Mohammed en het ontstaan van de islam

Zwolle – Dinsdag 1 september om 20.00 uur komt Marcel Hulspas, wetenschapsjournalist, columnist en publicist spreken bij het Humanistisch Café Zwolle over zijn nieuwe boek ‘Mohammed en het ontstaan van de islam’. Hij schreef eerder o.a. ‘En de zee spleet in tweeën – De bronnen van de bijbel kritisch onderzocht’. Hulspas was medeoprichter van de Stichting Skepsis en is ook hoofdredacteur van de hogeschoolkrant van Windesheim in Zwolle.

Wie was Mohammed? Wat was zijn boodschap? En hoe kon de islam zich in zo korte tijd zo enorm verbreiden? In zijn boek schetst Marcel Hulspas een genuanceerd en realistisch beeld van de Profeet en de wereld om hem heen. Aan de hand van niet-islamitische bronnen en de oudste biografieën laat hij zien dat Mohammed onderdeel uitmaakte van een brede religieuze hervormingsbeweging in Arabië. Met vele anderen was Mohammed ervan overtuigd dat de Arabieren moesten terugkeren tot de ware religie van Abraham. Hulspas vergelijkt de verhalen over Mohammed met Koranverzen en andere bronnen en komt zo tot een op vele punten radicaal andere visie op het leven van de Profeet en het ontstaan van de islam. En hij weet deze visie op een overtuigende wijze te verbinden met de roerige geschiedenis van de regio in de eerste helft van de zevende eeuw.

Het Humanistisch Café is op 1 september in Hotel Fidder, Koningin Wilhelminastraat 6 in Zwolle. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20 uur, entree € 5,00 incl. thee / koffie voor aanvang.

Artikel delen:
Reacties 40
 1. Die ontstaansgeschiedenis is toch al eeuwen bekend. Mohammed was en analfabeet die een rijke christelijke weduwe trouwde.
  Hij vermengde zijn via haar -nogal verknipte- verkregen informatie met de hem bekende godsdienstige rituelen van de bewoners van het gebied dat we nu Saoedi-Arabië noemen. Hij werd vervolgens door vrijwel iedereen (Joden, christenen, bewoners van het genoemde gebied) uitgekotst.
  Door een agressieve oorlog werden zijn ideeën op tal van volken opgelegd. Wie zijn opvattingen niet accepteerde, werd gedood en veel van de aanwezige culturele waarden werden grondig verwijderd.
  Daarna werkten tal van “geleerden” aan de tekst van de Koran (die oorspronkelijk in het Aramees is geschreven), waarvan er dan ook minstens vijf verschillende versie bestaan.

  Aardig is te vermelden dat wie sterft in “de strijd”” niet 70 maagden krijgt, maar 70 rozijnen. (Vertaalfoutje.)

  Theologisch is de Koran een terugval naar het Oude Testament: er is een strenge God en als je nu maar de regeltjes toepast, kom je vanzelf in de hemel en dat is nu precies waar het Nieuwe Testament mee afrekent.

  Vergeleken met de Bijbel is de Koran een totaal wanproduct.

  Mensen die heden ten dage roepen dat het allemaal op hetzelfde neerkomt, hebben de zaken niet goed bestudeerd.


  ⚠️ Meld

 2. Dus, tsja, alles is vanzelf ontstaan?
  Voor iemand die iets niet zeker weet, spreek je nogal beslist lijkt me.
  Dat God niet bestaat kun jij niet bewijzen. Dat God wel bestaat, kun je ondervinden én met je verstand doorzien.
  Of bedoel je dat alleen godsdiensten berusten op een misverstand en geloof jij wel dat God bestaat?
  Heb jij alles dan onderzocht?


  ⚠️ Meld

 3. Religie blijft een gevoelig thema….daarin weten we niets en geloven we veel. Daar is niets mis mee, in naam van het geloof zijn veel goede, en ook veel slechte dingen gedaan. Dat geldt voor het christendom (veel liefdadigheid, maar in het verleden ook kruistochten en recent misbruik etc.) en voor de islam (veel liefdadigheid, maar vandaag de dag vooral ellende, dood en verderf) Het gaat niet om wie er gelijk heeft en wie niet, geloven is een persoonlijke aangelegenheid. Het wordt pas relevant voor anderen als individuen in naam van het geloof anderen tot last zijn. Of anderen dwingen hetzelfde te geloven als zij. Net zo dom als : ik vind PEC Zwolle goed en dat moet jij dus ook vinden.
  Laat mensen in hun waarde, geef ze ruimte om hun eigen geloof te beleven. Maar tolereer nooit dat mensen geloof als reden voor geweld of verdrukking gebruiken. Dan is het einde zoek…


  ⚠️ Meld

 4. @hehe: niet zo aggresief aub. Dit is precies het probleem met vele godsdienstwaanzinnigen. Altijd kwaad worden als je iets zegt wat niet in hun straatje past.


  ⚠️ Meld

 5. Dat God niet bestaat kun jij niet bewijzen. Dat God wel bestaat, kun je ondervinden én met je verstand doorzien.

  Als je het omdraait klopt het naar mijn idee beter:

  Dat God bestaat kun jij niet bewijzen. Dat God niet bestaat, kun je ondervinden én met je verstand doorzien.  ⚠️ Meld

 6. islam betekent onderwerping. Een christen kan nog zeggen ik doe niet meer mee met het christen zijn of gaat niet meer naar de kerk. Bij de moslims (vooral soenni) kan dit niet: doodstraf.

  Slavernij is nog niet afgeschaft binnen de islam. Kijk naar de man vrouw verhouding of de Saudi Arabie waar vrouwenhandel en kinderarbeid nog bestaan. Worden ook de Hadith en Soerra besproken? De meest afgrijselijke religieuze boeken die ik ooit heb gelezen?

  Kan niet wachten op de sharia hier in Nederland over een jaar of 50. Nu hebben we meer dan 1,1 miljoen moslims in Nederland. Straks weer fijn naar de stembus. Ook de moslims en dan de meeste stemmen gelden, die wint! Mooie tijden komen eraan. 160.000 mensen per jaar komen er binnen in Nederland, voornamelijk moslims.

  😀  ⚠️ Meld

 7. hehe,

  Definieer ‘vanzelf’. In hoeverre is het ontstaan van het universum en aarde vanzelf gegaan? Ik mag aannemen dat je je hebt verdiept in deze complexe materie, en naar aanleiding van die kennis tot overtuiging bent gekomen dat een ‘God’ verantwoordelijk is voor alles dat zich na de oerknal heeft afgespeeld (voor zover je die gebeurtenis ?berhaupt erkent)?

  Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat een bovennatuurlijke entiteit verantwoordelijk is voor het universum, laat staan voor het fenomeen dat ‘mens’ heet. De mens is niet geschept, daar natuurlijke processen over een tijdsbestek van honderden miljoenen jaren vooraf is gegaan voordat er ?berhaupt een tweebenig, relatief intelligent organisme met taal als communicatiemiddel de hoek om kwam kijken. Niet het bijbelse scheppingsverhaal, dat niets meer is dan een warrig, clownesk en belachelijk Semitisch-religieus concept dat door reeks van historische gebeurtenissen en toevalligheden de dienst uitmaakt.


  ⚠️ Meld

 8. Jammer dat in dit soort discussies het respect wederzijds ver te zoeken is. Voor bijna alle bijdragen hier boven geldt hetzelfde. Gebruik wat vaker, ik vind dat…of, ik denk dat…in plaats van te stellen dat jou stelling de waarheid is. Dat is slechts jullie mening, niets meer en niets minder! Daarnaast lijkt mij het opbouwender en socialer om te kijken naar de overeenkomsten ipv de verschillen!


  ⚠️ Meld

 9. Lang stuk maar wel de moeite waard/

  Een gesprek tussen Albert Einstein en een professor

  Een atheïstische professor in de filosofie sprak in zijn college over het probleem dat wetenschap heeft met God, de Almachtige. Hij vroeg één van zijn nieuwe christelijke studenten (Albert Einstein) om op te staan en:
  Professor: Jij bent een christen, is het niet, jongen?
  Student:Ja, mijnheer.
  Professor: Dus jij gelooft in God?
  Student:Absoluut, mijnheer.
  Professor: Is God goed?
  Student:Zeker.
  Professor: Is God almachtig?
  Student:Ja.
  Professor: Mijn broer stierf aan kanker, zelfs ondanks dat hij God bad om hem te genezen. De meesten van ons zouden proberen anderen die ziek zijn, te helpen. Maar God deed dat niet. Hoe verklaar je dan dat God goed is? Hmm?

  (De student is stil)

  Professor: Hier heb je geen antwoord op, wel? Laten we opnieuw beginnen, jongen. Is God goed?
  Student: Ja.
  Professor: Is satan goed?
  Student: Nee.
  Professor: Waar komt satan vandaan?
  Student: Van ?? God ??
  Professor: Dat is goed. Vertel me, jongen, is er kwaad in de wereld?
  Student: Ja.
  Professor: Het kwaad is overal, is het niet? En God heeft alle dingen gemaakt. Correct?
  Student: Ja.
  Professor: Dus, wie maakte het kwaad?

  (Student geeft geen antwoord)

  Professor: Bestaat er ziekte? Immoraliteit? Haat? Lelijkheid? Al deze vreselijke dingen bestaan in de wereld, is het niet?
  Student: Ja, mijnheer.
  Professor: Dus, wie maakte ze?

  (Student heeft geen antwoord)

  Professor: De wetenschap leert dat je vijf zintuigen hebt die je gebruikt om de wereld om je heen te identificeren en waar te nemen. Vertel me, jongen?? Heb je ooit God gezien?
  Student: Nee, mijnheer.
  Professor: Vertel ons, heb je ooit je God gehoord?
  Student: Nee, mijnheer.
  Professor: Heb je ooit je God gevoeld, je God gesmaakt, je God geroken? Heb je wat dat betreft ooit een zintuiglijke gewaarwording van God gehad?
  Student: Nee mijnheer. Ik ben bang dat ik dat nooit gehad heb.
  Professor: En je gelooft nog steeds in Hem?
  Student: Ja.
  Professor: Overeenkomstig de ervaring-, test-, en bewijs-protocollen, zegt de wetenschap dat jouw God niet bestaat. Wat zeg je daarop, jongen?
  Student: Niets. Ik heb alleen mijn geloof.
  Professor: Juist. Geloof. En dat is het probleem dat de wetenschap heeft.

  Student: Professor, is er zoiets als warmte?
  Professor: Ja.
  Student: En is er zoiets als koude?
  Professor: Ja.
  Student: Nee, mijnheer, dat is er niet.

  (De collegezaal wordt erg stil door deze wending in het gesprek)

  Student: Mijnheer, je kunt veel warmte hebben, en meer warmte, superwarm, megawarm, witheet, een beetje warm en geen warmte. Maar er bestaat niet iets wat we koude noemen. We kunnen gaan tot 273 graden Celcius onder nul, hetgeen is ‘geen warmte’, maar we kunnen niet verder gaan dan dat. Er bestaat niet zoiets als ‘koude’. ‘Koude’ is alleen een woord wat we gebruiken om de afwezigheid van warmte te omschrijven. We kunnen geen koude meten. Warmte is energie. Koude is niet het tegenovergestelde van warmte, mijnheer, maar de afwezigheid er van.

  (Het wordt zo stil in de collegezaal, dat je een speld kunt horen vallen)

  Student: En wat aangaande duisternis, professor? Bestaat er zoiets als duisternis?
  Professor: Ja. Wat zou de nacht zijn als er geen duisternis is?
  Student: U heeft het weer fout, mijnheer. Duisternis is de afwezigheid van iets. Je kunt flauw licht hebben, en normaal licht, helder licht, groot licht?? Maar als je niet onophoudelijk licht hebt, dan heb je niets en dat wordt duisternis genoemd, is het niet? In werkelijkheid is duisternis niet iets. Als het er zou zijn, zou u in staat zijn om duisternis donkerder te maken, niet waar?
  Professor: Wat is nu het punt wat je wilt bereiken, jongeman?
  Student: Mijnheer, mijn punt is dat uw filosofische stelling niet deugt.
  Professor: Niet deugt? Kun je uitleggen hoe?
  Student: Mijnheer, u werkt met een tweeledige vooronderstelling. U betoogt dat er leven is en dat er dood is; een goede God en een slechte God. U beschouwt het begrip ‘God’ als iets wat eindig is, iets wat we kunnen meten. Mijnheer, wetenschap kan zelfs een gedachte niet verklaren. Het gebruikt elektriciteit en magnetisme, maar heeft geen van beide ooit gezien, veel minder volledig begrepen.
  Om de dood als het tegenovergestelde van het leven te zien, betekent: onkundig te zijn met het feit dat de dood niet kan bestaan als een zelfstandig iets. De dood is niet het tegenovergestelde van het leven, maar alleen de afwezigheid ervan. Nu, vertel me, professor, leert u uw studenten dat ze geëvolueerd zijn uit een aap?
  Professor: Als je nu verwijst naar het natuurlijke evolutieproces, ja, natuurlijk doe ik dat.
  Student: Heeft u ooit de evolutie met uw eigen ogen waargenomen, mijnheer?

  (De professor schudde zijn hoofd met een glimlach, en begon zich te realiseren waar het betoog heen ging)

  Student: Aangezien niemand ooit het evolutieproces aan het werk heeft waargenomen, of kan bewijzen dat dit proces een voortgaand proces is, bent u dan niet uw méning aan het onderwijzen, mijnheer? Bent u niet in plaats van een wetenschapper, een prediker?

  (De klas is in rumoer)

  Student: Is er iemand in de klas die ooit het verstand van de professor gezien heeft?

  (De klas barst uit in gelach)

  Student: Is er hier iemand die ooit het verstand van de professor gehoord heeft, gevoeld heeft, aangeraakt heeft of geroken heeft?… (Het blijkt dat niemand dat ooit gedaan heeft.)
  Zo, overeenkomstig de vastgestelde regels van de ervarings-, test- en bewijsprotocollen, zegt de wetenschap dat u geen verstand heeft, mijnheer. Met alle verschuldigde respect, mijnheer, hoe zullen wij dan vertrouwen op uw colleges, mijnheer?

  (De klas is stil. De professor staart naar de student, zijn gezicht staat ondoorgrondelijk)

  Professor: Ik denk dat jullie ze van mij moeten aannemen op geloof, jongen.
  Student: Dat is het, mijnheer?? De link tussen de mens en God is GELOOF. Dat is alles dat de dingen in beweging en in leven houdt.

  “Great spirits have always found violent opposition from mediocre minds. The latter cannot understand it when a man does not thoughtlessly submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence.” — Albert Einstein

  “Grote geesten hebben altijd bittere tegenstand ondervonden van middelmatige geesten. De laatsten kunnen het niet begrijpen wanneer iemand zich niet gedachteloos onderwerpt aan overgeërfde vooroordelen, maar eerlijk en moedig zijn verstand gebruikt.” — Albert Einstein


  ⚠️ Meld

 10. en vooral ook geven, vergeet dat vooral niet met je rare nickname. bik vind dat respectloos.

  ben je vergeten dat het christengeloof in de hele wereld is opgelegd? vaak met als keuze onderwerping of de dood?
  Die vrije keuze is er nog niet zo lang hoor en ook in de naam van het christendom wordt er nog gemoord..


  ⚠️ Meld

 11. Kijk eens wat Israël al jaren ongestraft kan doen in de Palestijnse gebieden, maar daar mag je niks van zeggen, want Israël is zielig. Daar ligt ook de sleutel voor vrede in het Midden-Oosten, alleen willen de hardliners in Israël dat niet….


  ⚠️ Meld

 12. @Zwollenaarbackagain! behalve dan dat de wetenschappelijke uitleg niet een ‘ik vind’ verhaal is, maar ondersteund wordt met bakken wetenschappelijk bewijs.


  ⚠️ Meld

 13. Iin naam van christendom worden nog steeds mensen vermoord? Ben benieuwd naar een bron van de eventuele aanslagen door christenen op mensen die anders denken dan zij.


  ⚠️ Meld

 14. Ach Jasper. Houd jij je maar vast aan de klassieke wetenschap. Ik denk dat je je zienswijze hierdoor laat vertroebelen. Maar goed, dat is slechts mijn mening. Gelukkig is oa parapsychologie als wetenschappelijke discipline erkend om van daaruit onderzoek te doen naar tal van onverklaarbare zaken waar de klassieke wetenschap tekort schiet.


  ⚠️ Meld

 15. Laat Israel zich maar goed beschermen ze moeten nog een grotere muur er omheen zetten.Straks moeten we dat in dit land ook.
  Het moslimgeloof is alleen maar moorden verkrachten en alles wat totaal niet thuis hoort in onze westerse samneleving.


  ⚠️ Meld

 16. http://m.nrc.nl/nieuws/2014/01/24/moslimleider-car-vermoord-door-christelijke-militie/

  En dan zijn er natuurlijk nog zoveel onder het mom van bevrijden vermoord, maar dat had meer met economische belangen te maken. Vaak christelijke landen die dat op grote schaal doen.

  Parapsychologie erkent als wetenschappers dicipline? Bron graag!

  En het Israël conflict ligt nogal wat gecompliceerd. Ingesloten door overwegend moslimlanden hebben ze zelf ook nogal wat te verduren gehad.


  ⚠️ Meld

 17. Religie, iets prachtigs is het, vanwege dat veel mensen er steun aan hebben en er inspiratie voor moraal en moreel besef van opdoen.
  En men moet het ergens van opdoen. Moraal is immers geen aangeboren instinct. Mensen hebben eigenlijk aangeboren heel weinig goeds in zich vrees ik, slechts het instinct om te overleven. En de mogelijkheid om iets bij te leren.

  En dat bijleren, gaat met heel erg veel vallen en opstaan, maar vooral
  heel erg veel vallen, als je de geschiedenis zo’n beetje bekijkt. Onbegrijpelijk eigenlijk dat heden ten dagen de oorlogen die er woeden van religieuze aard zijn.
  Of gaat het wel echt (niet) om religie denk ik wel eens. Gewoon puur om economische belangen, macht voor de luitjes die dol op macht zijn, in luxueuze paleizen en villa’s wonen. En het volk een beetje opfokken met ‘religie’. Er wetgeving voor maken zelfs.  ⚠️ Meld

 18. Bericht door Tsja, op 17 augustus 2015 11:07

  @hehe: niet zo aggresief aub. Dit is precies het probleem met vele godsdienstwaanzinnigen. Altijd kwaad worden als je iets zegt wat niet in hun straatje past.

  Geweldig! 😀


  ⚠️ Meld

 19. Nou, geweldig plantje. Maar als je dan de bijdrage van hehe leest gaat het nergens over. Gewoon open en zeker niet agressief, bijzonder!


  ⚠️ Meld

 20. Nieuwsgierigheid is de basis van wetenschap. Onbevooroordeeld stellingen onderzoeken volgens wetenschappelijke methoden maakt wetenschap tot wetenschap. Daarbij past niet het van tevoren afwijzen van zaken die we niet begrijpen. In de parapsychologie lopen veel charlatans rond, maar Ziba heeft gelijk dat een klein deel van de parapsychologen zich gerespecteerd onderdeel van de wetenschap mag noemen. Lees maar eens wat Skepsis erover zegt:
  http://www.skepsis.nl/paranorm.html

  Om het al dan niet bestaan van een God wetenschappelijke te willen bewijzen, lijkt mij een tamelijk zinloze excersitie. In ieder geval op dit moment met de huidige stand van de wetenschap. Het is (sociaal)wetenschappelijk gezien wel weer interessant onderzoek te doen naar geloofsbeleving en gelovigen. Wat mij intrigeert is dat er binnen de natuurwetenschap vrij veel gelovige mensen werken, terwijl het oppervlakkig gezien overkomt als tegenstrijdigheid.
  Bovenal ben ik het eens met de mensen die aangeven dat gelovigen en ongelovigen wel meer respect voor elkaar mogen tonen (uiteraard niet voor de misstanden die er binnen alle geloofs- en niet-geloofskringen voorkomen).


  ⚠️ Meld

 21. @Japser

  Dat God wel bestaat, kun je ondervinden én met je verstand doorzien. Oh? Hoe doe je dat?

  Een voorbeeld is het feit, dat leven alleen uit leven ontstaat. Dat laat zien dat er een hogere macht nodig is geweest, om het eerste leven te laten ontstaan.


  ⚠️ Meld

 22. M.i. zorgt het geloof al eeuwenlang voor tweespalt. Zaait het angst, haat en nijd, zet het geloof aan tot het doen van vreselijke, wrede, barbaarse dingen, zorgt het voor enorm veel leed onder mensen en dieren. Ik geloof niet in een magiër die een wereld en al het leven heeft kunnen schapen, terwijl die niks lijkt te kunnen doen aan de vele ellende die de wereld hedentendage overspoelt. Nee, de mensen hebben hun eigen verantwoording, wordt dan gezegd. Nou als ik alles dan toch zelf moet doen, heb ik die God etc. toch ook niet nodig? Waar dient die dan voor?


  ⚠️ Meld

 23. Yvon,

  M.i. zorgt het geloof al eeuwenlang voor tweespalt.

  Niet zozeer het geloof, maar de rebellie die mensen tegen God hebben.
  Plantje, wacht maar af.


  ⚠️ Meld

 24. Bericht door hehe, op 18 augustus 2015 8:57
  @Japser
  Dat God wel bestaat, kun je ondervinden én met je verstand doorzien. Oh? Hoe doe je dat?

  Een voorbeeld is het feit, dat leven alleen uit leven ontstaat. Dat laat zien dat er een hogere macht nodig is geweest, om het eerste leven te laten ontstaan.

  Laat maar


  ⚠️ Meld

 25. Bericht door hehe, op 18 augustus 2015 9:58
  Plantje, wacht maar af.

  Ik heb dat jaren geleden al gevraagd. Toen ik me nog met een kluitje in het riet liet sturen. Niets gebeurd….meer dan 30 jaar lang….niets.
  Hoe lang moet ik nog wachten?


  ⚠️ Meld

 26. Uh, ’t zijn geen sprookjesboeken geloof ik. En laat je ook niet met kluitjes het riet insturen door luitjes de je gaan uitleggen hoe ’t dan wel of niet precies zit. Dat kan voorlopig niemand weten immers.

  Dame’s bericht van 17 augustus 2015 22:33 heb ik met belangstelling gelezen. Het bevooroordeeld afwijzen van dingen die we niet begrijpen lijkt mij zeker ook onzinnig. Religie en parapsychologie zijn misschien wel niet zo heel verschillend. In de zin van dat er een beetje ‘geloof’ voor nodig is om te begrijpen wat het nut ervan zou kunnen
  zijn.

  Religie binnen de kring van natuurwetenschappers verbaast mij dan ook ten dele niet. Als het antwoord onbekend en onbereikbaar is, neemt het brein iets aan immers. Betekent wellicht dat de vraag verkeerd is ?  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.