Benoeming nieuwe leden Cliëntenraad Zwolle

Wethouder Martin Knol heeft vorige week namens het College van Burgemeester en Wethouders in Werkplein de Lure de nieuwe Cliëntenraad Zwolle geïnstalleerd. Als nieuwe leden zijn benoemd Harry Kelly (FNV), Ben Vinke (SWO), Lucia van der Donck, Hanneke Meuleman en Fienie Koiter. Ina Kappers (Ango) en Klaaske Heidemans (Raadslieden) zijn herbenoemd. Arwa al Sabiri heeft afscheid genomen van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen met een uitkering volgens de Wet Werk en Bijstand, Ioaw/Ioaz, Aow, Wao, WW. Ook voor mensen die om andere redenen moeten rondkomen van een minimum inkomen maakt de Cliëntenraad zich sterk. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de burgemeester en wethouders, en aan het hoofd van de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Cliëntenraad bestaat uit mensen die weten wat het is om van een minimuminkomen rond te komen. Daarnaast hebben ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties zitting in de Cliëntenraad.

Artikel delen:

Reageer