Onderwijswet nekt de Ambelt

Zwolle – Uiterlijk 1 augustus 2017 moeten alle leerlingen en expertise van de Ambelt overgedragen zijn naar lokale samenwerkingspartners. De leerlingenaantallen van de Ambelt lopen terug sinds de invoering van de Wet op het passend onderwijs in 2014.

 

De regering vindt dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs hun opleiding moeten krijgen. Uiteindelijk dreigen de vijftien Ambeltlocaties te klein te worden voor goed onderwijs, terwijl de expertise voor veel leerlingen hard nodig blijft. Het bestuur van de Ambelt presenteert een nieuwe koers om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen in het belang van de leerlingen, ouders, medewerkers en partners.

De strategische koers van de Ambelt bestaat uit twee richtingen. In Zwolle en Apeldoorn worden twee grote onderwijsexpertisecentra met een regionale functie ingericht. Op de andere locaties vindt een overdracht plaats met de partners op lokaal niveau. De Ambelt wil met de samenwerkingspartners een intentieovereenkomst aangaan die gericht is op de overdracht van leerlingen per 1 augustus 2017. Tot ten minste 1 augustus 2017 blijft de Ambelt onderwijs en ondersteuning van hoog niveau bieden.

 

Onderwijsexpertisecentra in Zwolle en Apeldoorn

Speciaal onderwijs, en daarmee ook de expertise van de Ambelt, zal altijd blijven bestaan voor leerlingen die het echt nodig hebben. In Zwolle en Apeldoorn worden twee onderwijsexpertisecentra ingericht met een regionale functie. De locaties voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Zwolle worden overgedragen aan Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. De SO en VSO locaties in Apeldoorn worden overgedragen aan De Onderwijsspecialisten in Arnhem. Er ontstaan hierdoor in beide plaatsen onderwijsexpertisecentra met een regionale functie en een breed onderwijsaanbod. Diverse soorten speciaal onderwijs en expertise komen hierdoor bij elkaar. Leerlingen uit de regio met specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte kunnen in de toekomst terecht bij deze centra. Zo blijft de expertise van de Ambelt behouden en kan onderwijs en ondersteuning worden geboden aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen. 

 

Goed onderwijs voor leerlingen en zoveel mogelijk behoud van banen

Hoe de overdracht naar de partner er voor de overige locaties uit gaat zien, wordt in de komende periode op lokaal niveau verder uitgewerkt in intentieovereenkomsten. Iedere locatie is uniek en heeft zijn eigen samenwerkingspartner, dus iedere locatie krijgt daarbij zijn eigen perspectief en plan van aanpak. Leerkrachten en ondersteunend personeel verhuizen zoveel mogelijk mee met de leerlingen. Op deze manier wil de Ambelt leerlingen veilig en doordacht overdragen aan het regulier onderwijs en het onderwijs en ondersteuning blijven bieden dat past bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Artikel delen:
Reacties 14
 1. de stomste wet op onderwijs gebied is dit, leerlingen die extra hulp nodig hebben in een klas met 25-35 leerlingen te zetten daar is niemand bij gebaad de leerlingen niet maar zeker ook de leerkracht niet, gevolg iedereen komt te kort en wordt het onderwijs steeds minder >:(>:(>:(


  ⚠️ Meld

 2. Ken je dat verkiezings spotje van Samson nog met z’n kinderen die licht autistisch waren en dat hij er alles van wist en er voor op zou komen? Geven ze onderling daar bij die club een mes in de rug doen ze het ook bij de kiezers.


  ⚠️ Meld

 3. Tja, dit is 1 van de wonderlijkste besluiten mede door de PVDA goedgekeurd, die diezelfde PVDA heeft genomen. Staan zover af waar ze eens voor stonden. Dom en triest.


  ⚠️ Meld

 4. Makkelijk om zomaar wat te roepen. Als we dan nog geen schuldige hebben kan de PvdA weer komen opdraven.

  Het voorstel (EK 33.106, B) is op 15 maart 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor.

  De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 oktober 2012. Het wetsvoorstel is op 9 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan door de Eerste Kamer aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks stemden voor.

  In 2012 was CDA-minister Marja van Bijsterveldt nog verantwoordelijk minister.


  ⚠️ Meld

 5. @D erk
  Samson heeft nog nooit iets waargemaakt van wat hij beloofd heeft. Degene die nu nog waarde aan de pvda hecht krijgt mijn medelijden.
  Die gasten zijn zoooo de weg kwijt.


  ⚠️ Meld

 6. beestje gewoon de
  initiatiefnemend minister
  de uitslag in de 2e Kamer
  de uitslag in de 1e Kamer (zie 17:36)

  negeren, je eigen waarheid maken en vol haat dom deurdoen.
  Natuurlijk, omdat het kan 😉


  ⚠️ Meld

 7. triest dit.voor de kinderen die speciaal onderwijs nodig zijn is dit niet bevordelijk, maar ook voor het reguliere onderwijs is dit niet bevordelijk. er moet eerst weer aangemodderd worden en uiteindelijk geconcludeerd worden dat dit zo niet gaat, en komt het speciale onderwijs uiteindelijk weer in beeld. het speciaal onderwijs is immers niet voor niks ooit in het leven geroepen.


  ⚠️ Meld

 8. Zoveelste bewijs dat de (r)overheid de samenleving compleet uitholt, geld onder de pet houdt en de bevolking keer op keer een oor aannaait. Misselijk makend!!


  ⚠️ Meld

 9. Dit gaat voor problemen zorgen. De scholen zijn nog lang niet bekend met het passend onderwijs laat staan dat ze he geïmplementeerd hebben. Ze gaan “gewoon” op oude voet verder. Er is ook niemand doe de scholen hier op toetst. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben worden naar externe partners gebracht en dan is de verwachting dat het probleem dan in de klas ook is opgelost.
  Als dit biet gebeurt ligt het aan heg kind omdat de school zgn alles heeft ingezet.
  Als de reguliere scholen de jongeren van het speciaal onderwijs ook moeten opnemen verwacht ik grote weerstand van leraren en ouders.
  Ben ook wel benieuwd of dit ook voor andere scholen geldt?


  ⚠️ Meld

 10. Wat mij van het hart moet:

  Het gaat er bij mij NIET in dat bij dit artikel maar elf reacties staan. ELF!!!

  Als twee man ergens in een (buiten)wijk rotzooi zitten te trappen dan staan hier binnen no-time twintig a dertig reacties.

  Dames en heren, dit is vele malen ernstiger, ook voor een stad als Zwolle!!!!

  Het valt mij ook bijzonder tegen van de lokale politiek dat ze over dit onderwerp nagenoeg stil is op dit forum. Ik heb een reactie van de SP gelezen, maar waar is de ChristenUnie??? Altijd permanent aanwezig op dit forum om te nuanceren, maar ik mis nu toch echt een goede reactie.

  Voelt de grootste politieke fractie van Zwolle zich inmiddels te goed om voor kwetsbaren in de samenleving op te komen??


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.