Eerde Primary School komt naar Zwolle

International School Eerde start in september 2008 de Eerde Primary School in Zwolle. Een ideale oplossing voor ouders in de regio die degelijk en internationaal gericht onderwijs voor hun jonge kinderen wensen, maar die de afstand naar het kasteel bij Ommen een bezwaar vinden. Voor belangstellenden wordt op donderdag 25 oktober van 20.00 tot 21.30 uur een informatieavond in de Nieuwe Buitensociëteit georganiseerd.

De grote vraag naar een Primary School in Zwolle heeft International School Eerde en Landstede doen besluiten om een dependance in de Nooterhof te openen voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Veel ouders kunnen zich vinden in het internationale, degelijke onderwijs dat Eerde biedt. De leerlingen krijgen volop de gelegenheid zich op alle gebieden te ontwikkelen. Eerde werkt met drie lijnen: de ‘gewone’ lijn met lessen van 8.30 tot 15.00 uur, een lijn voor kinderen met buitengewone gaven op het gebied van muziek of bijvoorbeeld sport en een lijn voor kinderen die extra aandacht nodig hebben (dyslexie, hoogbegaafdheid en dergelijke).

Een deel van het onderwijspakket is verplicht, het andere deel kan naar eigen behoefte en inzicht worden bepaald. Kernbegrippen van het totaalpakket dat Eerde biedt: kleine klassen van nog geen vijftien leerlingen, discipline, structuur, vijf dagen per week les, overal toezicht, veel sport en indien gewenst buitenschoolse opvang. Eerde Primary School werkt met drie klassen voor drie verschillende leeftijdsgroepen: van vier tot zes jaar, van zes tot negen jaar, en van negen tot en met twaalf jaar. Het onderwijs is, ook voor de jongste kinderen, overwegend in het Engels. Want hoe jonger kinderen een andere taal leren, hoe sneller ze het oppakken. Het internationale baccalaureaat van International School Eerde bereidt de leerlingen voor op een studie aan elke universiteit ter wereld.

In tegenstelling tot International Schools die door internationaal opererende bedrijven zijn opgericht, is Eerde onafhankelijk en voor iedereen toegankelijk. Dus niet alleen voor kinderen van expats, maar voor kinderen van alle ouders die hun kroost met de huidige mondialisering als wereldburgers grenzeloze kansen willen bieden.

De informatieavond vindt plaats op donderdag 25 oktober van 20.00 tot 21.30 uur in de Nieuwe Buitensociëteit tegenover het station in Zwolle. Tijdens deze avond wordt aan de hand van verschillende leerlingenportretten het onderwijsprogramma en de dagelijkse gang van zaken op International School Eerde geschetst. Ook zal een presentatie over de huisvestingsplannen worden gegeven. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.  Kijk voor meer informatie ook op www.eerde.nl

Artikel delen:

Reageer