Start sanering Noordereiland

Zwolle – De saneringswerkzaamheden op het voormalige gasfabrieksterrein op het Noordereiland gaan op maandag  7 september van start. Het gebied wordt afgezet met hekken. De werkzaamheden duren tot  half december 2015. Dan is het terrein aan de stadsgracht weer toegankelijk. In de periode daarna wordt het gebied ingericht als parklandschap met wandelpaden, gras, bomen en struiken. 

 

In het verleden is hier al een gedeelte van de vervuilde grond verwijderd en een laag  schone grond aangebracht om het geschikt te maken voor het huidig gebruik. Met financiële ondersteuning van de provincie kunnen nu nog meer verontreinigingen weggehaald worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Antea Group. De grond wordt afgegraven tot 2 meter onder het bestaande niveau (tot aan het grondwater) en weer aangevuld met schone grond. Om overlast voor omwonenden te verminderen vindt de aan- en afvoer van grond zoveel mogelijk per boot plaats.

 

Aarden wal

De aarden wal die de vorm van het historische vestingwerk zichtbaar maakt, bestaat uit vervuilde grond en moet dus ook afgegraven worden. De wal krijgt na de werkzaamheden grotendeels zijn huidige contour terug. 

 

Parklandschap

Het gebied wordt na de sanering ingericht als parklandschap met een grotere variatie aan  bomen en struiken en extra wandelpaden. De inrichting gaat meer aansluiten bij de overige groene randen van de binnenstad. 

Artikel delen: