Nieuwe IJsseldijk bij Zwolle klaar

Zwolle – De nieuw gebouwde dijk langs de IJssel bij Spoolde, ter hoogte van Westenholte, is primair verklaard. Dit betekent dat de dijk voldoende sterk is en voldoet aan de waterveiligheidseisen. De aanleg van de dijk is onderdeel van het project Dijkverlegging Westenholte, één van de twee deelprojecten onder de paraplu van Ruimte voor de Rivier Zwolle. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam in opdracht van het Waterschap Groot Salland.

nieuwe_dijk.jpg
Nieuwe Dijk 

Lange tijd was de opbouw van de nieuwe dijk goed zichtbaar in het veld en werd het tracé steeds duidelijker. Laag voor laag werd de dijk over een lengte van ruim twee kilometer op hoogte gebracht, steeds met tussenpozen zodat iedere ‘ophooglaag’ kon ‘zetten’.
Om die reden werd de dijk gebouwd tot een hoogte van 6 meter boven NAP. Afgelopen half jaar heeft de dijk zich ‘gezet’. Hierbij drukken door de belasting de grondlagen samen en wordt water en lucht uit de poriën geperst. De eindhoogte van de nieuwe dijk bedraagt 5,5 meter boven NAP. Voor de bouw waren zes ophooglagen nodig. De nieuwe ‘Ruimte voor de Rivierdijk’ bestaat uit 450.000 kuub zand met daaroverheen 180.000 kuub klei. Nu de nieuwe is goedgekeurd, wordt begonnen het afgraven van een deel van de huidige (of ‘oude’) IJsseldijk. In een ander deel vindt op een later tijdstip nog archeologisch onderzoek plaats.

Niet alleen de IJssel, ook de anderen Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van het landschap en de natuur in het rivierengebied én het creëren van extra recreatiemogelijkheden.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Wordt het kapot gereden fietspad (wat er eigenlijk nog niet zo lang ligt) ter hoogte van de Vreugderijkerwaard dan ook gemaakt?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.