Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Zwolle – Op 11 september lanceert Windesheim het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Het centrum komt onder leiding te staan van dr. Ilse Matser, lector Familiebedrijven bij Windesheim in Zwolle. "Deze bedrijven vormen de motor van de economie", zegt Matser. "Met ons onderzoek en kennisuitwisseling willen wij hun ondernemende kracht versterken." De lancering vormt de afsluiting van een themabijeenkomst over familiebedrijven, die Provincie Overijssel samen met Regio Zwolle en Windesheim organiseert tijdens Prinsjesfestival in Den Haag.

Nederland moet bewuster omgaan met zijn familiebedrijven en met de volgende generatie ondernemers in familiebedrijven. Tijdens het Prinsjesfestival pleiten het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim, de regio Zwolle en de provincie Overijssel voor meer kennisinvesteringen in familiebedrijven. Deze bedrijven zijn een belangrijke economische pijler onder onze samenleving. Landelijk is 69% van alle bedrijven familiebedrijf, in Overijssel zelfs 76%. Daarmee zijn hun activiteiten cruciaal voor werkgelegenheid, innovatie en welvaart. Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven versterkt de ondernemende kracht van familiebedrijven met kennis en inzichten uit praktijkgericht onderzoek. Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven
Het onderzoek van het nieuwe expertisecentrum Familiebedrijven richt zich op actuele strategische vraagstukken. Bijvoorbeeld op het vlak van de meerwaarde van de familie als ‘resource’ voor het bedrijf, goed bestuur in familiebedrijven en ondernemerschap door de generaties heen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met landelijke brancheverenigingen en diverse universiteiten binnen en buiten Europa. “Maar de belangrijkste samenwerkingspartners zijn uiteraard de bedrijven zelf”, zegt Matser. “Zij vormen het bestaansrecht van het expertisecentrum en zijn daarom nauw betrokken, onder andere via het Comité van Aanbeveling.”

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven maakt onderdeel uit van Windesheim, kennisinstelling voor hoger onderwijs en onderzoek, in Zwolle en Almere. Meer informatie is te vinden op landelijkexpertisecentrumfamiliebedrijven.nl

Artikel delen: