Kloosterlezingen in Dominicanenklooster Zwolle

Zwolle – De komende maanden vinden er in het Dominicanenklooster Zwolle drie kloosterlezingen plaats. Een serie van drie lezingen over ‘momenten van waarheid’ op 17 september, 15 oktober en 19 november.

 

arjan_broers.jpeg 

 

De crisis mag dan voorbij zijn, de urgentie om over de economie na te denken, is even groot. Als een crisis bij uitstek een moment van waarheid is, dan hebben we deze kans laten liggen. Durven we de dieperliggende vragen onder ogen te zien? Wat heeft geld met het goede te maken? Hoe verhouden ethiek en economie zich tot elkaar? Op 17 september spreekt theoloog en journalist Arjan Broers over lessen voor welwillende kapitalisten. Praten over de economie is niet alleen aan economen, maar aan iedereen. We hebben de crisis veroorzaakt door in economische fabeltjes te geloven en eraan mee te doen. We zijn dus ook het antwoord. Daar zal het over gaan.

15 oktober: Verrassing…

De actualiteit zal leidend zijn voor de keus van de spreker en/of theatermaker voor deze kloosterlezing  in de serie ‘Momenten van waarheid’.  

 

19 november: Niemand schuldig… Kleine filosofie van de financiële onverschilligheid met

Chris Doude van Troostwijk, filosoof en theoloog.

Wat als geld een historische uitvinding blijkt te zijn om de noodzakelijke afstand tussen mensen te scheppen? Wat als geld een fundamentele vorm van “gelaatsverduistering” is? En wat als banken, beurzen en hightech bedrijven zo zijn ingericht dat ethische impuls in de kiem wordt gesmoord? 

 

Van 20.00 – 21.30 uur. Kosten €12,50 per kloosterlezing.

Dominicanenklooster Zwolle,  Assendorperstraat 29  te Zwolle.

Meer informatie, kosten en opgave:  www.kloosterzwolle.nl/programma

Artikel delen: