Archeologisch onderzoek na Dijkverlegging

Zwolle – Na een intensieve periode van uitvoering van de Dijkverlegging Westenholte (onderdeel van Ruimte voor de Rivier Zwolle) hebben de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Waterschap Groot Salland maandag gezamenlijk drie mijlpalen gemarkeerd: de nieuwe dijk is klaar, er is gestart met het afgraven van de oude dijk én het archeologisch onderzoek aan deze oude dijk is begonnen. Totaal is er 450.000 kuub zand en 180.000 kuub klei verzet.

 

r11.jpg 

Foto: Henk Tuinman

 

Met het zelf ter hand nemen van attributen die bij het archeologisch onderzoek worden gebruikt, verrichtten bestuurders van de vier samenwerkende overheden de officiële handeling van dit moment onder de noemer ‘Onvoltooid verleden dijk’.  De nieuw gebouwde dijk langs de IJssel bij Spoolde, ter hoogte van Westenholte, is primair verklaard. Dit betekent dat de dijk voldoende sterk is en voldoet aan de waterveiligheidseisen. Lange tijd was de opbouw van de nieuwe dijk goed zichtbaar in het veld en werd het tracé steeds duidelijker. Laag voor laag werd de dijk over een lengte van ruim twee kilometer op hoogte gebracht, steeds met tussenpozen zodat iedere ‘ophooglaag’ kon ‘zetten’. Om die reden werd de dijk gebouwd tot een hoogte van 6 meter boven NAP.

Afgelopen half jaar heeft de dijk zich ‘gezet’. Hierbij drukken door de belasting de grondlagen samen en  wordt water en lucht uit de poriën geperst. De eindhoogte van de nieuwe dijk bedraagt 5,5 meter boven NAP. Voor de bouw waren zes ophooglagen nodig. De nieuwe ‘Ruimte voor de Rivierdijk’ bestaat uit 450.000 kuub zand met daaroverheen 180.000 kuub klei. 

 

Afgraven en archeologie

Nu de nieuwe is goedgekeurd, is aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam begonnen met het afgraven van een deel van de oude dijk. In een ander deel van deze dijk is ook gestart met archeologisch onderzoek naar vooral de kern, die al zo’n 700 jaar oud is. 

 

Dijkverlegging Westenholte is één van de twee deelprojecten onder de paraplu van Ruimte voor de Rivier Zwolle. Het andere is de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Hierbij worden ten zuidwesten van de stad twee zogeheten ‘nevengeulen’ aangelegd die extra hoeveelheden water op een veilige manier kunnen afvoeren. 


Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.