Vragen over toegankelijkheid website Zwolle

Zwolle – De PvdA bevraagt het College van B&W over de toegankelijkheid van de Zwolse gemeentewebsite. De partij wil weten hoe toegankelijk de gemeentewebsite voor haar inwoners is, in het bijzonder voor mensen met een handicap. Aanleiding voor de vragen is een landelijke scan die de toegankelijkheid van gemeentelijke websites meet. Hieruit blijkt dat 60% van de gemeentes hun websites goed toegankelijk probeert te maken, maar dat veel gemeenten hieraan moeten werken.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft naar aanleiding van de landelijke scan een brief geschreven waarin hij aangeeft zich te zullen inspannen om ervoor te zorgen dat gemeentelijke websites toegankelijker worden. Ook schrijft hij dat hij zal zorgen voor ondersteuning voor gemeenten om websites aan te passen en bestuurlijke druk zal uitvoeren wanneer gemeenten zich onvoldoende hiervoor inspannen.

Raadslid Birgit Michies wil graag van het College van B&W weten wat de resultaten van de landelijke scan vertellen over de toegankelijkheid van de Zwolse gemeentewebsite. Verder wil Michies weten welke maatregelen de gemeente neemt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van de gemeentelijke website. Ook wijst zij op het belang van transparantie en naleving van de verplichte toepassing van de richtlijnen voor de toegankelijkheid. Michies: “We vinden het erg belangrijk dat inwoners makkelijk de informatie kunnen vinden die zij op de gemeentewebsite zoeken en dat de online dienstverlening optimaal is. We willen dan ook graag dat gemeente ervoor zorgt dat de websites goed toegankelijk zijn, zodat niemand tegen problemen aanloopt”.

Artikel delen:
Reacties 87
 1. hahah wat is dit??
  Die gasten van pvda bezuinigen op zorg en zieke mensen en hebben schijt aan de situaties van die mensen maar ze willen weten hoe toegankelijk de website is????
  Erger kan het niet, echt waar dit slaat alles….


  ⚠️ Meld

 2. Ken jij een bedrijf/vereniging/zzp-er/ondernemer etc. etc. dat zijn digitale toeganspoort/etalage/visitekaartje niet belangrijk vindt?
  Dat in- en externe communicatie verwaardeloost?
  Bovendien wordt onze gemeente hooggehouden door de inwoners.
  Als dan de toegankelijkheid, misschien, niet eens voor mekaar is.  ⚠️ Meld

 3. PvdA schandalig dat hier over “gezeurt” wordt. Kijk eens welk beleid door jullie gemaakt wordt ipv te zeuren over deze kleine zaken. Ik spreek uit ervaring dat de gemeente Zwolle bovengemiddeld scoort op dit gebied. Pak de grote probleem dossiers aan (ouderen, pensioen, ziektekosten, etc,)


  ⚠️ Meld

 4. @ Marc78, je weet uit ervaring (medewerker?) dat onze gemeente bovengemiddeld scoort op in- en externe communicatie en op toegankelijkheid. Waar kunnen we die “feiten” inzien?

  Moet ik jou ook nog overtuigen van het belang van in- en externe communicatie en op toegankelijkheid/bereikbaarheid?

  Hoe zoek je tegenwoordig iets of iemand die je wilt bereiken? Niet meer zo snel via de telefoongids toch. Als je dan toch op hun site bent is het erg makkelijk dat je al op je vraag een antwoord krijgt, omdat de site zo informerend/goed gedocumenteerd en goed onderhouden is. Kan je zomaar een belletje schelen…als dat toch nodig is, vind je hun telefoonnummer zo op de veelbesproken site.

  ff concreet, op welk dossier faalt PvdA-Zwolle?

  Pak de grote probleem dossiers aan (ouderen, pensioen, ziektekosten etc.)  ⚠️ Meld

 5. ff geen zin meer….een deftige site kan je ook goed helpen 😉

  Deze sociale keuzes zijn gemaakt (mede) dankzij de PvdA:
  Er wordt niet bezuinigd op het armoedebeleid
  Betaalbaarheid van huurwoningen hoog op de agenda van zowel de gemeente als de woningbouwcorporaties, een woonlastenfonds om onbetaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen op te vangen.
  Bouw 300 extra sociale huurwoningen + 100 tijdelijke huurwoningen voor spoedgevallen (scheiding, werkloosheid etc.).
  Een jaarlijkse reserve van 5 miljoen om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en negatieve effecten van rijksbezuinigingen in de zorg op te vangen
  Tarief van de huishoudelijke hulp blijft op fatsoenlijk niveau
  Extra aandacht voor mantelzorgers
  Sluiting van wijkbibliotheken van de baan, centrale bieb krijgt een nieuwe locatie waardoor hij verder kan groeien.
  Inzetten op vakkennis en diploma??s bij werkzoekenden ipv alleen inzetten op employability
  Extra aandacht voor arbeidsdiscriminatie: eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt!
  Overleg wethouder met schoolbesturen over wijkgericht passend onderwijs. Geen onnodig gesleep met kinderen, geen beperking van keuzevrijheid van ouders en kinderen.  ⚠️ Meld

 6. De PvdA is geen greintje meer waarvoor het ooit is opgericht. Die A, die kan er wel uit. Dick je kunt met zoveel voorbeelden komen als je wil maar de PVDA is tegenwoordig niets beter of slechter dan de VVD. Gewoon VVD punt 2 dat is het.


  ⚠️ Meld

 7. Volgens mij een storm in een glas water want de gemeente heeft de website aardig op orde, mede dankzij hulp van de webmaster van weblog zwolle:)


  ⚠️ Meld

 8. @ D.B. vind het Socialisme wel aansprekend…vind de SP vaak véél te extreem. Arbeid=Werk.

  Je hebt een punt in de vergelijking met de VVD. Iedereen wist dat dit landelijk een verstandshuwelijk zou worden. Beiden zouden veel compromissen moeten sluiten; anders kom je er niet uit. Bovendien was er na de laatste 2e Kamerverkiezing géén reëel alternatief.
  Dit cluppie gaat in elk geval de rit uitzitten. Da’s na al die Balkenende-jaren supergoed meegenomen. Bovendien hebben ze ook aardig wat (voor mij, vooral aansprekende) resultaten geboekt.
  Fail? Het leenstelsel in het onderwijs. Ook nog van PvdA’s Jet B., die ik wel hoog heb zitten. Maar nu ze uitlegt waar het verdiende geld aan wordt uitgegeven in het onderwijs…is iedereen ineens weer tevreden . Feit is wel dat ze van “De Vleesch noch Visch-partij/De Overbodige partij” van die veilingmeester, mooi het belangrijkste en (wat mij betreft enige punt van bestaan) hebben afgesnoept: Onderwijs.  ⚠️ Meld

 9. Arbeid in Zwolle, dit lijkt mij redelijk:

  Ons standpunt

  Juist in deze crisistijd wil de PvdA zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Raken mensen toch hun baan kwijt? Dan is het van het grootste belang dat we ze zo snel mogelijk aan werk helpen, of via een opleiding de kans geven om in de toekomst weer aan het werk te gaan. In de tussentijd kunnen werklozen rekenen op een fatsoenlijke uitkering.

  We hebben één loket voor iedereen die scholing, werk of een uitkering nodig heeft. Alle betrokken instanties en organisaties werken daarin samen. Zo zorgen we voor een effectieve arbeids- en loopbaanbemiddeling.

  De PvdA heeft extra aandacht voor jongeren, arbeidsgehandicapten en ouderen op de arbeidsmarkt. We maken duidelijke afspraken tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen over stageplaatsen, leerwerkplekken en re-integratietrajecten. In de leerwerkplekken dragen ervaren krachten hun kennis over op jongeren en nieuwe medewerkers. Zo behouden we de expertise en ervaring voor de nieuwe generatie en helpen we meer mensen aan het werk!

  We ondersteunen startende ondernemers met betaalbare huisvesting en microkredieten. We stimuleren kleinschalige bedrijvigheid in onze wijken. Voor werken bij huis creëren we extra mogelijkheden, door slim te bouwen en regelgeving aan te passen.

  Landelijk: o.a.. Werk

  De PvdA is de partij van werk, werk, werk. De oplopende werkloosheid baart de Partij van de Arbeid dan ook grote zorgen. De PvdA is bijzonder verheugd over het bereiken van een sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. In dit akkoord zijn belangrijke afspraken gemaakt om het functioneren van de arbeidsmarkt te verbeteren, waarbij iedereen ??flexwerker of vaste werknemer- in staat wordt gesteld om zo snel mogelijk nieuw werk te vinden. Ook zijn er afspraken gemaakt om op de korte termijn de werkloosheid te bestrijden door de inzet van sectorale plannen.

  – Ruim 100 duizend werkenden meer dan jaar geleden (bron CBS.nl)

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Loon naar werken
  Politie-agenten, onderwijzers, militairen en alle andere rijksambtenaren krijgen er in twee jaar tijd ruim 5% loon (en eenmalig een bedrag van 500 euro bruto) bij. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen kabinet en vakbonden. Op die manier wordt een eind gemaakt aan de door het vorige kabinet ingevoerde ‘nullijn’ en krijgen mensen weer loon naar werken. De Partij van de Arbeid heeft daar, zowel via moties en in debatten als in de media, stevig op aangedrongen.

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

  EUROPAEUROPAWERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERKARBEIDSOMSTANDIGHEDENSCHIJNCONSTRUCTIES0
  Meer mensen met een beperking aan de slag

  Goed nieuws: de afgelopen twee jaar zijn méér mensen met een beperking aan een baan geholpen dan de jaren daarvoor. De door het kabinet ingevoerde Participatiewet en Quotumwet lijken, samen met de in het sociaal akkoord gemaakte afspraak dat er de komende jaren minstens 125.000 extra banen bijkomen voor de mensen waar het hier om gaat, daarmee aan hun doel te voldoen. En dat doel is flinke stappen te zetten naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Juist ook mensen voor wie dat, door een handicap bijvoorbeeld, niet vanzelfsprekend is.

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Nieuwe Wet Werk en Zekerheid: meer zekerheid voor mensen met flexibel contract & betere bescherming werknemers.

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERKFLEXWERK0
  Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid
  door Diederik Samsom op 25 juni 2015

  Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid
  Dat is de inzet van de PvdA bij deze belastingherziening. In het pakket dat het kabinet nu aan de Kamer voorlegt komen al deze elementen terug, in een omvang die tot voor kort door velen niet voor mogelijk werd gehouden. De grootste groei voor de laagste inkomens, meer banen en een rechtvaardiger vermogensbelasting, gericht op het werkelijke rendement. De PvdA is trots op dit pakket. Het is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om bij te dragen aan de doelstellingen van meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid. Dat zei ik in mijn bijdrage (pdf) aan het debat over de belastingherziening.

  ECONOMIE EN FINANCI?NINKOMENS- EN SOCIAAL BELEIDWERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Jonge ouders willen allebei werken en zorg dragen
  In Nederland zijn vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds kampioen deeltijdwerk en daarnaast ook nog steeds kampioen zorgen. Dit terwijl jonge vaders veel meer zorg willen dragen, blijkt steeds meer uit onderzoek. Bovendien leert onderzoek ons dat een grotere betrokkenheid van vaders bij de opvoeding goed is voor de ontwikkeling van het kind.

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Meer werk met een rechtvaardiger belastingstelsel
  Meer banen, betaalbare kinderopvang, een rechtvaardiger en groener fiscaal stelsel, daar zet de PvdA-fractie zich de komende tijd voor in.

  ECONOMIE EN FINANCI?NINKOMENS- EN SOCIAAL BELEIDWERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Meer mensen aan het werk en meer geld in de portemonnee

  Meer banen en meer koopkracht is topprioriteit voor de Partij van de Arbeid. De PvdA is daarom blij dat het kabinet het eens is geworden met de coalitiepartijen over een belastingplan waar Nederland mee aan het werk kan. Een belastingplan dat in het teken staat van meer banen, meer inkomen en rechtvaardigheid.

  ECONOMIE EN FINANCI?NINKOMENS- EN SOCIAAL BELEIDWERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Geen race naar het putje in Europa maar gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je werkt. [/quote]  ⚠️ Meld

 10. Vrijwel iedere website is goed toegankelijk, als je maar de juiste browser/software gebruikt die voor jou de nodige aanpassingen maakt. De vraag is of je een goed product krijgt als je daarin de oplossing voor iedere doelgroep insluit. Dan kon het nog wel eens onoverzichtelijker worden, dan wanneer je een duidelijk standaardproduct neerzet, waarop iedere gebruiker zijn eigen hulpmiddelen loslaat.


  ⚠️ Meld

 11. @ Wilbert, denk dat ze ook de overzichtelijkheid van de site bedoelen. En hoe de informatie opvraagbaar is. Staat er voldoende informatie in fatsoenlijk Nederlands. Geen ambtelijk taalgebruik etc.etc.


  ⚠️ Meld

 12. Heb nog een deel:

  Ruim 100 duizend werkenden meer dan jaar geleden cbs.nl/

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Loon naar werken
  Politie-agenten, onderwijzers, militairen en alle andere rijksambtenaren krijgen er in twee jaar tijd ruim 5% loon (en eenmalig een bedrag van 500 euro bruto) bij. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen kabinet en vakbonden. Op die manier wordt een eind gemaakt aan de door het vorige kabinet ingevoerde ‘nullijn’ en krijgen mensen weer loon naar werken. De Partij van de Arbeid heeft daar, zowel via moties en in debatten als in de media, stevig op aangedrongen.

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting
  door Marit Maij op 10 juli 2015

  PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting
  Gelijk loon voor gelijk werk, op dezelfde plaats. Dat is de inzet van de Partij van de Arbeid als het gaat om een eerlijke Europese arbeidsmarkt. Belangrijke stappen zijn nationaal gezet met de Wet Aanpak Schijnconstructies van Lodewijk Asscher die op 1 juli is ingegaan. Ook Europees moeten er nu verdere stappen worden gezet. De minister laat in antwoord op mijn Kamervragen (samen met collega John Kerstens) weten dat de bestrijding van arbeidsuitbuiting een prioriteit wordt van het Nederlands EU-voorzitterschap. Tevens werkt hij samen met andere landen aan de zo belangrijke herziening van de zogenoemde Detacheringsrichtlijn.

  EUROPAEUROPAWERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERKARBEIDSOMSTANDIGHEDENSCHIJNCONSTRUCTIES0
  Meer mensen met een beperking aan de slag

  Goed nieuws: de afgelopen twee jaar zijn méér mensen met een beperking aan een baan geholpen dan de jaren daarvoor. De door het kabinet ingevoerde Participatiewet en Quotumwet lijken, samen met de in het sociaal akkoord gemaakte afspraak dat er de komende jaren minstens 125.000 extra banen bijkomen voor de mensen waar het hier om gaat, daarmee aan hun doel te voldoen. En dat doel is flinke stappen te zetten naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Juist ook mensen voor wie dat, door een handicap bijvoorbeeld, niet vanzelfsprekend is.

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Nieuwe Wet Werk en Zekerheid: meer zekerheid voor mensen met flexibel contract & betere bescherming werknemers.

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERKFLEXWERK0
  Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid…….
  Dat is de inzet van de PvdA bij deze belastingherziening. In het pakket dat het kabinet nu aan de Kamer voorlegt komen al deze elementen terug, in een omvang die tot voor kort door velen niet voor mogelijk werd gehouden. De grootste groei voor de laagste inkomens, meer banen en een rechtvaardiger vermogensbelasting, gericht op het werkelijke rendement. De PvdA is trots op dit pakket. Het is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om bij te dragen aan de doelstellingen van meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid. Dat zei ik in mijn bijdrage (pdf) aan het debat over de belastingherziening.

  ECONOMIE EN FINANCI?NINKOMENS- EN SOCIAAL BELEIDWERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Jonge ouders willen allebei werken en zorg dragen
  In Nederland zijn vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds kampioen deeltijdwerk en daarnaast ook nog steeds kampioen zorgen. Dit terwijl jonge vaders veel meer zorg willen dragen, blijkt steeds meer uit onderzoek. Bovendien leert onderzoek ons dat een grotere betrokkenheid van vaders bij de opvoeding goed is voor de ontwikkeling van het kind.

  WERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Meer werk met een rechtvaardiger belastingstelsel
  Meer banen, betaalbare kinderopvang, een rechtvaardiger en groener fiscaal stelsel, daar zet de PvdA-fractie zich de komende tijd voor in.

  ECONOMIE EN FINANCI?NINKOMENS- EN SOCIAAL BELEIDWERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Meer mensen aan het werk en meer geld in de portemonnee
  Meer banen en meer koopkracht is topprioriteit voor de Partij van de Arbeid. De PvdA is daarom blij dat het kabinet het eens is geworden met de coalitiepartijen over een belastingplan waar Nederland mee aan het werk kan. Een belastingplan dat in het teken staat van meer banen, meer inkomen en rechtvaardigheid.

  ECONOMIE EN FINANCI?NINKOMENS- EN SOCIAAL BELEIDWERK EN SOCIALE ZEKERHEIDWERK0
  Geen race naar het putje in Europa maar gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je werkt nu.nl/politiek/40715…


  ⚠️ Meld

 13. Volgens het artikel gaat het vooral om gehandicapte mensen, ik denk dat Wilbert het meest gelijk heeft.
  Verder hoop ik niet dat elke gemeente apart zelf het wiel opnieuw gaat uitvinden, maar dat er ook gekeken wordt hoe andere gemeentes het gedaan hebben en met welke software e.d.  ⚠️ Meld

 14. Bedankt voor het meedenken. Ben het overigen eens met

  Verder hoop ik niet dat elke gemeente apart zelf het wiel opnieuw gaat uitvinden, maar dat er ook gekeken wordt hoe andere gemeentes het gedaan hebben en met welke software e.d.  ⚠️ Meld

 15. Het gaat om toegankelijkheid voor alle mensen en alle soorten apparaten, een drempelvrije website. Voor overheden is dat verplicht, maar lang niet alle gemeenten voldoen eraan, waaronder Zwolle (bron: http://www.drempelvrij.nl)

  U bereikt met een toegankelijke website niet alleen mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische handicap. Ook senioren, mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken hebben baat bij een toegankelijke website. Voor overheidsorganisaties betekent het dat alle burgers toegang hebben tot uw informatie. Voor bedrijven betekent het een groter bereik, meer bezoekers en meer klanten.  ⚠️ Meld

 16. Dick jij doet nu precies wat de Partij van de Azijnzeikers 😉 doet.
  Hoop bla bla maar niets concreet uitvoeren ohja enkel als er een commissie in het leven geroepen kan worden en zakken vullen.


  ⚠️ Meld

 17. Het gaat niet lekker met het ministerschap van Bert Koenders. De enige man die ijdel genoeg was om in de voetsporen van Timmerfrans te kunnen treden, spaart momenteel bakken met BuZa-blunders. Stapte hij vorige week nog met opgeheven hoofd en voor het oog van de snorrende Staatsomroepcamera’s de Gazaanse grens over om vrede te stichten tussen Israël en de Palestijnen, achter de schermen staat zijn bewind danig op de tocht. Aangezien hullie op het MinBuZa toch al een hekel aan het roze weblog hebben (bron: een inside man (m/v) op het ministerie), maken we maar gewoon even een lijstje.

  Bert Koenders en de Onschuldig Opgesloten Landgenoot
  Ten eerste zit Romano van der Dussen nog altijd onschuldig in een Spaanse cel en moest GeenStijl er aan te pas komen om achter Koenders’ luie reedt aan te zitten. Geen grap, zo ging het echt. En dankzij CDA-drammer Omtzigt dreigt het nog pijnlijker te worden: Als Koendersbert niet snel handelt, moet hij straks voor het oog van 46 internationale collega’s in de Raad van Europa tekst en uitleg geven over zijn onwil en/of onmacht om onschuldige landgenoten te hulp te schieten. Dat wordt echt heel gênant voor de ijdele driftkikker.

  Bert Koenders en Het Verstofte Strafhof
  Nog een interessante casus. Liefst zestien MinBuZa’s schreven vorige week in een brandbrief dat het Internationaal Strafhof staat te verstoffen in Den Haag. Ze noemen het Hof machteloos, selectief en te afwachtend. Maar wat het meeste opvalt aan de brief, is dat de handtekening van Bert Koenders ontbreekt. Kamerlid Sjoerdsma (D66) noemt dat ‘een afgang’ en vraagt zich hardop af wat er aan de hand is: “Als hij heeft geweigerd de brief te ondertekenen, is het helemaal bespottelijk. Hoe dan ook had Nederland als gastland van het Strafhof gewoon onder die oproep moeten staan. Dit is een tik op de vingers van Koenders”, lezen we in de Telegraaf. Sjoerdsma heeft Kamervragen ingediend.

  Bert Koenders en de Slavenhoudende Saudi’s
  En er is nóg meer aan de hand, en ditmaal is het ook nog eens met het favoriete land van de voorganger van Koendersbert: Saudie-Arabië. Het gaat om een diplomatieke kwestie die al sleept sinds 2013. Nederland probeerde de onschendbaarheid van de vorige Saudische ambassadeur op te heffen. Dit omdat deze Walid al-Kharejii zijn werksters het land in had gesmokkeld. Een van hen had tevens een klacht ingediend om ze niet werd betaald en seksueel werd geïntimideerd. Ze was een soort slaaf, zou je dus kunnen zeggen. Maar de Saudi’s werkten niet mee aan het verzoek van Nederland, zo bleek in juni uit nieuwe Wikileaks. Naar aanleiding van die onthulling stelde – toevallig wederom – D66’er Sjoerd Sjoerdsma op 24 juni Kamervragen aan Koenders. De beantwoordingstermijn is al verstreken. Bronnen binnen MinBuZa mompelen dat de minister nog geen oplossing heeft voor de kwestie en de zaak daarom voor zich uit schuift. Dat is pijnlijk, want Timmerfrans kondigde een jaar geleden juist aan harder op te gaan treden tegen tuigdiplomaten. Die grootse aankondiging kwam naar aanleiding van de vele (parkeer-) boetes die nooit betaald worden door ambassadeurs, en door de Russische diplomaat Dimitri Borodin die zijn kinderen sloeg terwijl z’n vrouw brokken maakte tijdens het dronken door Den Haag scheuren. Maar nu blijkt dus uit Koenders’ zwijgen dat Nederland machteloos toekijkt hoe de Saudi’s letterlijk onder de neus van het hierboven genoemde Strafhof hun werkslaven het land in smokkelen. En dat terwijl Stickerfrans een jaar geleden nog op het punt stond om naar Riyad te vliegen om “sorry voor de PVV” te gaan zeggen. Dat straalt nu enorm slecht af op Koenders, die de kwestie kennelijk ook niet onder controle krijgt.

  Koenclusie
  Als we deze drie zware zaken zo eens op een rijtje zetten, kunnen we eigenlijk maar 1 ding concluderen: net als zijn illustere voorganger wordt ook Bert Koenders iets te veel gedreven door ego en ijdelheid. Negertjes redden in Mali, vrede stichten in het Midden-Oosten of anti-Russische staatsomroepen opzetten: PR-gevoelig idealisme krijgt volop voorrang bij Koendersbert. Maar zijn dagelijkse kerntaak verliest hij daarbij uit het oog: Nederland op een representatieve en rechtvaardige manier vertegenwoordigen in het buitenland. We kunnen vanaf hier Romano van der Dussen, de zestien schrijvers van de Strafhof-brandbrief en alle werksterslaven van de Saudische ambassadeur meewarig het hoofd zien schudden. Slechte beurt, Bertje (X3).

  Laat de Partij van de Aftreders zich hier maar eens druk over maken dan over een website van de gemeente die trouwens prima voor mekaar is in Zwolle.Wat een stel amateurs zijn het toch bij de PVDA.
  Het enigste wat ze doen is zorgen dat ze de mooiste baantjes krijgen.


  ⚠️ Meld

 18. Wat heeft dit met de website van de gemeente Zwolle te maken?? Abel maakt er een potje van de laatste weken.
  On-topic graag!


  ⚠️ Meld

 19. Ik vind de toegankelijkheid nog wel meevallen, maar vind als slechtziende de witte achtergrond erg hinderlijk. Dit geld wel voor meer websites, zoals de weblog hier. Voorkeur: een tintje geven die achtergrond.


  ⚠️ Meld

 20. @Ruud 9:47
  Dat begrijp ik niet, een site lijkt me juist minder goed te lezen als je een gekleurde achtergrond hebt?

  Wat ikzelf prettig vind (als niet slechtziende) is dat het scherm niet te licht afgesteld staat, dus misschien een tip voor jou om het scherm iets donkerder te zetten?
  Ik gebruik zelf dit programmaatje kun je met een schuif het scherm eenvoudig donkerder zetten, misschien is het iets voor jou: http://desktop-lighter.en.softonic.com/


  ⚠️ Meld

 21. @ D erk gister 22:42, vind je mij een klager 😮 En de PvdA azijnzeikers?
  Persoonlijk vind ik de mensen die van iets (“nieuws” bijvoorbeeld) vinden: Het is niet goed of het deugt niet.
  Als ze geen “iets” voor handen hebben, verzinnen ze wel “iets” om een stok tussen de spaken te steken. Bijvoorbeeld andere groepen mensen, ander kleurtje, ander geloof, ander ras, ander festival…denk dat een cursus “omgaan met veranderingen” er zelf nixxx tegen helpt. Ze zijn zo oer-conservatief in alles. Overal tegenaan schoppen. Lijkt ook wel of ze een ander nixxx gunnen (nog geen glimlach; zeer waarschijnlijk omdat die niet spontaan bij ze te voorschijn komt)professioneel van verbitterdheid verzuurde mensen. Geloof ook dat er geen redden meer aan is.

  * Of doel je op dat

  Een hoop bla bla maar niets concreet uitvoeren ohja enkel als er een commissie in het leven geroepen kan worden en zakken vullen

  Heb ik meer bla bla dan jou?
  Niet afmaken waar ik mee bezig ben, bedoel je dat ongeveer? Geen klachten….en zorg ook wel dat ik eventuele klachten voor ben 😉
  Commissie?
  Zakkenvullen?

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/33206_ode_aan_de_blanke_man/


  ⚠️ Meld

 22. dick, ik snap je berichten niet altijd en hele lappen tekst. En probeer eens een link naar een website te plakken zodat we direct bij het klikken hier naar toe gaan. Of koop een dagboek, dan hoeven we dat uitgebreide geneuzel niet van je te lezen….


  ⚠️ Meld

 23. gewoon lekker alles in een KORT bericht plaatsen, dat is voor iedereen wel zo prettig en houdt het weblog een beetje leesbaar.


  ⚠️ Meld

 24. Mag ik, lang deze onsympatiek weg, het plaatsen van ALLE links op WLZ afraden? Er is namelijk een bekende site die zich hier in meer dan 50% van de gevallen niet laat linken. Waarvan acte….Tot zover kan ik nog nixxx met 24/7, medewerker.


  ⚠️ Meld

 25. @medewerker 3zorg; je bent goed bezig, maar dick zit ook op dit log op therapeutische basis. soms gaat het beter met hem, en ziejum nauwelijks, en soms zijn geplakte lappen tekst deel van de behandeling;)


  ⚠️ Meld

 26. 🙂 drama.. medewerker 3zorg…wat zou je samengevat willen zien?

  De aandacht, de passie en de zorg die de PvdA aan “werken” besteed?
  Sorry, het is wat het is.


  ⚠️ Meld

 27. Sorry Dick, maar ben het wel eens met medewerker 3zorg reacties, met name die om 11.35, 11.37 en 11.42 uur. Ik zou zeggen neem medewerker zijn/ haar advies over.


  ⚠️ Meld

 28. gewoon twee zinnen over een onderwerp.
  indien je mensen wil informeren, plak een correcte link.
  je hoeft je gelijk niet halen bij mensen, die krijg je niet.
  jouw mening is niet geldend voor heel zwolle.

  politiek is zoals een fruitella met de smaken aardbei, citroen, druiven, sinasappel. Zo is politiek ook, de één houdt meer van aardbei. Om nou prominent aardbeien te promoten en iedereen die van citroen houdt, is slecht. Dat is wat kinderachtig niet waar? Zo is ook politiek en ondertussen geven de politici jou de vinger en schuiven ze zichzelf meer dan 100.000 euro aan salaris binnen.

  “Ja maar de aandacht en passie en zorg van Pvda aan werken besteed is zo mooi”. Man man man, alsof andere partijen dat niet doen. gadverdamme wat kinderachtig, dick.

  Koop daarom een dagboek, dan hoeven wij het niet te lezen….

  🙂


  ⚠️ Meld

 29. @ D.B.
  Bericht door dick, op 24 juli 2015 11:35
  Welke in het bijzonder? Toelichting: Reactie op medewerker 3zorg, op 24 juli 2015 11:35

  Bericht door dick, op 24 juli 2015 11:37
  Mag ik, lang deze onsympatiek weg, het plaatsen van ALLE links op WLZ afraden? Er is namelijk een bekende site die zich hier in meer dan 50% van de gevallen niet laat linken. Waarvan acte….Tot zover kan ik nog nixxx met 24/7, medewerker.
  Toelichting: ik kijk uit met het plaatsen van links: hoewel dat natuurlijk de snelste, compleetste en effectiefste weg is. Maar ik heb me te vaak geërgerd aan het feit dat je denkt een klikbare link te posten, terwijl het dan op onverklaarbare wijze ineens een lege link was

  Sorry, maar 11.42, van mij, bestaat helaas niet.


  ⚠️ Meld

 30. Uitstekende vaststelling medewerker

  je hoeft je gelijk niet halen bij mensen, die krijg je niet.

  Zie dit “platform van mijn stad” dan ook meer als meningen uitwisselen, elkaar aanvullen, met andere invalshoeken komen en als een gezellige manier van communicatie en elkaar informeren. Actuele informatie delen.
  Geïllustreerd door mooie foto’s.

  *Leuk dat je post medewerker, blijf je dat doen of werd je getriggerd door dat 3zorg toppic?


  ⚠️ Meld

 31. dick:
  – alle reacties van deze week
  – geen problemen mee met linken. beetje ict leren kennen en het weblog wat ik nog niet zo lang bezoek. Of gebruik de knop “voorbeeld”
  – koop een dagboek


  ⚠️ Meld

 32. dick, je lijkt mij trouwens een beste kerel om ergens op de melkmarkt een biertje mee te drinken. Het schrijven van stukken en daarin je mening in verkondigen, vind ik ook een hele kunst. 😉


  ⚠️ Meld

 33. Begrijp je vaststelling van “slechte/citroen ;)” mensen niet medewerker? Vind zo oordelen over een ander niet allen kinderachtig. Het komt ook over of je jezelf véél beter, zelfs verheven vindt.

  Owww, in 12:15 vergeten “de humor” te noemen. Vermeldenswaardig is dat hier vaak “humor” als subjectief kan worden gezien.

  Voorbeelden zijn de B.B.B.
  En expres opsommen van vooroordelen
  Het belachelijk maken van het “mensen in hokjes” denken
  etc. etc.

  :D:D:D zo vind ik het ook geweldig dat je dit serieus neemt. Dat je hapt op mijn provocatie 😉

  “Ja maar de aandacht en passie en zorg van Pvda aan werken besteed is zo mooi”. Man man man, alsof andere partijen dat niet doen. gadverdamme wat kinderachtig, dick.  ⚠️ Meld

 34. – citroen is beeldspraak
  – vooroordelen is menselijk. Volgens mij las ik jouw vooroordelen ergens over duitsers deze week. Dat was ff lachen, een ander stoort zich eraan.
  – ik zag het niet als provoceren.

  Blij dat ik je daarmee gelukkig heb gemaakt vandaag. Toch nog iemand gelukkig kunnen maken vandaag. Ik ga naar buiten met dit mooie weer.

  En laat de reacties wel hier op het weblog. Vaak de vaste club die het met elkaar eens zijn of een zinloze discussie hebben:
  – vvd en pvv is de satan
  – groenlinks, d66 en pvda is lief


  ⚠️ Meld

 35. Ik vind de toegankelijkheid van de site voldoende, de informatie daarentegen is mij soms te summier en vaak verouderd.

  Bericht door medewerker 3zorg, op 24 juli 2015 11:36
  om nou hele conversaties met jezelf te hebben, is ook zo wat.

  Nee jij dan, een reactie op een reactie van jezelf gevolgd door een reactie van…jezelf. Daarbij is alles wat je zegt off topic.


  ⚠️ Meld

 36. Klopt “medewerker”

  vooroordelen ergens over duitsers deze week

  Was ook provocerend bedoeld en er werd op gereageerd zoals ik hoopte. Waarna ik overigens mijn indruk van Duitsers mooi kon nuanceren.


  ⚠️ Meld

 37. @dick om 12.11uur. in mijn reactie schreef ik toch dat ik het met de reacties van 3zorgmederwerker eens was op die tijden! Lezen is ook een vak. Was een goed advies aan jou, van 3zorgmederwerker op die tijden die ik genoemd heb. Je reactie van 12.35 uur is ook weer zo helder als wat. NIET DUS. Snap je het nu? De mazzel verder.


  ⚠️ Meld

 38. 😮 Om 12:58 al

  De mazzel verder.

  12:22 Hoef jij ook niet te begrijpen, want het was een één op één persoonlijke reactie op “medewerker”…Omdat 12:10 persoonlijk aan mij geschreven was en om een reactie smeekte. Begrijp dat je nieuwsgierig bent, maar hier heb ik verder geen toelichting op. Dit was toch niet onduidelijk, lijkt me

  Begrijp je vaststelling van “slechte/citroen” mensen niet medewerker?  ⚠️ Meld

 39. @Derk met die link kom ik uit op de Stichting accessibility die in opdracht van het min. van EZ in het leven is geroepen om een waarmerk drempelvrij te ontwikkelen. Die klus was in 2004 geklaard en daarna is de Stichting drempelvrij verdergegaan met de uitvoering d,v inspectiebezoeken. Dit lees ik op hun site:

  De kosten voor een inspectie bestaan uit twee delen.

  De kosten voor de inspectie zelf De hoogte van deze kosten hangt af van de omvang van de website en het niveau waarop moet worden geïnspecteerd. De kosten voor inspectie staan vermeld op de websites van de inspectie-instellingen.

  De kosten voor afgifte van het waarmerk door Stichting drempelvrij.nl Voor de Webrichtlijnenregeling versie 2 wordt een vast afdrachtbedrag per inspectieniveau gehanteerd. Voor ieder drempelvrij niveau een vaste prijs, die niet gerelateerd is aan de omvang van de inspectie:

  Voor deelinspecties: ?? 117,00 met een maximum van ?? 234,00 op jaarbasis per volledige verzameling webpagina??s Voor drempelvrij niveau 1: ?? 234,00 Voor drempelvrij niveau 2 en hoger: ?? 275,00 Vanaf 12 maart 2014 is van kracht: Voor meerdere logo’s behorend tot een volledige verzameling webpagina’s voor drempelvrij niveau 2 en hoger wordt voor het primaire logo ?? 275,00 betaald. Voor een tweede logo, dat uitsluitend in combinatie met het eerste logo wordt toegepast op een deel van dezelfde verzameling webpagina’s, wordt een bedrag van ?? 50,00 gerekend: daarmee wordt het totaalbedrag voor een jaar ?? 325,00.

  Kennelijk heb jij toch een andere bron.


  ⚠️ Meld

 40. Ik heb ooit een slechthorend iemand gesproken die na een operatie een bluetooth aansluiting op zijn ( kalende) hoofd had. Dit zei hij tenminste, en je kon inderdaad zoiets zien zitten op zijn schedel.
  Deze mensen kunnen misschien wel een bluetooth kabeltje rechtstreeks contact hebben met internet, YouTube en gesproken websites. Zou handig zijn.


  ⚠️ Meld

 41. Dame,

  Stichting Accessibility is oprichter van het Waarmerk drempelvrij.nl. De oprichting van het Waarmerk werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Vanuit een inter-ministeriele werkgroep bestond de wens om een transparante waarmerk regeling op te zetten. Voor het Waarmerk is een aparte stichting opgezet met een eigen bestuur waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de verschillende belanghebbenden. Het oorspronkelijke plan voor de opzet van het Waarmerk werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Revalidatiefonds.

  Laatste regel


  ⚠️ Meld

 42. Oké, dat las ik ook, maar ik begreep uit de rest van de tekst dat die subsidie was voor het pionierswerk dat in 2004 werd afgerond.


  ⚠️ Meld

 43. Dat klopt zo zien de jaarverslagen er ook uit. Echter ze wijzen wel iedere klant naar de subsidie regels. Terwijl zelfs een CSM site alles al in zich heeft wat hun aandragen. Ooit nl eens met hun te maken gehad,vandaar mijn opmerking.


  ⚠️ Meld

 44. Bericht door medewerker 3zorg, op 24 juli 2015 12:14
  drama, heb je het nu ook over jasper?

  Nee, natuurlijk niet, want er is hier maar één dick:D


  ⚠️ Meld

 45. Grote dank voor de erkenning drama. Volgens mij is dit draadje nu ook wel zo’n beetje gesloten met de conclusie dat er schijnbaar terecht vragen over de toegankelijkheid van de site worden gesteld. In de voorgaande 74 postings zijn er volgens mij alleen maar meer vragen bij gekomen.


  ⚠️ Meld

 46. Uit het bericht:

  De partij wil weten hoe toegankelijk de gemeentewebsite voor haar inwoners is, in het bijzonder voor mensen met een handicap.

  Er wordt dus de toegankelijkheid voor mensen met een handicap bedoeld.
  je redt het dan niet met een website die het in een goede actuele browser, maar ook met bepaalde HTML technieken die ervoor zorgen dat de content correct wordt weergegeven danwel opgelezen in browsers die geschikt zijn voor mensen met bv een auditieve of visuele handicap.
  Ook zal de website goed moetn functioneren zonder javascript.

  Drempelvrij.nl is een website die hier richtlijnen voor heeft opgesteld. Een websitebouwer kan een website door drempelvrij laten keuren.

  Dit alles lijkt me gewoon een goede zaak. Iedereen moet via het internet informatie die voor hem/haar relevant is kunnen verkrijgen.

  Vergelijk een niet goed opgezette gemeente website als een invalide toilet die je kunt benaderen via een trap. 😉


  ⚠️ Meld

 47. Die 2e zin in mn reactie hierboven loopt niet helemaal lekker, even overnieuw:

  Je redt het dus niet met alleen een goede actuele browser, maar een website zal ook bepaalde HTML technieken moeten hebben die ervoor zorgen dat (en verder de tekst in mn reactie)… 🙂


  ⚠️ Meld

 48. @Dick, ik ben geen medewerker, maar zie wel veel andere gemeenten waar het wel beter kan. Daarnaast vroeg je waar het de PvdA in Zwolle beter kan doen? Ik doelde niet op Zwolle specifiek,maar op het landelijke beeld. Ik vind dat de PvdA van hun slogan “sterker & socialer” weinig bakt. Het landelijke beleid is een verlengstuk van wat de VVD wil. Kijk ook eens naar de politieke standpunten die voor de verkiezingen werden geopperd en wat er na de verkiezingen nog overeind staat, dan denk ik dat de PvdA het meest heeft toe (moeten) geven. Denk aan werk en sociale zekerheid, niet zoals de PvdA het beoogd,zorg en gezondheid (zorgstelsel is niet houdbaar in deze vorm), wonen ( huurstelsel is verouderd), etc…


  ⚠️ Meld

 49. @ Marc78 Zie: posting 23 juli 2015 19:15. Zomaar en snelle greep van hun site. Kan je er verder nixxx over vertellen, ben immers niet bij de PvdA betrokken en enkel trouw-stemmer. Zou ook geen alternatief weten, jij? Heb de tijd ook om mij er verder op te storten. Kijk zelf maar eens op de netjes naar onderwerp geschikte site vind het een duidelijke site. Op hun site overheerst wel “sterker & socialer”. Zoals dus ook op 19:15, terwjil ik er enkel “werk” uit lichtte. Tuurlijk is het landelijke beleid vaak ook VVD-beleid. Ben zelf ook absoluut geen VVD-er. Regeren is altijd compromissen sluiten. En wist jij, met de uitslag van de vorige Tweede Kamer-verkiezingen in het achterhoofd, een betere coalitie?

  PvdA nam zijn verantwoordelijkheid. Wou de SP en GL serieus regeren? Met de andere partijen was het Kabinet alleen maar rechtser geworden. Je weet toch dat het CDA vaak een kloon van de VVD is gebleken. Wist je ook dat D’66 een overbodige partij is; kies voor de PvdA of de VVD zou ik zeggen. CU is idd nog wel linksig… maar als die zouden regeren zou de coalitie een heel andere sfeer kenmerken. Als de PvdA overigens niet mee zou doen, zou ik denk ik CU stemmen.

  Welke partij had jouw mening er doorgejast in welke coalitie? V.w.b. Werk, Sociale Zekerheid, Zorg en Gezondheid (zorgstelsel is niet houdbaar in deze vorm), Wonen ( huurstelsel is verouderd), etc…

  Vind ook dat ze samen al aardig wat geregeld hebben.
  Als je vragen hebt kun je zo ook prima via de site stellen[/url]. Heb zelf altijd nog antwoord gekregen. Ook hier trouwens[/url]

  Heb ff snel voor je gegoogled [de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) tijdens het debat over de regeringsverklaring een succesvolle motie in. De motie haalde de inkomensafhankelijke zorgpremie uit het akkoord. Via inkomensafhankelijke heffingskortingen in het belastingsysteem zal vervolgens aan inkomensnivellering worden gedaanquote]

  Wat vind je hier van? Hopen dat ie niet mijn hele posting er uit gooit…omdat ik link naar Joop (de enige gecencureerde site op WLZ[/url]


  ⚠️ Meld

 50. Zoals verwacht sloeg de censuurmachine de laatste link in 10:24 (omdat ie van Joop.nl kwam) gelijk dood.

  Posting 10:24 maar even opnieuw dan:

  @ Marc78 Zie: posting 23 juli 2015 19:15.
  Zomaar een snelle greep van hun site. Kan je er verder nixxx over vertellen, ben immers niet bij de PvdA betrokken en enkel trouw-stemmer. Zou ook geen alternatief weten, jij? Heb de tijd ook om mij er verder op te storten. Kijk zelf maar eens op de netjes naar onderwerp geschikte site vind het een duidelijke site. Op hun site overheerst wel “sterker & socialer”. Zoals dus ook op 19:15, terwjil ik er enkel “werk” uit lichtte. Tuurlijk is het landelijke beleid vaak ook VVD-beleid. Ben zelf ook absoluut geen VVD-er. Regeren is altijd compromissen sluiten. En wist jij, met de uitslag van de vorige Tweede Kamer-verkiezingen in het achterhoofd, een betere coalitie?

  PvdA nam zijn verantwoordelijkheid. Wou de SP en GL serieus regeren? Met de andere partijen was het Kabinet alleen maar rechtser geworden. Je weet toch dat het CDA vaak een kloon van de VVD is gebleken. Wist je ook dat D’66 een overbodige partij is; kies voor de PvdA of de VVD zou ik zeggen. CU is idd nog wel linksig… maar als die zouden regeren zou de coalitie een heel andere sfeer kenmerken. Als de PvdA overigens niet mee zou doen, zou ik denk ik CU stemmen.

  Welke partij had jouw mening er doorgejast in welke coalitie? V.w.b. Werk, Sociale Zekerheid, Zorg en Gezondheid (zorgstelsel is niet houdbaar in deze vorm), Wonen ( huurstelsel is verouderd), etc…

  Vind ook dat ze samen al aardig wat geregeld hebben.
  Als je vragen hebt kun je zo ook prima via de site stellen. Heb zelf altijd nog antwoord gekregen. Ook hier trouwens

  Heb ff snel voor je gegoogled

  De fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) tijdens het debat over de regeringsverklaring een succesvolle motie in. De motie haalde de inkomensafhankelijke zorgpremie uit het akkoord. Via inkomensafhankelijke heffingskortingen in het belastingsysteem zal vervolgens aan inkomensnivellering worden gedaan.

  Wat vind je hier van?

  Wilders, wanneer gaat u mijn ouders ophalen?

  Burgemeester Aboutaleb daagt Geert Wilders uit om zijn ‘minder Marokkanen’ uitspraak toe te lichten. ‘Wat is uw plan? We hebben recht dat plan te kennen’

  In het VPRO tv-programma Zomergasten roept burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb zondag Geert Wilders op zijn achterliggende plan, van de minder Marokkanen uitspraak, toe te lichten of om zijn excuses aan te bieden

  In het tv-programma Zomergasten reageert burgemeester Aboutaleb voor het eerst op de uitspraak, die PVV-leider Geert Wilders in maart dit jaar deed. Hij zei toen op de uitslagavond van de verkiezingen:

  “En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan. En misschien zijn er zelfs D66-officieren die ons een proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. We hebben niets gezegd wat niet mag, niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie: willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?”

  Hierna scandeerde het aanwezige publiek: ‘Minder, minder, minder’. Wilders vervolgde zijn toespraak met: ‘Dan gaan we dat regelen.’
  Vader

  Aboutaleb liet weten diep geraakt te zijn door de uitspraak, en hij niet alleen maar ook zijn ouders. Zijn vader vreest dat Wilders hem uiteindelijk thuis komt ophalen om hem weer terug te sturen naar Marokko. Ook doet het hem pijn dat er ‘minder van hen in Nederland mag zijn’. Aboutaleb heeft zijn vader verzekerd dat de Nederlandse samenleving zoiets nooit zal toestaan dat Marokkanen Nederland worden uitgezet.

  Aboutaleb roept Wilders dan ook op zijn minder Marokkanen oproep toe te lichten:

  ‘Mijnheer Wilders, wanneer gaat u mijn ouders ophalen? U gaat dat regelen. Wat is uw plan? We hebben recht dat plan te kennen.”

  Aboutaleb zei verder dat hij lang heeft gezwegen over de oproep van Wilders. Hij wilde geen aangifte doen, niet als burgemeester en evenmin als privépersoon.

  Steunbetuigingen op Twitter
  Ondertussen stromen op Twitter de reacties op de uitspraken van Aboutaleb binnen.

  Heb overigens nog geen redelijk argument tegen de On-topic partij gelezen. vanzelfsprekend wordt getrol door een zich “PvdArabieren” noemend persoon niet serieus genomen.


  ⚠️ Meld

 51. @Dick, bedankt voor je tekstverklaring, analyse en moeite.
  Ik kan er inhoudelijk alleen niet zoveel mee, aangezien ik het beleid van de PvdA niet aanhang, alternatieven waren er rond de tweede kamer verkiezingen denk ik wel, maar die zijn niet onderzocht omdat de samenwerking tussen VVD en PvdA het meest voor handen lag.

  Wat de PvdA wellicht had kunnen overwegen als ze zelf haar standpunten geloofwaardigheid bij wilde zetten, is dit krachtiger weg te zetten en te communiceren (niet door Samson). Daarnaast vraag ik me af of de PvdA het de VVD niet al te makkelijk maakt… stekker eruit, zou denk ik geloofwaardiger zijn, maar daar zijn ook tegenargumenten voor weet ik. Dus dit blijft speculeren.

  Een reactie op alle andere argumenten en analyses laat ik even achterwege, omdat ik hier niet zoveel mee kan.  ⚠️ Meld

 52. Graag gedaan Marc78, ben ook niet van plan te proberen iemand anders te laten stemmen als hij/zij gedaan heeft. Ben benieuwd welk redelijk alternatief je voor dit kabinet hebt. Op wiki staat wel ergens de zetelverdeling.

  Was bij de vorige democratische verkiezing van lijsttrekker ook meer gecharmeerd van Ronald Plasterk (ben ik overigens al vanaf het moment dat hij een gesproken column in Buitenhof had). Samsom vind ik, nogsteeds, meer een gedreven (milieu) activist. Martijn van Dam vond ik ook een goed kandidaat. Hij sneeuwde helaas te snel onder.

  Er zijn natuurlijk ook veel maatregelen getroffen die niet “des-VVD’s” waren. De VVD stond nogal anders het akkoord over Griekenland. Mark moest al snel toegeven dat hij een verkiezinsbelofte had gesproken. Volgens mij heeft de VVD-fractie zich nog niet durven uitspreken. Denk dat VVD straks met opperhoofd Halbe Zijlstra ook een beduidend rechtsere koers gaat varen.
  Leuk om even van gedachten te wisselen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.