Dagje natuurbeheer voor Christenunie

Zwolle – Het ChristenUnie Statenlid Martha van Abbema neemt het initiatief om de Statenleden te motiveren om jaarlijks een dag in november het provinciehuis te laten voor wat het is en actief de natuur in te trekken. Niet voor recreatie maar om daar actief de natuurbeheerder te helpen met werkzaamheden en het belang te onderstrepen van vrijwilligers in het Overijssels landschap. 

Geen op zichzelf staand initiatief want in meer provincies komen de doorgaans veel vergaderende statenleden uit de banken om de handen ten minste één dag vuil te maken aan het onderhoud van natuurschoon. Martha van Abbema komt tot haar voorstel in samensprak met Landschap Overijssel. Op 7 november steken veel vrijwilligers in Overijssel de handen uit de mouwen voor onderhoud aan de natuur. De ChristenUnie roept de staten op actief ook mee te doen aan dit natuurbeheer. Er gebeurt ook al heel veel in de prachtige Overijsselse landschappen. De vele vrijwilligers zijn het hele jaar in de weer om de natuur ook mooi te houden. Dat beheer en onderhoud van natuur wordt door de Staten van Overijssel jaarlijks gesteund met financiële bijdragen.Van Abbema geeft in een motie aan dat het in lijn is met de wens van Provinciale Staten dat Statenleden een deel van hun tijd buiten het provinciehuis doorbrengen om zo hun betrokkenheid in de samenleving te vergroten. Dat kan ook door mee te werken in de natuur. 

Artikel delen: