Meer waterschapsbelasting door fusie

Zwolle – De fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland heeft tot gevolg dat de belastingtarieven van de beide waterschappen gelijk worden getrokken. Dit betekent dat de inwoners van Groot Salland meer waterschapsbelasting moeten gaan betalen en de inwoners van Reest en Wieden juist minder. Voor agrariërs is het net andersom. De agrariërs in het gebied van Groot Salland gaan minder betalen en die van Reest en Wieden meer. De eigenaren van natuurterreinen in beide waterschappen betalen voortaan meer. 

 

De agrariërs in het gebied van Reest en Wieden krijgen daarnaast te maken met een extra stijging omdat de waarde van landbouwgrond is toegenomen en zij voorheen een lager, niet kostendekkend belastingtarief hadden. De kosten werden deels uit reserves gefinancierd. Daar komt bij dat de rechter recent een uitspraak heeft gedaan waardoor een aantal eigenaren van natuurgebieden een lagere belasting gaan betalen. Voorheen werden deze gebieden aangeslagen als agrarische gronden.

Waterbeheer vraagt meer uitgaven

De hoogte van de waterschapsbelasting wordt jaarlijks vastgesteld en voor een belangrijk deel bepaald door het vele werk dat de komende jaren op de waterschappen af komt, onder andere door klimaatverandering (droogte en vernatting), op het terrein van de waterveiligheid en de rioolwaterzuivering. 

 

De feitelijke hoogte van de waterschapsbelasting is pas in november bekend, na de behandeling van de begroting voor het nieuwe waterschap door de beide Algemeen Besturen. 

De belastingstijging voor genoemde groepen zal in de praktijk volgend jaar vermoedelijk minder fors uitvallen door de jaarlijkse besparing van ca. 5 miljoen euro als gevolg van de fusie. Daarnaast wordt voorgesteld om de  € 3,8 miljoen egalisatiereserves in 2016 beschikbaar te houden om een te forse stijging te voorkomen. 

 

Beide Algemeen Besturen van de waterschappen vergaderen over het voorstel voor de belastingtarieven dinsdagavond 8 september afzonderlijk in het waterschapshuis in Meppel.

Artikel delen:
Reacties 39
 1. Kan iemand mij de logica van deze geldklopperij uitleggen? Worden door een fusie kosten niet gereduceerd doordat er efficiënter gewerkt kan worden na een fusie van twee of meer bedrijven/instanties?


  ⚠️ Meld

 2. hahhahahahhaha ik lach me echt kapot..
  Wat een….. streek….
  ZE krijgen idiote bedragen en betalen enorm veel aan de bestuurders-graaiers en de burgers zijn de luuuuuuuuuuuuuuuul…..  ⚠️ Meld

 3. Wel zo’n beetje eens met de vorige sprekers. Het allerergste vind ik nog dat er een nep democratisch stemmingsgebeuren plaatsvindt,
  als het om de waterschapsbestuurders gaat. We mogen stemmen, maar echt geen idee wat er ‘at stake’ is, en wat er te kiezen valt.
  Als je dat aankaart, gaan die luitjes je dat met heel veel geld via media en publiciteit proberen uit te duiden. En dat is dan ook weer jammer van ’t geld. Ergens anders onderbrengen lijkt me beter.  ⚠️ Meld

 4. volgens mij moet samengaan geld opleveren dus goedkoper voor de burgers, maar het bestuur zal wel weer een dikke oprot premie ontvangen, het probleem is dat je je lidmaatschap niet kan opzeggen en dus moet slikken wat er voor en over ons beslist wordt, schande ga je schapen waterschappen >:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(


  ⚠️ Meld

 5. De fusie is gedaan vanwege kostenbesparing.
  Ja ja ja, kostenbesparing behalve voor de burgers dus!
  Draai wat mij betreft die fusie dus maar weer terug.


  ⚠️ Meld

 6. En wat doen we eraan? Veilig achter de computer zitten een berichtje tikken dat je het er niet mee eens bent? Of een berichtje naar de burgemeester?


  ⚠️ Meld

 7. Inderdaad bantega, het gros ziet waterschap staan en begint direct ongenuanceerd te roeptoeteren, best vermakelijk maar triest tegelijk.


  ⚠️ Meld

 8. In het hele bericht staat niet of er per saldo meer of minder belasting betaald gaat worden, alleen dat de tarieven over het hele gebied gelijk worden getrokken. Daarbij is het logisch dat een aantal mensen meer gaat betalen en een aantal minder.
  Bovenstaande reacties zijn dus vooral een hoop kortzichtig geklets. Misschien is het maar beter om zulke mensen maar het stemrecht te ontnemen 🙂


  ⚠️ Meld

 9. SlikStad, veel democratischer dan de waterschapsverkiezingen kan je niet krijgen. Je kan precies stemmen over hoe jouw waterschapsbelasting moet worden besteed: valt educatie onder de waterschapstaken? Mag er geld besteedt worden aan natuurontwikkeling? Etc. Als je de waterschapstaken onderbrengt bij een andere organisatie als provincie of Rijkswaterstaat, dan heb je hier als burger helemaal geen invloed op en inzicht in.
  Dat jij niet weet wat ‘at stake’ is, geeft al aan dat jij je nooit in de waterschappen hebt verdiept en een week voor de verkiezingen blijkbaar opeens verdwaasd naar je stembiljet staat te kijken. En vervolgens wil je een Catch-22 situatie creëren door te klagen over het geld dat de waterschappen door jouw luiheid en onwetendheid noodgedwongen in voorlichtingscampagnes moeten steken.


  ⚠️ Meld

 10. Afschaffen al die waterschappen. Inzicht is er nu al bijna niet waar de waterschap belasting aan besteed word. Dus kan dat best onder de provincie of Rijkswaterstaat vallen. hebben dezelfde taak. en heb je net zoveel invloed als inzicht als nu het geval is. Niets. … die aparte verkiezingen en als enige nog apart belasting mogen heffen alleen al.


  ⚠️ Meld

 11. @bantega, ben je een werknemer van het bedrijf of zo of een van je familieleden dan??
  Wie is er dom dan???
  Het zijn allemaal graaaaaaaiiiiiiiieeeeeeeeers!!!
  Ziekenhuizen, zorginstellingen, mbo/hbo instellingen,woningbouwverenigingen,ns, en ga zomaar door.. stuk voor stuk alle bestuurders…..
  In deze tijden geldt er maar een wet:::: Pakken wat je pakken kunt!
  Toen ons geld naar de Grieken ging vroeg iemand van de overheid aan de burgers wel of niet doen???

  Democratie??? Mijn r..t!!!


  ⚠️ Meld

 12. @br,
  Nee, ik ken daar niemand. Alle reacties voor die van mij zijn dom want het gevolg van niet of slecht lezen. PieterG legt het goed uit, maar ik vermoed dat je dat ook niet zal hebben gelezen.

  Jouw reactie van vannacht straalt dus ook niet veel intelligentie uit. Grieken hebben geen waterschappen dus totaal off-topic. Mijn trein reed ook vandaag weer keurig op tijd; heeft er ook niks mee te maken, maar ik wilde het maar even melden;)


  ⚠️ Meld

 13. Nu zijn er nog twee Algemene Besturen (hoogheem raden) en twee Dijkgrafen. Ik neem aan dat er na de fusie één algemeen bestuur is en 1 dijk graaf? Scheelt al gauw weer een paar ton aan loonkosten.


  ⚠️ Meld

 14. Het nieuwe pand gaat 7.8 miljoen euro kosten. Daar staat tegenover de opbrengst, verkoop van de twee oude hoofdkantoren. Moeten ze die eerst maar is zien te verkopen. Volgens Pieter. G. is het pand van Groot Salland compleet uitgeleefd en levert de grond alleen nog wat op. Zie zo’n pand maar is te verkopen dan tegenwoordig met al zoveel lege kantoorpanden alleen al in Zwolle.


  ⚠️ Meld

 15. Zolang er nog mensen hier de hele dag op weblog kunnen reageren in de baas zijn tijd (waterschap)Kunnen de belastingen ook wel omlaag.


  ⚠️ Meld

 16. Afschaffen is niet verstandig. Alleen dankzij de waterschappen zijn wij in staat om in ons land te wonen. Hebben wij droge voeten, en schoon water. Dat gaat al erg lang goed, maar gaat niet vanzelf. Een gevolg van dat het goed gaat is dat het net lijkt of ze niet meer nodig zijn. Het mooie van het waterschap is: hun enige taak is water.

  Als ze ergens anders onder komen te vallen (zeg provincie), dan hebben die straks een bak geld. En moeten gaan kiezen: wat gaan we doen : dijken versterken of een weg aanleggen ? water kwaliteit op een goed peil houden of een voetbalveldje verbeteren ? Een pompgebouw vernieuwen of een museum neerzetten ?

  Gevolg: veel bestuurders zullen kiezen voor korte termijn succes (wegen, voetbalveld, museumpje) want daarmee scoor je. Lange termijn: ben je de sjaak, want dat dondert je dijk in elkaar, of gaat je sloot stinken.

  Maar goed. Een genuanceerd verhaal dus. Meestal niet iets waar reaguurders wat mee kunnen.


  ⚠️ Meld

 17. benjie: “Zie zo’n pand maar is te verkopen dan tegenwoordig met al zoveel lege kantoorpanden alleen al in Zwolle”

  Dat is nu het mooie van deze deal: de verkoper van het nieuwe kantoorpand koopt de beide bestaande panden van de waterschappen. Er is dus geen risico op dubbel bezit en het aan de straatstenen niet kwijt kunnen van de oude panden.

  marco_z heeft gelijk: juist nu is er duidelijkheid waar de waterschapsbelastingen aan worden besteedt. Als in een 1 grote pot bij provincie of Rijkswaterstaat gestort zou worden, dan is het veel ondoorzichtiger. Bovendien, denk nou niet dat het Rijkswaterstaat ook maar iets kan interesseren wat de waterkwaliteit van dat slootje achter je huis is.

  Overigens voor de duidelijkheid: ik werk niet voor een waterschap, maar heb me er wel wat beter in verdiept 🙂  ⚠️ Meld

 18. Dat is zeker een mooie deal @Pieter.G, dat de verkoper van het nieuwe pand de bestaande panden opkoopt. Dan is het bedrag wat de oude panden oplevert ook al bekend dus. Aangezien je zo’n insider bent, je je er zo in verdiept hebt, weet je ook vast wat de verkoper van het nieuwe pand betaald heeft voor deze beide panden. En waarom word dat niet vermeld in de media, vraag ik mij dan af. Wat levert de verkoop van beide panden op? Afgelopen jaar hebben we waterschap verkiezingen gehad, en de hoogheemraad met dijk graaf gekozen, blijven beide bestaan? Als je fuseert kun je ook met één heemraad en dijk graaf af lijkt mij. Ook een mooie kosten besparing. Een dijk graaf alleen al verdient ruim een ton per jaar.


  ⚠️ Meld

 19. @benjie Je hebt een punt dat het verkoopbedrag van de oude locatie Groot Salland best vermeld had kunnen worden. Daarmee geeft het waterschap betere info. Nu dat niet zo is, zou je ook zelf op internet kunnen snuffelen. Is niet zo moeilijk bleek mij net. 2,4 miljoen levert het oude pand WGS op. Het pand van Meppel is een ander verhaal omdat daar – met oog op discussie in de Staten van Drenthe – eerst gekeken wordt naar nieuwe bewoners.
  Je tweede vraag is ook niet zo lastig om een antwoord op te vinden: er is 1 dijkgraaf per waterschap. Ergo, een van beiden zal het veld moeten ruimen.


  ⚠️ Meld

 20. Benjie, jij bent pas een echte insider!
  Als jij de dijkgraaf hebt gekozen zoals je zelf zegt ben je dus niemand minder dan Willem Alexander, hier live op het onvolprezen weblog!!!!


  ⚠️ Meld

 21. Dank voor de informatie @ Dame. Vond dat ze dat best hadden kunnen melden over de verkoop en opbrengst van de panden. Oké het word dus 1 dijk graaf. Neem aan dat de hoogheemraden ook samengaan na de fusie. Dus daar zullen ook wel wat mensen het veld moeten ruimen. Een lid van het hoogheemraad, wat doorgaans een halve baan is, verdient ruim 3500 euro per maand. Vind ik best veel geld eerlijk gezegd. En ja, @ Marco- z dat was een foutje van mij. De waterschappen mogen best wat opener zijn over de kosten die ze maken vind ik. Zonder dat je alles op moet zoeken. Er gaan toch miljarden in om.


  ⚠️ Meld

 22. 🙂 @PieterG, jazeker, mijn luiheid en onwetendheid zijn exemplarisch.
  Ik heb me een klein beetje in de waterschappen verdiept, en
  wat ik aantrof vervulde me met afschuw.
  Vooral omdat we er zogenaamd voor mogen stemmen.
  Kan best zijn dat ze goed werk doen, maar een heel clubje van mega pegels verdienende bestuurders, panden, etcetera, kan slimmer en beter denk ik.


  ⚠️ Meld

 23. @Benjie Ik ben niet zo thuis in de waterwereld. Heb pas sinds kort verschil dijkgraaf en watergraaf (gebied met weinig dijken) geleerd. Op jouw reactie even gezocht naar hoogheemraad. Dat zijn (of waren) grote waterschappen. In Overijssel en Drenthe zijn er geen hoogheemraden. Die zijn vooral in het westen. Speelt hier dus niet.
  Overigens ben ik met je eens dat de waterschappen best actiever opening van zaken kunnen geven. Niettemin ook allemaal niet moeilijk te vinden. Ik ga gewoon naar de bron. In dit geval zocht ik bij de agendastukken van het algemeen bestuur van Groot Salland. Zo gevonden.


  ⚠️ Meld

 24. @Hikstad Misschien kan je respect voor het waterschap worden vegroot wanneer ik zeg dat ze ook – indien nodig – op zondag zandzakken tegen potentieel doorbrekende dijken leggen?:)


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.