Toegepaste Gerontologie zet ouderen centraal

Zwolle – Hoe ervaar ik het als oudere om te wonen en leven in de wijk Assendorp? Welke faciliteiten zijn er voor mij? Wat wil ik, wat kan ik en wat zou ik willen kunnen in deze wijk? Het zijn vragen die van ouderen uit de Zwolse wijk Assendorp afkomstig kúnnen zijn. Om te onderzoeken welke vragen er daadwerkelijk leven onder ouderen in deze wijk, stellen tweedejaars studenten het gehele studiejaar de wijk Assendorp en de wijkbewoners centraal. En dit alles onder de noemer LivingLab.

 

Op maandag 7 september start het project toepasselijk in Wijkcentrum De Enk aan het Assendorperplein. Maar daar blijft het niet bij. Uitgangspunt is dat de studenten gedurende het hele studiejaar een dagdeel in de week in Assendorp zijn en samen met wijkbewoners aan de slag gaan. “Wij zijn namelijk van mening dat je het vak niet alleen leert in de collegebanken”, aldus docente en projectleider Mieke Veerman.

Samen komen tot nieuwe producten en diensten
“Het woordje ‘samen’ is in dit project heel belangrijk”, zegt Mieke Veerman. “Wij gebruiken daar de term ‘co-creatie’ voor, omdat het onze ambitie is dat de studenten -nu en in de toekomst- samen met de ouderen de vraag helder krijgen om vervolgens ook weer gezamenlijk te komen tot duurzame en innovatieve producten en diensten.”

Wijkwethouder Jan Brink enthousiast
De opleiding maakte wijkwethouder Jan Brink deelgenoot van de plannen. Mieke Veerman:  “Jan Brink heeft zijn commitment uitgesproken en wil graag op meerdere gebieden gaan samenwerken. De komende weken gaan we dat nog verder uitdiepen. Maar de gemeente is zeker een serieuze samenwerkingspartner van ons bij het LivingLab.”

Artikel delen: