Roze lintje borstkankerzorg voor Isala

Zwolle – Borstkankervereniging Nederland (BVN) kent Isala, net als voorgaande jaren, het ‘roze lintje’ toe. Het roze lintje staat voor patiëntgerichte borstkankerzorg en is onderdeel van de Monitor Borstkankerzorg. Deze monitor geeft inzicht in hoe de borstkankerzorg in een ziekenhuis is georganiseerd, welke ervaringen patiënten met een ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN rond patiëntgerichte zorg.

Om het roze lintje toegekend te krijgen, moet een ziekenhuis aan een aantal belangrijke criteria voldoen. BVN scherpt de criteria ieder jaar aan. Zo moeten patiënten binnen vijf werkdagen op de Mammapolikliniek terecht kunnen en is er een gespecialiseerd verpleegkundige als vast aanspreekpunt. Ook moeten alle patiënten besproken worden binnen het mammateam. Marinka Ketelaar, operationeel leidinggevende van de Mammapolikliniek, is trots op het opnieuw toekennen van het lintje: ‘Het roze lintje is voor ons een bevestiging dat onze borstkankerzorg goed geregeld is. Patiënten zijn in Isala verzekerd van goede zorg, voorlichting en begeleiding.’

Bij Isala in Zwolle staat de patiënt centraal. Uitslagen worden direct met de patiënt besproken en zij is partner in het maken van het behandelplan. Marinka: ‘We zorgen voor een vlotte doorloop, maar geven tijd waar dit nodig is. Isala heeft alle specialismen in huis, inclusief Plastische chirurgie en bestraling, waardoor de patiënt voor alle mogelijke onderdelen van de behandeling terecht kan. Gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen begeleiden de patiënt gedurende het gehele traject.’
 
Stem van de patiënt
Bij het toekennen van het roze lintje is de stem van de patiënt erg belangrijk. Patiënten worden gehoord via een online vragenlijst. Aan de hand van vragen kunnen zij hun ervaringen met de zorg in een ziekenhuis delen. Samen met de vastgestelde criteria door de Borstkankervereniging Nederland, vormt dit de basis voor het toekennen van het roze lintje. De criteria worden jaarlijks aangescherpt voor het continu verbeteren van de borstkankerzorg.
Artikel delen: