“Geen dubbelrol voor gemeentelijke accountant”

Zwolle – De PvdA Zwolle wil dat de accountant die de jaarstukken van de gemeente controleert geen andere adviesopdrachten van de gemeente Zwolle krijgt. De partij heeft dit als wijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. Sinds de financiële crisis wordt er steeds kritischer gekeken naar de rol van financiële toezichthouders, waaronder die van de grote accountantsbureaus. Die accountantsbureaus zijn de laatste jaren naast hun controlerende werkzaamheden steeds meer adviserende opdrachten gaan vervullen voor gemeenten. Hierdoor kunnen rollen door elkaar lopen en ontstaat de mogelijkheid tot belangenverstrengeling.

Fractievoorzitter Eefke Meijerink: "Het is ongewenst dat een accountant die de gemeentelijke jaarstukken controleert voor diezelfde gemeente ook andere opdrachten kan vervullen. We willen dan ook voorkomen dat dit in Zwolle gebeurt." Mochten er zwaarwegende argumenten zijn om de accountant van de gemeente wel een adviesopdracht te verstrekken, dan wil de PvdA dat de gemeenteraad hier een besluit over moet nemen.

Artikel delen: