CDA wil pro-actieve houding bij vluchtelingen

Zwolle – De Overijsselse CDA-fractie is uitermate bezorgd over situatie en het lot van vluchtelingen die momenteel Europa binnen komen. De verwachting is dat de stroom vluchtelingen naar Nederland ook zal groeien.

 

De CDA fractie is van mening dat de Overijsselse gemeenten zich pro-actief moeten opstellen bij het tijdelijk huisvesten van deze vluchtelingen. Als toezichthouder op gemeentes, heeft de provincie een belangrijke rol in deze kwestie. Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 9 september zal de fractie een aantal vragen stellen aan GS over de aanpak van dit Europese probleem aan GS.

Toezichthouder

De CDA fractie wil dat de provincie Overijssel niet alleen toezicht houdt op het huisvesten van vluchtelingen en statushouders, maar ook een activerende rol op zicht neemt richting gemeentes. Het CDA verwacht van de provincie daarnaast actieve ondersteuning en facilitering van de gemeentes in hun zoektocht naar creatieve en praktische oplossingsmogelijkheden voor de huisvesting van vluchtelingen.


Bezorgd
De Overijsselse CDA fractie trekt zich het lot van vluchtelingen aan. Deze mensen zijn vaak  noodgedwongen gevlucht voor oorlogsgeweld en onderdrukking of vervolging vanwege hun religieuze overtuiging. Door het stellen van de vragen en eventueel het indienen van een motie probeert de fractie een bijdrage te leveren in de eerste behoefte van vluchtelingen, namelijk een plek om tot rust te komen.  

Artikel delen: