen open. Zo zullen we bijvoorbeeld nóg beter om moeten gaan met cliënten die zwaardere zorg nodig hebben. Om ook deze verbeteringen goed in te voeren en te borgen, is meer tijd nodig. Om die reden heeft de inspectie het verscherpt toezicht dan ook verlengd tot 1 januari 2016. Een periode die we maximaal gaan benutten om alle verbeteringen zorgvuldig te implementeren, ook voor de lange termijn. Tegelijkertijd heeft de inspectie uitgesproken vertrouwen te hebben in de plannen die er liggen: de nieuwe koers die Driezorg kiest en alle plannen die daarvoor zijn opgesteld, zijn ambitieus maar ook noodzakelijk om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te krijgen. Goed om te zien dat we als organisatie in regie zijn om dat te realiseren."

Artikel delen: