Rondleiding Blauwvinger Devotie

Zwolle – Op 29 juli en 5 augustus is iedereen welkom om de rondleiding Blauwvinger Devotie mee te lopen. Het thema Blauwvinger Devotie is ontstaan naar aanleiding van veel vragen uit Zwolle en het land.

devotiefestival.jpg 

Waarin onderscheidt de Moderne Devotie van Zwolle zich van alle andere steden met Moderne Devotie ? Dat heeft heel veel met onderwijs, bestuur en infrastructuur te maken, maar niet alleen. Natuurlijk wordt er ook stil gestaan bij de verbinding met de Hanze en met de actuele Moderne Devotie. De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging uit de late Middeleeuwen, die een sterke innerlijk bewustzijn koppelde aan sterk sociaal en maatschappelijk handelen. De rondleiding start om 15.00 uur op 29 juli en op 5 augustus aan de stadskant van de Fundatie en duurt ongeveer anderhalf uur.

 Mink de Vries van de Actuele Devotie Beweging leidt u rond en vertelt u over die bijzondere Blauwvinger Devotie. Zelf heeft Mink de Vries inmiddels ongeveer 50 andere Moderne Devotie steden bezocht, en elke stad of streek kent zijn eigen devotie. Opgave is handig(email devriesvrolijk@tiscali.nl) maar niet verplicht.

Artikel delen: