PvdA wil bijenreddingsplan

Zwolle – Het gaat ontzettend slecht met de bijen en weidevogels in Nederland. 18 procent van alle Nederlandse bijen heeft de winter niet overleefd, ongeveer het dubbele van vorig jaar. De meeste weidevogels gaan ook hard achteruit. Sinds de jaren ’90 is de gruttostand gehalveerd en het aantal scholeksters en veldleeuweriken is met 60% afgenomen. De PvdA-fractie in Overijssel is enorm geschrokken door deze nieuwe cijfers en vraagt snelle actie van de provincie om deze achteruitgang te stoppen.

“Als we in dit tempo doorgaan zijn er snel bijna geen bijen en weidevogels meer te vinden in Overijssel, snelle actie is hier absoluut noodzakelijk,” stelt Annemieke Wissink, woordvoerder namens de Overijsselse sociaaldemocraten. In andere provincies wordt al actie ondernomen. In Brabant hebben Provinciale Staten bijvoorbeeld unaniem gevraagd om een reddingsplan voor de bij. De PvdA vraagt aan het college om ook het initiatief te nemen voor zo’n bijenreddingsplan.

Wissink: “Momenteel sterven er al regelmatig diersoorten uit in Overijssel, zoals recent de vogels grauwe gors en de ortolaan. Als we niet uitkijken zijn snel hierna de patrijs en de veldleeuwerik aan de beurt. We hebben nu snel effectieve maatregelen nodig om te voorkomen dat nog meer bedreigde dieren uitsterven. We kunnen ons geen experimenten meer veroorloven.”

De PvdA vraagt het college om snel duidelijk te maken hoe bedreigde dieren in Overijssel beschermd gaan worden. “Daarnaast willen wij graag een biodiversiteitsgraadmeter laten uitvoeren. Dan weten we beter hoe onze ecosystemen en de populaties van de beschermde dieren er aan toe zijn” aldus Wissink.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. ⤽Momenteel sterven er al regelmatig diersoorten uit in Overijssel, zoals recent de vogels grauwe gors en de ortolaan”.

  De dieren worden toch hopelijk niet dubbel of 3 of zelfs 4-dubbel geteld (Ov, Drenthe, Gelderland, Flevoland). Want dat heb je met vogels he: die vliegen en voor je het weet over de provinciegrens 😮
  Misschien zijn er ook wel bijen die vast minder ver kunnen vliegen…maar die wel vanaf een vast punt (bij een grens?) meegeteld worden 😮
  Je hebt er wat bij die ook gewoon in Duitsland nog mee willen worden geteld. Zouden de grensoverschrijdende exemplaren er uit gefilterd kunnen worden.:o


  ⚠️ Meld

 2. Er zijn een aantal oorzaken voor de afname van de bijen.
  Ook een ervan is dat veel zgn. imkers maar wat aan lopen te klooien en niet echt goed weten waar ze mee bezig zijn. Er zijn ook imkers die denken dat je de varoamijt op een natuurlijke manier kunt aanpakken, in de praktijk is al gebleken dat dat niet werkt, maar intussen is het bijenvolk wel naar de filistijnen.
  Dat het slecht gaat met de bijen is een combinatie van factoren.
  Ik help de bijen door bijvriendelijke planten in de tuin te hebben 😉
  Ik hoor ze alweer rondzoemen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.