SP Zwolle voor behoud van de Ambelt

Zwolle – De Zwolse fractie van de SP wil dat het college zich inzet voor behoud van de Ambelt als aanbieder van speciaal onderwijs in Zwolle. Woensdag is bekend geworden dat de Ambelt van plan is per augustus 2017 de deuren te sluiten.

De aangekondigde sluiting van de Ambelt is in het kader van het ‘passend onderwijs’, waarbij steeds meer kinderen met bepaalde problemen in het regulier onderwijs terechtkomen. Hierdoor neemt het aantal leerlingen op de Ambelt al enige tijd af. De SP is van mening dat de Ambelt voor Zwolle behouden moet blijven. De overgang van het passend onderwijs is in volle gang en gaat nog lang niet altijd soepel, zoals onlangs bleek uit een rapport van de kinderombudsman. De SP vindt het dan ook buitengewoon onverstandig om nu al te besluiten de Ambelt op te heffen. Ook dreigt hier belangrijke onderwijsinfrastructuur voor Zwolle verloren te gaan.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘De Ambelt is een succesvolle school: ouders en kinderen zijn enthousiast. Het bestuur lijkt nu een vlucht naar voren te maken door maar gelijk tot opheffing over te gaan. Ik vind dat heel onverstandig, omdat we nog niet weten of de operatie om zoveel kinderen in het regulier onderwijs onder te brengen wel gaat werken. Wij lopen nu een serieus risico dat kinderen tussen wal en schip raken. Dan krijgen ze niet het onderwijs dat ze nodig hebben of komen ze thuis te zitten. Dat is onaanvaardbaar.’

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Zwolse college, onder andere om te vragen zich te verzetten tegen de voorgenomen sluiting. Daarnaast roept de partij ouders en leerkrachten op hun verhaal te melden via ffutselaar@sp.nl.

Artikel delen:
Reacties 11
 1. De bezuiningingen kunnen doorschieten. En dat is mijn inziens het geval in dit soort zaken. Gewone klassen krijgen niet meer de aandacht die ze nodig hebben, omdat er “speciale” kinderen in de klas zitten. En de “speciale” kinderen krijgen niet wat ze nodig hebben, omdat er te weinig tijd beschikbaar is.

  Van 2 kanten onwenselijk.

  Tegen de tijd dat men dit in Den Haag zit zijn de kosten om het terug te draaien een veelvoud van hetgeen men bespaard heeft.


  ⚠️ Meld

 2. Schriftelijke vragen van het lid Siderius (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de sluiting van een school voor speciaal onderwijs ??de Ambelt?? door de invoering van het passend onderwijs.

  1.
  Acht u het wenselijk dat een school voor speciaal onderwijs ??de Ambelt?? met 2100 leerlingen en 606 medewerkers gaat sluiten vanwege de invoering van passend onderwijs? 1) 2)

  2.
  Is de sluiting van ??de Ambelt?? in uw ogen een direct gevolg van het passend onderwijs? Zo nee, wat ligt er wel ten grondslag aan de sluiting van deze school? Kunt u uw antwoord toelichten? 1) 2)

  3.
  Hoe verhoudt dit bericht zich met uw opmerking dat er geen ??busladingen kinderen vanuit het speciaal onderwijs richting de normale basisscholen zouden gaan??? Bent u tevreden nu er 2100 leerlingen met gedragsproblemen en lichamelijke of verstandelijke beperkingen uit hun gestructureerde en vertrouwde onderwijsomgeving worden gerukt en in overvolle klassen in het reguliere onderwijs worden gestopt? 3) 4)

  4.
  Acht u het wenselijk dat lokale voorzieningen voor speciaal onderwijs verdwijnen en (deels) ondergebracht worden bij het reguliere onderwijs? Kunt u toelichten welke risico??s er zijn met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de specifieke begeleiding en ondersteuning?

  5.
  Betekent het onderbrengen van lokale voorzieningen voor speciaal onderwijs in het reguliere onderwijs dat leerlingen met gedragsproblemen en lichamelijke of verstandelijke beperkingen in klassen van soms wel meer dan 30 leerlingen terecht gaan komen? Zo ja, acht u dit wenselijk? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om dit te voorkomen?

  6.
  Speelt het verdwijnen van de ambulante begeleiding naar de samenwerkingsverbanden volgens u een rol in het niet meer levensvatbaar zijn van het speciaal onderwijs? Acht u dit een wenselijke ontwikkeling?

  7.
  Kunt u garanderen dat alle 606 medewerkers van ??de Ambelt?? een (vergelijkbare) baan in het regulier onderwijs kunnen krijgen, oftewel verwacht u dat deze sluiting negatieve gevolgen gaat hebben voor de begeleiding van de leerlingen doordat er mankracht en expertise verloren gaat? Kunt u dit toelichten?

  8.
  Verwacht u dat er binnen afzienbare tijd meer grote scholengemeenschappen voor speciaal onderwijs zullen sluiten? Zo ja, welke scholen voor speciaal onderwijs gaat het om? Acht u dit een wenselijke ontwikkeling?

  9.
  Erkent u dat voor specifieke leerlingen het speciaal onderwijs het beste en effectiefste onderwijs is dat men kan krijgen? Zo ja, hoe gaat u dit uitsterfscenario van het speciaal onderwijs een halt toe roepen?

  10.
  Hoe staat u tegenover de opmerking dat slechts 3,4% van de leerlingen speciaal onderwijs of begeleiding mogen krijgen en dat de huidige 5,5% te veel is? Acht u deze financiële prikkel wenselijk? Bent u met de SP van mening dat het beter is om onderwijsinhoudelijk te beoordelen of een leerling naar het speciaal onderwijs kan in plaats van financieel? Hoe gaat u perverse prikkels door de bezuinigingen in specifieke samenwerkingsverbanden voorkomen?

  11.
  Welke risico??s signaleert u wanneer meerdere scholen voor speciaal onderwijs hun deuren moeten sluiten? Is er in uw ogen een bovengrens of een ondergrens aan het aantal onderwijsplekken voor leerlingen in het speciaal onderwijs? Kunt u dit toelichten?

  12.
  Wat is uw mening over het gevolg dat leerlingen die een meer specialistischere vorm van zorg in het onderwijs nodig hebben dadelijk een grotere afstand, naar Apeldoorn of Zwolle, moeten reizen? Acht u dat wenselijk?

  13.
  Wat heeft u tot op heden gedaan met de aanbevelingen uit ??het speciaal onderwijs aan het woord??? 5)

  14.
  Wat is het moment dat u gaat constateren dat het experiment met het zogenaamde passend onderwijs is mislukt? Wanneer ziet u in dat de invoering van het passend onderwijs voor veel leerlingen catastrofaal blijkt te zijn?

  15.
  Bent u bereid om per direct te stoppen met het experiment passend onderwijs nu blijkt dat leerlingen, docenten en de onderwijskwaliteit forse schade oplopen?  ⚠️ Meld

 3. Bijzonder; Volgens planning zit er op 1 augustus 2017 geen leerling meer op de school, maar de SP wil de school open houden. Kunnen de leraren lekker duimendraaien…
  Laat die leraren, met al hun kennis en ervaring, liever ondersteunen op de reguliere scholen, zodat die kinderen er nog wat aan hebben!
  Kinderen eerst!


  ⚠️ Meld

 4. Lezen Piet, de SP wil juist voorkomen dat de kinderen in het reguliere onderwijs gedwongen worden, dat zou voor de meesten rampzalig zijn.  ⚠️ Meld

 5. Veel kinderen die het nu heel goed doen in kleine klassen met een normaal of hoger iq maar met een gedragsproblematiek hebben zullen terug moeten. Grotere klassen. Denkt de politiek wel eens na? Deze kinderen zijn veelal al vanaf het regulier onderwijs gekomen waar het mislukt is. Als ze terug moeten heeft dit een grote impact op dit kind. Maar ook op de leerkracht en de andere leerlingen. Dat kind wordt dan weer gepest omdat het anders is. Zal altijd gezien worden als dat moeilijke kind. Ouders die zich druk maken of dat kind hun kind niet belemmerd in de aandacht van de leerkracht. Ten alle tijden zal het als een lastig kind ervaren worden. Dat kind zal emotioneel overeind moeten blijven en de leerprestaties zullen drastisch naar beneden gaan. Als ouder van een gedragsmoeilijk kind is het ook niet leuk. Je wordt niet begrepen en veel ouders denken….tzal wel aan de opvoeding liggen. Zowel het kind als de ouder wordt dan buitengesloten. Is dit wat we voor deze kinderen willen????


  ⚠️ Meld

 6. Mooie cirkel dit:

  De kinderen met een rugzakje gaan naar en reguliere school.

  Docent van de ambelt met kennis en specialisme gaat ook naar zo’n school.

  in 3 jaar hebben deze scholen kleine klassen voor kinderen met een rugzak.

  en over 7 jaar is het misschien verstandig om deze klassen te combineren in een apart gebouw.

  over 10 jaar voegen we deze kleine gebouwtjes samen in een groot gebouw en noemen het een school voor speciaal onderwijs.

  En dan oude docenten uitmaken voor zuurpruimen want vroeger was alles beter……  ⚠️ Meld

 7. mensen mensen of het nou sp pvda of cu het hele land gaat naar de klote… jammer want als de politici in Den Haag echt en voor Nederland waren had dit jaren geleden voorkomen kunnen worden….
  maar nu niet meer…


  ⚠️ Meld

 8. En bedankt met al die bezuiningen Den Haag. Kinderen gaan echt tussen wal en schip vallen. Alle speciale onderwijs scholen worden opgedoekt vanwege kostenbesparingen. Maar geef dan ook geen 260 miljoen euro uit voor kinderopvang! Ambelt is een zeer goede school waar de kinderen zich op hun gemak voelen. Dat kan niet in een klas van 30-35 kinderen en dat er nog speciale aandacht aan die kinderen wordt gegeven. Kansloos! En dat heeft de kinderombudsman ook al laten weten. Luistert er gewoon niemand na in Den Haag? Passend onderwijs werkt nog niet goed.
  Zou de gemeente Zwolle ook helemaal niet verkeerd uitkomen dat de Ambelt verdwijnt want men zoekt nog naar een permanente AZC in Zwolle. Dat is dan wel 2 vliegen in 1 klap. Gemeente en overheid bedankt !!>:(>:(>:(


  ⚠️ Meld

 9. jammer dat een school met meer dan 100 jaar geschiedenis in zwolle
  zo even overbodig gemaakt word>:(>:(

  heb er zelf ook 6 jaar op gezeten.
  prima school!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.