Flexibel onderwijs bij functiebeperking

Zwolle – Steeds meer studenten met een functiebeperking vinden hun weg naar het hbo. Ook Windesheim zag dit aantal in tien jaar tijd flink stijgen: van 500 naar 2300 studenten. De uitval onder deze groep is 15 tot 25 procent hoger dan onder reguliere studenten. “Iedere student moet de ruimte krijgen om zijn talenten te ontplooien. Dat kan alleen met flexibel onderwijs en maatwerk.” Met deze boodschap opende de voorzitter van het College van Bestuur Albert Cornelissen woensdag 2 september de opening van het hogeschooljaar 2015-2016. Elf bedrijven en instellingen hebben zich aangesloten bij het statement van Windesheim om studenten met een functiebeperking optimaal te faciliteren.

 

 

https://youtu.be/cdijnMPsaNY

Windesheim biedt studenten met een functiebeperking uitgebreide voorzieningen, zoals verlenging van tentamentijd, gesprekken met een studiebegeleider, voorleessoftware of aanpassing in toetsen. Ondanks extra ondersteuning is de uitval onder studenten met ADHD, een autismespectrumstoornis, dyslexie, een fysieke of psychische beperking hoog of lopen ze forse studievertraging op. Albert Cornelissen: “Studenten met een functiebeperking hebben een twintig tot dertig procent hogere kans om uit te vallen. Door flexibel onderwijs te leveren, kunnen zij net zo goed presteren als hun collega-studenten en zelfs excelleren door hun specifieke talenten verder te ontwikkelen. Het aanbieden van meer alternatieve toetsvormen, een andere inrichting van onderwijs of stages: het moet tot de mogelijkheden gaan behoren.” Cornelissen benadrukt hierbij dat Windesheim geen concessies doet aan het bachelor eindniveau. “Wij leggen de lat hoog en de kwaliteit van de opleiding mag nimmer in het geding komen. Alle studenten kunnen na hun opleiding hun beroep volledig uitoefenen. Dat garanderen we.”

Statement
Windesheim ziet ruimte voor verbetering om studenten met een functiebeperking optimaal te faciliteren en heeft dit samengevat in het statement ‘Samen sterk voor elk talent, flexibel onderwijs en passend werk’. Zo pleit de instelling voor een warme overdracht tussen de vooropleiding en het hbo om studenten met een beperking in het studiekeuzetraject en bij aanvang voor de start van de studie. Windesheim wil ook verder kijken dan de tijd dat studenten bij de hogeschool rondlopen, zo benadrukte Cornelissen in zijn speech. “Ook na het afstuderen willen we onze studenten als jonge professionals optimale kansen bieden. Een toekomstperspectief geven.” Daarom heeft Windesheim werkgevers gevraagd om zich hiervoor in te zetten, door passend werk te creëren en talenten te laten prevaleren boven belemmeringen. Cornelissen: “Met de ondertekening van het statement laten zij zien dat we daadwerkelijk werk maken van flexibel onderwijs en passend werk en dat we ons samen sterk maken voor elk talent.”

Elf bedrijven en instanties ondertekenden tijdens de opening van het hogeschooljaar de verklaring van Windesheim en steunen daarmee de inzet van Windesheim om iedere student de ruimte te geven om zijn of haar talenten optimaal te kunnen ontplooien.

De betrokken bedrijven en instanties die het statement van Windesheim ondertekenden zijn: Randstad Groep, PEC Zwolle United, het UWV, de gemeente Zwolle, de Ambelt, Vitaalpunt, Trias Jeugdhulp, de Dilemmamanager, Landstede, Deltion en het Expertisecentrum Handicap en Studie.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Dat zijn typische aspecten die men integraal vanuit een collectief het beste kan gaan funderen met een op succesvolle gerichte basis, waarin de ins en outs goed op elkaar zijn afgestemd, zodat deze ook op een langdurig termijn bevredigend zijn voor een iedere partij die hieraan verbonden is.


  ⚠️ Meld

 2. Wij leggen de lat hoog en de kwaliteit van de opleiding mag nimmer in het geding komen. Alle studenten kunnen na hun opleiding hun beroep volledig uitoefenen. Dat garanderen we.⤝

  Gegarandeerd baangarantie? Ik ken twee mensen die net van Windesheim zijn gekomen met diploma. De één werkt bij Ziggo op het callcenter al bijna een jaar en de ander staat nog steeds in de winkel:

  er zijn namelijk geen banen

  Windesheim houdt ze een worst voor zodat ze zelf de subsidie voor deze doelgroep onderling kunnen verdelen in de top.


  ⚠️ Meld

 3. Ik heb nu eindelijk na 7 jaren zwoegen mijn HBO diploma-behaald bij Windesheim. Als ADD-er heb ik gemerkt dat het Windesheim-personeel welwillend is om flexibel onderwijs te bieden, maar dat het in de praktijk toch wel ERG moeizaam gaat. Mijn docenten (LVO Geschiedenis) hebben mij binnen het systeem zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Zo heb ik extra tijd gekregen bij tentamens en mocht ik een geluidsdemper(koptelefoon) gebruiken. Speech-to-text software was niet beschikbaar en ook de persoonlijke begeleiding is niet toegespitst op je leerbeperking. Een enkeling heeft zich echter wel actief ingezet om passend onderwijs te bieden. Dat is dus heel erg fijn. Maar bij Onderwijskunde bijvoorbeeld, is (was?) het echt dramatisch. Ik zou niemand met AD(H)D, of een soortgelijke functiebeperking aanraden om aan Windesheim te studeren. Het is een uitputtingsslag. Ik heb er een enorme studieschuld aan overgehouden.  ⚠️ Meld

 4. @Ludeking: Dat er geen banen zijn of dat die er minder zijn omdat ze door goedkope buitenlandse krachten worden ingevuld is een maatschappelijk / landelijk probleem, daar kan Windesheim ook niets aan doen. Ze moeten alleen geen beloftes doen die niet nagekomen kunnen worden.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.