Onderzoek naar declaratiegedrag bij Windesheim

Zwolle – Begin juli jl. bleek uit onderzoek dat Windesheim bestuurders Albert Cornelissen en Jan Willem Meinsma over een periode van vier jaar zo’n 364.000 euro declareerden. In vergelijking tot andere Hogescholen is dat erg hoog. Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) vond de declaraties van de twee Windesheim bestuurders opmerkelijk hoog. De organisatie pleitte toenvoor transparantie van de bestuurders en hoopte dat er een stevige discussie zou ontstaan op de Hogeschool. 

 
Namens de SP stelden kamerleden Jasper van Dijk en Tjitske Siderius een aantal kritische vragen over het declaratiegedrag van de Zwollse schoolbestuurders aan de minister Bussemaker. De minister liet dinsdag aan de SP weten dat zij de Inspectie van het Onderwijs opdracht gegeven het declaratiegedrag van bestuurders in het hoger onderwijs te onderzoeken. De inspectie betrekt in haar onderzoek ook de declaraties van de bestuurders van Hogeschool Windesheim.

Voorzitter Diederik Engeltjes begin juli: “Technisch gezien lijkt er niks mis te zijn met de declaraties, maar je kan je natuurlijk afvragen of het wel een verstandige keuze is om zulke bedragen te declareren met het oog op de huidige discussies rondom hoge salarissen.” Uiteindelijk vond de voorzitter het bedrag van 88.000 euro wel absurd hoog klinken. Toch pleitte Engeltjes destijds voor enige nuance: “De heren Meinsma en Cornelissen zijn natuurlijk wel het gezicht van de Hogeschool. Een deel van de declaraties zal wellicht goed te praten zijn in de optiek dat een school vertegenwoordigen geld kan kosten. We willen ook vooral de argumentatie van de CvB’ers zelf horen en we zijn daarnaast erg benieuwd naar de uitleg van de Raad van Toezicht”.
Engeltjes hoopte vooral op transparantie van de bestuurders.

 

Bussemaker disndag: "Bestuurders mogen kosten declareren die zij maken in het kader van hun functie. De vergoeding van dergelijke kosten, voor zover deze onbelast zijn in het fiscale regime, is niet aan te merken als bezoldiging. In 2011 heeft mijn ambtsvoorganger geregeld dat alle instellingen in het hoger onderwijs vanaf 2012 over voor de gehele organisatie geldende declaratievoorschriften moeten beschikken. Daarnaast is geregeld dat alle instellingen in het hoger onderwijs vanaf het verslagjaar 2011 declaraties van individuele leden van het college van bestuur openbaar moeten maken in het jaarverslag en vanaf 2012 ook op de website van de instelling. Bij de jaarlijkse accountantscontrole controleert de instellingsaccountant of de instelling voor de gehele organisatie geldende voorschriften heeft met betrekking tot te declareren vergoedingen. In deze voorschriften nemen instellingen op welke declaraties mogen worden vergoed. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat deze uitgaven sober, doelmatig, eenduidig en transparant zijn." 

 

En verder: "In de individuele jaarverslagen van de hogescholen is een overzicht opgenomen van de declaraties van de bestuurders. De inspectie zal deze gegevens in het kader van het onderzoek inventariseren. Ik zal dit onderzoek aan uw Kamer sturen." 

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Had vandaag ook al een slechte ervaring met Windesheim 🙁

  Weliswaar op een ander vlak, maar dit onderzoek lijkt me (gezien voorgaande berichtgeving) absoluut noodzakelijk!

  Strak uitgangspunt Jet Bussemaker

  In deze voorschriften nemen instellingen op welke declaraties mogen worden vergoed…Uitgangspunt daarbij moet zijn dat deze uitgaven sober, doelmatig, eenduidig en transparantzijn.  ⚠️ Meld

 2. Die zelfverrijking door managers en bestuurders (in banken, nutsbedrijving, publieke sector, tv omroep Vara, enz.)vind nu al enkele tientallen jaren plaats. Het wordt hoog tijd dat dit stop wordt gezet.  ⚠️ Meld

 3. Dit is toch niet nieuw voor Windesheim.
  Jarenlang kon Jelle B zijn gang gaan en via een constructie van eigenbelang tonnen opstrijken.

  Er is dus kennelijk totaal geen controle op geldstromen, uitgaven en het al dan niet verantwoorden van gelden. Nee, als er tekort is, dan hoor je de mensen wel. Man man, het is ook nog eens een gigantisch bedrag. Ruim 3 ton… Dat dit nu pas opvalt.

  Ze hebben allemaal boter op hun hoofd, ook de minister.


  ⚠️ Meld

 4. Waarom moeten (schijnbaar) ook zetels die alleen maar als (vaak 1 van de vele) bijbaantjes worden bezeten….zo absurd hoog (en maatschappelijk absoluut onverantwoord) worden gewaardeerd?

  Dan verdien je dus al een belachelijk hoog salaris (absoluut niet te rijmen met het salaris van een collega op de werkvloer)…komen die dollars uit bijbaantjes er nog bij.

  Durft men vaak ook nog (met droge ogen) te beweren dat dat bijbaantje écht alleen maar door die persoon kan worden bekleed. Deze persoon is zo uniek goed en onvervangbaar!

  * Natuurlijk. En vervolgens word ie ziek…of erger. Het komt bij mij ook vaak over als Old boys network Als je dan niet doet wat volgens geldende normen en waarden van je wordt verwacht. Of als je niet slijmt en bruine armen haalt….moeten ze je niet meer. Als het verdorie zo moet, zou ik denken….Nee, ik wil me niet in hun gedachtenwereld begeven >:(


  ⚠️ Meld

 5. Zo zo het werd tijd… Daar alles goed onderzoeken..
  Het zijn allemaal graaiers daar!!!
  Onderwijs rommelt in het hele land niet alleen in ZWolle bij Windesheim, maar aan dat graaiers cultuur moet maar een eind komen…
  ZE zullen daar flink wat moeten doen die gasten om te laten blijken dat die idiote bedragen en alles wat gedeclareerd was/is normaal is maar ik vind persoonlijk dat het per direct gestopt moet worden…
  ER moet een nieuwe wet komen en klaar met die gasten..
  Schande!  ⚠️ Meld

 6. Het gaat niet alleen om wat dergelijke bestuurders verdienen, maar nog meer om wat ze daadwerkelijk toevoegen. Een mooi voorbeeld daarvan stond gisteren in De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/zwolle/pijnpatiënten-zwolle-in-de-kou-1.5180977

  Deze bestuurster maakt er een grote puinhoop van, voert een schrikbewind onder het personeel, vult haar zakken en laat patienten keihard in de kou staan. Dan liever iemand die boven de norm verdient en wel op een normale manier met haar verantwoordelijkheden omgaat.


  ⚠️ Meld

 7. Even serieus; deze mensen verdienen dat niet, ze krijgen/nemen het alleen.

  Beetje de stoere grote bobo uithangen en zoveel geld opstrijken. Werken? ha, ha, ha! Vergaderen, lunchen, uit eten, nadenken (oefff!)…  ⚠️ Meld

 8. Drie directeuren in het college van bestuur met hetzelfde absurde hoge salarissen. Indien je daar als werknemer de pestpokken werkt op een roemerige werkvloer waar ze elkaar het daglicht in de ogen niet eens gunnen, dan krijg je te maken met een teamleider, daar boven een manager, daar boven weer een manager. En dan nog een manager. En zo houden we elkaar het hand boven het hoofd, krijgen de werknemers de opdracht om alles MAXIMAAL te declareren.

  Wat ben ik blij dat ik daar weg ben bij een stichting die zichzelf zogenaamd christelijk noemt en geen winstoogmerk mag hebben.

  Leest u even mee SP? De organisatiestructuur is dus zo opgezet, dat te veel managers hun zakken kunnen vullen bij de ‘ons kent ons’ organisatie. Blijkbaar hebben ze niets geleerd van vier jaar terug:

  http://www.nu.nl/binnenland/2571009/celstraf-fraude-hogeschool-windesheim.html


  ⚠️ Meld

 9. @BasB, die club noemt zich niet ‘zogenaamd’ Christelijk. Windesheim heet voluit ‘Christelijke Hogeschool Windesheim’. Enja met je eens, verwacht geen ethisch ‘superieure’ zaken van onze religieuze medemensen.
  Ze doen gewoon mee, behalve op zondag 😉 En dat willen ze ons ook opleggen.  ⚠️ Meld

 10. @Drama, het is even zoeken, maar bij de Missie van Windesheim staat de volgende zin, waaruit de (crypto:))christelijke signatuur blijkt:

  Windesheim kiest en handelt vanuit zijn identiteit. Deze vindt haar oorsprong in de christelijke godsdienst en cultuur en de daarin wortelende levensbeschouwelijke overtuigingen en inspiraties.

  Die signatuur heeft volgens mij weinig te maken met het declaratiegedrag dat nu onderzocht wordt. Tenzij ze met een heel overtuigende verklaring komen waaruit blijkt dat de declaraties in veelvoud ten goede zijn gekomen aan Windesheim, is het in mijn ogen meer een uiting van een onderontwikkeld normbesef en gebrekkig gevoel voor wat maatschappelijk aanvaardbaar is.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.