Vrienden Stadskern betreuren aantasting bolwerk

Zwolle – Begin juli zijn De Vrienden van de Stadskern door een van hun relaties geattendeerd op de voorgenomen herinrichting van het Nijkerkenbolwerk. In de media heeft de organisatie een tekening van de voorgenomen herinrichting gevonden. Weblog Zwolle berichtte er vorige week over. De Vrienden betreuren het dat zij niet zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over de herinrichting. "Dat had zeker voor de hand gelegen gelet op de grote betrokkenheid van de Vrienden van de Stadskern bij inrichting van het bolwerk zoals deze thans bestaat."

nijkerken_bolwerk.jpg 

De Vrienden: "Zwolle is één van de weinige middelgrote Nederlandse steden waar de stervormige zeventiende eeuwse verdedigingsgracht nagenoeg geheel in tact is gebleven. Een ruimtelijk monument van formaat. Toen in de vorige eeuw de Zwolse gasfabriek werd gesloopt hebben de Vrienden zich in de zeventiger jaren sterk gemaakt voor de herinrichting van het vrijgekomen gebied door de aarden stadswal ter plaatse te reconstrueren en deze te beplanten met een dubbele rij bomen. Dat idee is na de nodige discussie door de gemeente overgenomen en uitgevoerd. Met als resultaat dat een klein deel van het stadsgezicht vanaf de gracht er ongeveer opnieuw uitzag zoals dat in de zeventiende eeuw het geval was. U zult begrijpen dat wij het jammer vinden dat de toen gerealiseerde inrichting ongedaan gemaakt gaat worden. Naar wij hebben begrepen is een noodzakelijk geachte bodemsanering de directe aanleiding voor de verwijdering van het bestaande groen en bomen."

De Vrienden realiseren zich dat opvattingen over de inrichting en het gebruik van de stedelijke openbare ruimte aan verandering onderhevig is. Het ontgaat de Vrienden niet dat de Potgietersingel op zonnige dagen het ‘mini Vondelpark’ van Zwolle is. Het stedelijk groen is voor bewoners en bezoekers van de stad een steeds belangrijker recreatieve functie gaan vervullen. De huidige inrichting van het Nijkerkenbolwerk vervult volgens De Vrienden die functie niet.

“Kennelijk is die inrichting niet uitnodigend voor recreatief gebruik. De inmiddels forse rij bomen met bijbehorende schaduw zal daar ongetwijfeld een rol in spelen. Vanuit het perspectief van het verhogen van de gebruikswaarde van het Nijkerkenbolwerk kunnen we een herinrichting -zij het met spijt- billijken. Wij dringen er echter op aan de hoofdcontour van de stadswal visueel zoveel mogelijk te handhaven. Niet in het laatst om het achter die wal gelegen parkeerdek zoveel mogelijk aan het oog – te blijven- onttrekken.”

De Vrienden van de Stadskern betreuren het dat zij niet betrokken zijn geweest bij het planvormingstraject voor het bolwerk. De inspanningen van de Vrienden zijn er altijd op gericht om via integrale planvorming het best mogelijke plan te maken. Die rol hebben zij ditmaal niet kunnen invullen. De Vrienden gaan ervan uit dat dit een eenmalig incident is en dat zij in het vervolgtraject, zoals gebruikelijk, volledig betrokken zullen worden.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Voelt allemaal wel een beetje als mosterd na de maaltijd.
  Ik heb mij met vele andere sterk gemaakt voor het hondenveld op dit terrein.
  Niemand gezien of gesproken van de Stadsvrienden.
  Zelfs bij de openbare vergadering niet.
  Jammer we hadden wat aan elkaar kunnen hebben.
  En die recreatie….
  Die paar jongeren die op het (illegale bankje) zitten om een joint te roken.
  Verder enkel hondenbezitters .
  Wij slaan graag de handen ineen om dit mooie stukje Zwolle te behouden!  ⚠️ Meld

 2. Dat er in de toekomst bebouwing op de plek van het huidige parkeerdek komt vind ik wel een goede ontwikkeling, dat zal die plek een goede impuls kunnen geven. Verder blijft de stervorm volgens mij wel behouden, maar is het de wal die (gedeeltelijk) wordt afgegraven ten behoeve van de sanering van de vervuiling uit het verleden.

  Ik kan me hier niet zo druk om maken, als de toekomstige invulling op het parkeerdek maar een kwalitatief goed project wordt met bebouwing die hoort bij een historisch stadscentrum.


  ⚠️ Meld

 3. Deze klus is noodzakelijk om de grondvervuiling ter plekke aan te pakken. Er wordt een deel van de aarden wal en de grond daaronder – waar stoffen als teer en PAK in zit – schoongemaakt, evenals het terrein ervoor tot aan het water. Onvermijdelijk moeten daarvoor bomen op het oostelijk deel van de wal worden verwijderd.

  Na de sanering krijgt de wal grotendeels de huidige contour en hoogte terug. Alleen de aansluiting tussen de wal en het gebied Spinhuisplein wordt iets aangepast. De toegang wordt hier wat glooiender gemaakt om makkelijker op de wal te kunnen komen. Verder komen er op de wal en het gebied tussen de wal en het water meer verschillende soorten bomen en struiken/heesters terug en is er meer ruimte om te wandelen. Het ontwerp is in Engelse landschapsstijl gemaakt en vormt hiermee een geheel met andere groene delen langs de Zwolse binnensingel zoals de Potgietersingel. Het bolwerk blijft vrij van bebouwing en er zijn geen plannen om dit alsnog binnenkort te gaan doen.


  ⚠️ Meld

 4. Bedankt ‘projectleider gemeente’ voor de reactie, ik denk dat dit verhelderend is voor veel mensen hier.

  Misschien is het ook goed, er van uitgaande dat je ook daadwerkelijke werkt bij de Gemeente Zwolle, om in de toekomst actief te blijven op WLZ om dit soort reacties te geven, aangezien hier vaak wordt gediscussieerd over dit soort onderwerpen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.