‘Kinderen uit de knel’ bij echtscheidingen

Zwolle – Trias en Jeugd ggz Zwolle werken samen aan een nieuwe groepsaanpak voor complexe echtscheidingen. Kinderen uit de knel is een aanvulling op het bestaande hulpverleningsaanbod, voor die situaties waarbij juridische procedures, mediation of hulpverlening geen uitkomst boden. De bedoeling van het programma is dat kinderen niet in de knel raken tussen de problemen van hun ouders. Trias en Jeugd ggz Zwolle beschikken gezamenlijk over de kennis en vaardigheden om ouders daarin te ondersteunen. De eerste groep start in september.

De methodiek Kinderen uit de Knel is ontwikkeld door het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem, en wordt op steeds meer plekken in het land ingezet. Het succes is mede te danken aan de groepsaanpak. Ouders leren van elkaar en reflecteren op elkaar onder begeleiding van professionele hulpverleners. Het doel is om te komen tot een veilige omgeving waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ouders het ouderschap en de opvoeding gezamenlijk kunnen vormgeven.Tegelijkertijd komen de kinderen ook bij elkaar in een groep. Zij ervaren daar dat ze niet alleen staan en zij vergroten hun weerbaarheid. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. In alle gevallen gaat het om complexe echtscheidingen, in de volksmond ‘vechtscheidingen’, die niet opgelost raken via de reguliere hulpverlening. Het gaat daarbij om ouders met ernstige problemen in het samen vormgeven van het ouderschap waarbij het niet meer lukt om constructieve afspraken te maken over de kinderen.

Deze ouders hebben vaak al te maken met hulpverleners, zoals een arts, het sociaal wijkteam, de
Jeugdbescherming of Raad voor de Kinderbescherming. Via die hulpverleners kunnen zij worden aangemeld voor Kinderen uit de Knel. In dat geval wordt het programma ook vergoed. Ouders kunnen er ook voor kiezen de kosten van het programma zelf te betalen. In alle gevallen moeten beide ouders zich aanmelden.

Jeugd ggz Zwolle en Trias hebben samen de mogelijkheden om ouders en kinderen optimaal te begeleiden. Het gaat dan om de kennis over de samenhang van problematiek van ouders en kinderen en de vaardigheid om anderen, bijvoorbeeld grootouders, nieuwe partners, vrienden en buren, in te schakelen voor ondersteuning van een gezin. Belangrijk is ook dat deze organisaties zicht hebben op problematiek van kinderen, goed kunnen signaleren en de juiste ondersteuning kunnen bieden wanneer dat nodig is.

Informatie voor instanties en ouders is te vinden op de nieuwe website www.kinderenuitdekenloverijssel.nl. De eerste groep start in september. Aanmelden daarvoor kan ook via deze website.

Artikel delen: