Waarschuwing voor hoog water in de Vecht

Zwolle – Ook in het gebied van Waterschap Groot Salland heeft het in de afgelopen dagen veel geregend. Dit geldt zeker voor zowel het Nederlandse stroomgebied van de Vecht als voor het deel dat in Duitsland ligt. De gemalen van het waterschap draaien in de IJsseldelta op volle toeren en met maximale capaciteit om het water weg te pompen. Dit is ook nodig in het gebied Nieuwleusen, Rouveen, Staphorst. Hier stromen op veel plekken de waterbergingen vol.

  

De Vecht is een regenrivier die veel regen kan verwerken. Zowel het waterpeil als de stroomsnelheid kunnen snel stijgen. Zondag was er nauwelijks afvoer terwijl die maandag, na alle gevallen regen, ca. 90.000 liter per seconde bedraagt. Het waterschap ontraadt iedereen om het water in te gaan en ook niet om het water op te gaan per boot of kano. Dit kan  gevaarlijke situaties opleveren. Het waterschap houdt nauwlettend in de gaten hoe het waterpeil verder stijgt en of de Vecht buiten de oevers treedt. De contactpersonen van passantenhavens, watersportverenigingen en verhuurbedrijven zijn daarom op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Contactpersonen van campings die buitendijks liggen (en niet beschermd worden door Vechtdijken) zijn eveneens benaderd met het verzoek om alert te blijven. Het water in de Vecht zal immers verder stijgen.

In hoeverre dit problemen voor de campings in de uiterwaarden zal opleveren wordt in de loop van de (dinsdag)ochtend duidelijk. Dan is bekend hoeveel regen er vannacht in het stroomgebied is gevallen en wanneer dit ons gebied bereikt. 

  

Overvolle sloten 

In de IJsseldelta viel op sommige plaatsen ca. 90 mm in 24 uur, in Rouveen bijna 80 mm. Dit zijn hoeveelheden die statistisch gezien eens in de 40 a 50 jaar voorkomen. De capaciteit van de sloten en de gemalen is berekend op hoeveelheden regenwater die eens in de tien jaar valt. Dit komt ongeveer overeen met de helft van wat er nu is gevallen. Het gevolg hiervan is overvolle sloten die soms overstromen. Ook is het mogelijk dat er in deze gebieden water op het land blijft staan waar het water niet snel meer kan afstromen. Het waterschap heeft, vooruitlopende op de regenval, al wel lagere waterstanden ingesteld. 

Soms staan, juist in deze zomertijd, de sloten vol met begroeiing. Dit belemmert de doorstroming van het water. Juist vandaag begint Groot Salland met de tweede geplande maaironde van dit seizoen. Op sommige plaatsten wordt die nu direct uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld nodig bij Hasselt in de Grift en kanaal Broek. Het waterpeil staat daar hoog. Daar is vandaag intensief gemaaid zodat het gemaal Streukelerzijl meer water in het Zwarte Water kan pompen.

Artikel delen: