Extra noodopvang IJsselhallen Zwolle

Zwolle – Driehonderd vluchtelingen extra krijgen vanaf vandaag (zaterdag 12 september) tot en met dinsdag 16 september onderdak in de IJsselhallen in Zwolle. Burgemeester en wethouders van de Overijsselse hoofdstad hebben daar zojuist toe besloten. De acute noodoplossing is nodig omdat her en der in het land opvang nog niet beschikbaar is.

In de Zwolse IJsselhallen is de afgelopen periode veel ervaring opgebouwd met de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Vanwege de grote nood verbleven vorig jaar maximaal vierhonderd vluchtelingen in de Zwolse evenementenhallen. Sinds juli – tot uiterlijk december van dit jaar – vinden in de Diezehal opnieuw vierhonderd Syrische vluchtelingen onderdak. Een aantal weken geleden is er voor een groep van tweehonderd personen in de naastgelegen Hanzehal extra opvang ingericht. Die tijdelijke extra opvang is (ook) tot en met dinsdag aanstaande. Onder meer door de brede begeleiding – waarbij omwonenden betrokken zijn – verloopt de opvang goed. De noodsituatie en de gang van zaken in en rond de IJsselhallen tot nu toe brengen het Zwolse college ertoe akkoord te gaan met de opvang van de extra groep tot en met komende dinsdag. Het Rode Kruis is betrokken bij de organisatie van deze acute noodopvang: zij levert de benodigde bedden.

 

 

Artikel delen:
Reacties 233
 1. Het is een kwestie van tijd voordat een van deze personenen met een kalasjnikov om zich heen gaat maaien in het centrum of een gifgasbom gooit in nieuwe stationshal. Als het nou lieve gezellige gezinnetjes waren, maar zijn allemaal vrijgezelle mannen , griezelig hoor


  ⚠️ Meld

 2. @Hennie, er zitten zeker vluchtelingen tussen maar is 10% van alles wat binnenkomt…..
  De naam noodopvang moeten ze veranderen naar permanente opvang, want die gaat zeker niet voor december zoals beloofd/toegezegd was weg, sterker nog komende weken komen nog meer meer en meer…


  ⚠️ Meld

 3. Dat staat wel in het persbericht Annetjuh en in datzelfde bericht staat dat de noodopvang van vluchtelingen in Zwolle goed verloopt. Dat is ook zo, want ik hoor, lees en zie nergens dat het wel slecht gaat. Ook de omwonenden ervaren dat kennelijk zo, dus nogmaals: wat is het probleem?


  ⚠️ Meld

 4. Als het daarbij zou blijven, D. Was het maar waar. En Leonardo en consorten beperken hun conclusie maar al te graag tot de oppervlakte: asielzoekers in de IJsselhallen. Nee, daar loopt het niet uit de hand. Maar wacht maar tot asielverzoeken worden ingewilligd, er gezinshereniging komt en dat volk losgelaten wordt in onze samenleving.

  Een tumor in een reageerbuis doet ook weinig kwaad. Maar als het in je lijf zit wordt het anders.


  ⚠️ Meld

 5. Bericht door D., op 13 september 2015 11:52
  En lastig worden gevallen, bij je billen worden gegrepen.. Door een asielzoekers uit de IJsselhallen.. moeten we dat maar tolereren??

  Nee dat mag niet getolereerd worden, Niet door asielzoekers, niet door roomblanke Nederlanders, en uiteindelijk door niemand.

  Maar we hoeven ook niet te tolereren naar suggestieve beschuldigingen zoals jij doet D.  ⚠️ Meld

 6. Jesse, kijk Nieuwsuur van gisterenavond even terug, Syrische vluchtelingen willen maar 1 ding; terug naar Syrië als het daar weer veilig is.


  ⚠️ Meld

 7. Bericht door Leonardo, op 13 september 2015 13:07

  Jesse, kijk Nieuwsuur van gisterenavond even terug, Syrische vluchtelingen willen maar 1 ding; terug naar Syrië als het daar weer veilig is.

  yep en daarom ook vanuit een veilige Turkije de oversteek proberen te maken naar canada met alle gevolgen vandien

  Ohjee nu ben ik in jou ogen een PVV er en xenofoob


  ⚠️ Meld

 8. Ik lees , kijk eens nieuwsuur , hoe naïef kan men zijn , de main stream media liegt en geeft een totaal verkeerd beeld van wat er werkelijk gaande is , kijk ook eens op eunmask / kijk ook eens op E.J. Bron ( google even ) lees eens de Duitse nieuwsbladen , en emo journalistiek en zieligheidsindustrie draait op volle toeren ..


  ⚠️ Meld

 9. Het derde islamitisch offensief tegen Europa is volop bezig. Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie. Wij, ongelovige kafirs, leven in het dar al-harb , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het dar al-islam, het land van de islam.Omdat de moslims het voetvolk van Allah zijn en ze verplicht zijn om Zijn plan voor de aarde en de mensheid te vervullen zoals dat wordt beschreven in de Koran, moeten de moslims tegenwoordig niet alleen het land dat de niet-moslims bezetten terugwinnen, ze moeten ze ook dwingen te bekeren tot de islam, of hen doden als ze weigeren moslims te worden (zie Koran 9:29). De islam, dat is een politieke stroming, een totalitaire ideologie, omdat het net als fascisme en communisme is, streeft naar een totale controle van de (in dit geval islamitische) staat over de maatschappij en het individu.Het streeft daarbij naar het creëren van een utopische samenleving in de vorm van een islamitische staat (Derde Rijk, communistische heilsstaat), met een absolute leider, de khalifa (F?hrer, grote roerganger), die heerst over de ummah, de moslimgemeenschap (het volk, het proletariaat), die een jihad voert tegen haar tegenstanders (rassenstrijd, klassenstrijd).Volgens hun verklaring spreken moslims niet de waarheid als zij hun godsdienst een vreedzame religie noemen. Onderwerping is de ziel van de islam. ??Islam?? betekent Onderwerping. Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka??s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves.In de afgelopen 40 jaar is de Schilderswijk ingrijpend veranderd. Het is een wijk geworden waar negen op de tien inwoners van niet-westerse afkomst is. Net als in sommige wijken in Amsterdam en Rotterdam kent de Schilderswijk een eenzijdige woningvoorraad, veel inwoners met een lage opleiding, lage inkomens, een hoge werkloosheid en veel vroegtijdige schooluitval.Kortom, je hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat dit een wijk is die ⤸optelt⤽ tot veel problemen en die het risico kent van verdere gettovorming, zoals dat in Engeland en Frankrijk op bepaalde plaatsen ook het geval is.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Geert Wilders spreekt klare taal over de Islam en wil een Nederland zonder Islam?? ??We moeten de islamisering stoppen en Europa de-islamiseren.Een enorm aantal moslims wil een andere samenleving dan de democratie die we nu hebben. Het is nog een minderheid, maar zodra ze sterker worden, zullen ze van toon veranderen en zal het te laat zijn om terug te vechten.Niet meer imams en islamitische scholen in Nederland. We zijn geen islamitisch land,?? zei Geert Wilders?? ?? Ik vind het vreemd dat mensen Geert Wilders als een groter gevaar zien dan de radicale islam. Radicale moslims zijn toch degenen die mensen vermoorden.De Koran is een oorlogsboek dat oproept tot de jihad, de heilige oorlog????Doodt de ongelovigen waar ge ze maar vindt.?? Soera 9:5??8:39. -Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is?? 8:12. -Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af??.5:57-Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen??.7:166. -God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding ??8:55. -Ongelovigen zijn erger dan beesten??2:223: Uw vrouwen zijn een akker voor u: ploeg uw akker wanneer of hoe gij wilt: maar doe voortijdig iets goed voor uw ziel en vreest Allah en weet dat gij Hem zult ontmoeten (in het Hiernamaals ), en geef (deze) goede tijdingen aan degenen die geloven??Wat betreft 2:223 met betrekking tot de voorschriften dat een man zijn vrouw mag verkrachten??Er zijn vele moslims die geen kerken opblazen, maar zij steunen terrorisme impliciet door hun passiviteit, en zijn dus medeplichtig. Als je het terrorisme niet wil afkeuren, ben je niet gematigd omdat je zelf geen kerk hebt opgeblazen. CAIR bijvoorbeeld heeft niet expliciet het terrorisme van Bin Laden afgekeurd. Als er geen namen worden genoemd, wordt dit opgevat als een verborgen boodschap om iemand te steunen.Salman Rushdie krijgt een fatwa en er wordt tegen hem gedemonstreerd. Als je geen fatwa over Bin Laden uitvaardigt, zoals de fatwa tegen Salman Rushdie, dan bedrieg je in feite de wereld, en je brengt de terroristen de boodschap dat je de wereld in het ootje neemt en in werkelijkheid terroristen als Bin Laden en Al Qaeda steunt door passief te zijn en niet tegen hen te demonsteren.Mensen die deze zaken accepteren zonder kritiek kun je niet gematigd noemen. Laat ze duidelijk zeggen dat het concept van jihad, waarbij de islam zich met geweld over de wereld verspreidt en mensen verplicht moslim te worden, een fout concept is dat niet meer mag worden toegepast.??Gematigde?? moslims, zijn of ??verblind?? of proberen bewust ons te misleiden. Eén blik over de grenzen leert dat er niet zoiets bestaat als een ??radicale islam?? die enkel door een ??klein clubje extremisten?? wordt gevolgd. President Erdogan bevestigde niet zo lang geleden tegen Westerse journalisten dat er maar één islam bestaat. Dat is dezelfde islam die Europa wil ondermijnen, islamiseren en aan de Sharia wil onderwerpen.Geweld in de islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van de profeet Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam. Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de islam zoals gevonden wordt in de koran en de daden en leringen van de profeet zelf.Dus laten we ons niets aantrekken van de politici die onze cultuur in de uitverkoop hebben gedaan en ons op de koop toe voor racist uitmaken, maar de discussie over de islam met moslims aangaan en het belang van de open samenleving verdedigen tegen de theocratie. Hoeveel meer onschuldige levens moeten verloren gaan, voordat U uw ogen opent?Alles wat het kwaad nodig heeft om te winnen, is dat goede mensen niets doen.Doe iets! Nederland: wordt wakker!??


  ⚠️ Meld

 10. Tooske toch! Waar leidt jij uit af dat het PPV-propaganda is? Alleen vanwege het filmpje aan het eind? zou het ook een mening van iemand kunnen zijn die op basis van feiten kritisch staat t.o.v, de islam?

  En Dick, jij noemt dit ‘research’? Tja, als jij jouw eigen mening over bepaalde vraagstukken ook baseert op dit soort ‘research’ begrijp ik je ineens een stuk beter.


  ⚠️ Meld

 11. Jasper.
  Dit ben ik helemaal met je eens.

  Merkel en haar landgenoten laten met hun gastvrijheid en voortvarende aanpak zien dat dit onnodig is en dat je wel degelijk greep op het vraagstuk kunt krijgen, als je het offensief en zonder schroom tegemoet treedt. “Angst is een slechte raadgever, in het persoonlijk leven en in de maatschappij”, zei Merkel deze week op de vraag hoe zij de Europese cultuur wil beschermen tegen ‘islamisering’. Zij voegde daaraan toe “dat culturen en landen die vanuit angst leven geen toekomst hebben”.

  Dit citaat komt uit een interressant artikel in de Trouw vandaag.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/6869/Hans-Goslinga/article/detail/4140992/2015/09/13/Merkel-toont-Buma-wat-nodig-is-moed.dhtml


  ⚠️ Meld

 12. @Dick: ‘Schat’??? Hmmm, doe maar niet. Besides, die religie waar jij het steeds voor opneemt heeft het niet zo op gelijkgeaarden. Dus wellicht is het voor jou handig om dat te weten. Maar je hebt het ook over je directrice: hoe je moslimaatjes over bi-seksualiteit denken weet ik niet, maar voor jou wellicht nog een puntje van aandacht.

  En ik vroeg/vraag me nog steeds af wat je maatje jap met z’n ergens opgeduikdelde prentje duidelijk wil maken. Ik neem aan dat die getallen niet ove het aantal vluchtelingen gaan want in dat geval is de afbeelding onjuist. Of zijn er echt dommies die denken dat er ‘slechts; 217.000 vluchtelingen naar Europa komen?


  ⚠️ Meld

 13. Jesse,

  Jou doorsnee reacties komen bij mij behoorlijk denigrerend en betweterig over als iemand een andere mening of visie heeft dan jezelf.

  Nu ook bij Jasper , als jij van mening bent dat Jasper er naast zit met de aantallen, reageer dan met aanvullende cijfers die naar jou mening wel kloppen,ipv meteen anderen te kwalificeren als zijnde dommies.

  Dit soort reacties nodigen mij niet uit voor een discussie of dialoog.


  ⚠️ Meld

 14. Als het vluchtelingen betreft ohhh maar wat zegt het? 217724 naar europa. oke vreemd want dat aantal is gepasseerd zou dat kom
  en omdat je hier alleen over syriers praat excl die andere?


  ⚠️ Meld

 15. @Tooske: zo lang ik niet weet waar het plaatje van Japser betrekking op heeft kan ik niet met eventuele aanvullende of realistische cijfers komen. Dus ik wacht nog even op Japser’s toelichting. Ik denk niet dat het over vluchtelingen aantallen gaat, want dan slat Japser de plank wel heel erg mis. Ik ben ook wel benieuwd naar welke bron de arabische tekens onder de teksten plaatst.

  En ook al zouden het er 217.000 zijn, dan nog zegt dat getal weinig.
  Liever een half miljoen Australiers, Zwitsers of Zweden erbij dan 100.000 Syriers.
  Of om het wat beeldender uit te drukken: een tumor in je hoofd weegt misschien een paar gram, maar kan toch een grote impact hebben op je gezondheid.


  ⚠️ Meld

 16. Ja Jasper leg eens uit dat plaatje van je ik wil graag sociaal worden maar ik begrijp hem niet.Tot die tijd blijf ik een Pvv-tokkie ,racist en fascist.


  ⚠️ Meld

 17. Ok, voor de mensen die het niet helemaal snappen:
  Dat zijn het aantal Syrische vluchtelingen op 2 april dit jaar. Dit zijn er helaas ondertussen meer geworden. Wat niet verandert is, is de verdeling. Nog steeds zitten de meeste Syrische vluchtelingen in Syrië zelf. En nog steeds zitten er in Turkije en Libanon miljoenen vluchtelingen.

  Over vluchtelingen uit andere landen gaat dit plaatje niet. Net zoals dit nieuwsbericht niet over andere vluchtelingen gaat.

  Duidelijk?


  ⚠️ Meld

 18. Een tumor in een reageerbuis doet ook weinig kwaad. Maar als het in je lijf zit wordt het anders.

  Of om het wat beeldender uit te drukken: een tumor in je hoofd weegt misschien een paar gram, maar kan toch een grote impact hebben op je gezondheid.

  Jesse.
  Het spijt me maar je maakt nu 2x een onsmakelijke en ongepaste vergelijking, als jou vergelijkings verbeelding niet verder rijkt dan dit soort kwetsende opmerkingen,dan lijkt het mij beter dat je bv Abel 14 als gespreks partner kiest, die zit beter op jou niveau, Jou gedachtengoed is niet aan mij besteed en ik distancieer mij er ook van.


  ⚠️ Meld

 19. Tooske, wil je me een klein plezier doen? In je laatste bericht schrijf je vijf regels zelf. En in die vijf regels presteer je het om maar liefst ACHT taalfouten te maken (en dan kijk ik niet eens echt kritisch). Doe iets aan je taalbeheersing voordat je je met zaken bemoeit die te ingewikkeld voor je zijn.


  ⚠️ Meld

 20. Japser: je selecteert een klein deel van het probleem (Syrische vluchtelingen)en illustreert dat met een misleidend plaatje dat ruimschoots achterhaald is en roept iets over ‘sociaal worden’. Maar nog steeds blijft de vraag: wat is nu je punt?


  ⚠️ Meld

 21. Ik zie zo af en toe hele enge reacties voorbij komen wanneer het betrekking heeft op dit onderwerp. Ik vraag me dan soms af of dit van dezelfde soort mensen afkomt waar mijn opa in WOII zo bang voor is geweest.


  ⚠️ Meld

 22. Het is mij nog steeds niet duidelijk waarom de rijke arabische landen ten oosten van Syrië zo weinig vluchtelingen opnemen. B.v. landen als Qatar, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, e.d.
  Waarom gaan de vluchtelingen en/of gelukzoekers dáár niet heen, is de islam in de praktijk toch niet zo leuk. Of vinden die landen de vluchtelingen niet leuk, of beide wellicht?

  En ondanks sommige Nederlandse cultuurrelativisten is onze Nederlandse Cultuur blijkbaar aantrekkelijker volgens de vluchtelingen, dat is toch iets positiefs, en dat kunnen we in onze zak steken.


  ⚠️ Meld

 23. Laat maar jesse, sociaal denken is helaas overduidelijk niet aan jou besteed. Ik hoop dat anderen dat wel kunnen als je zelf eens in de shit komt.


  ⚠️ Meld

 24. @Jasper vluchtelingen in eigen land? Jij bestempeld die als vluchteling dus ahaaa nou snap ik je jij bombardeert iedere inwoner als vluchteling.


  ⚠️ Meld

 25. Japser: je bedoelt waarschijnlijk dat JOUW definitie van sociaal denken niet aan mij besteed is. Dat kan kloppen. Ik vind het niet sociaal om ons land nog meer bloot te stellen aan nieuwkomers die bakkenvol geld kosten, woonruimtes krijgen waar een ander jaren voor op een wachtlijst staan en ook nog eens een religie aanhangen die overal voor ellende zorgt. Wat is er sociaal aan als je dat juist wilt bevorderen?


  ⚠️ Meld

 26. Goh Tooske dat is weer jammer dat je andere mensen uitsluit door je te distancieren van de discussie,Op 1 of andere manier kun je geen gelijk krijgen?Of misschien moet je net als Mike de Tweede wereldoorlog er weer bij halen zeer verrassend en niet echt orgineel.


  ⚠️ Meld

 27. Of misschien moet je net als Mike de Tweede wereldoorlog er weer bij halen zeer verrassend en niet echt orgineel.

  Weet je wie ook sociaal dacht te zijn… 😮

  😉


  ⚠️ Meld

 28. Ik vind dat Den Haag de dorpjes in de buurt van Zwolle als Dalfsen,Nieuwleusen,Genemuiden,Staphorst gewoon moet verplichten om “vluchtelingen” op te vangen en locaties beschikbaar stelen..
  Het moet niet zo zijn dat we in Zwolle 600 ontvangen terwijl in die dorpjes genoeg plekken zijn voor die gasten en kunnen ze verspreid door die dorpjes bouw daar azc’s….  ⚠️ Meld

 29. Abel14

  Laten we het er maar op houden dat ik liever niets met een persoon bestaande uit heel wat Abeltjes te maken wil hebben..

  Er is nog genoeg leesvoer hier wat mij wel aanspreekt, Daar pas jij niet tussen,


  ⚠️ Meld

 30. Laten we het er maar ophouden Tooske of hoe je ook heet,je niks met anderen te maken wil hebben ook beter is om niet te reageren.
  Reactie krijgt reactie is mij altijd geleerd.Dus trek je conclusie en ga anders wat vluchtelingen werk doen.


  ⚠️ Meld

 31. Jesse, hier noem je tenminste een paar punten die ik vaak lees en ook al vaak op gereageerd heb trouwens. Maar het lijkt me goed om daar toch nog eens wat over te zeggen.

  Bericht door jesse, op 13 september 2015 18:13

  Ik vind het niet sociaal om ons land nog meer bloot te stellen aan nieuwkomers die bakkenvol geld kosten…

  Dat is erg voorbarig. De mensen zijn er nog maar net en sommigen zelfs dat nog niet. Hoe weet je dan dat ze ons bakken met geld gaan kosten? Of bedoel je alleen het eerste jaar? Wat bijna niemand weet is dat degenen die dat kunnen ook nog een eigen bijdrage moeten betalen.

  …die woonruimtes krijgen waar een ander jaren voor op een wachtlijst staan…

  Je wilt toch niet de asielzoekers de schuld van geven van het tekort aan sociale huurwoningen? Zij hebben daar zelf ook enorm last van. De AZC’s zitten vol met statushouders die daar al lang niet meer horen te zijn, maar daar blijven zitten omdat er geen woningen zijn.
  Kun je misschien niet beter je pijlen richten op de directeuren van de woningcorporaties met hun Maserati’s en dure jachten?
  Er worden per jaar 1000 sociale huurwoningen verkocht door de corporaties in plaats van bijgebouwd. Ik denk dat dat de oorzaak is van het tekort aan woningen.

  en ook nog eens een religie aanhangen die overal voor ellende zorgt

  Dat is waar. Een groot deel van die Syriërs is christen.


  ⚠️ Meld

 32. @Derk als er in Nederland een burgeroorlog is, en er wordt vooral in Brabant gevochten en ik vlucht naar Friesland, ben ik volgens jou geen vluchteling…


  ⚠️ Meld

 33. *zucht*

  Op dat plaatje
  dat ik postte
  staat 7.000.000 in Syrie
  Dat slaat op de 7 miljoen vluchtelingen die hun veelal kapot geschoten huis hebben verlaten om te vluchten voor de oorlog, geweld, verkrachting, moord en dat soort zaken.


  ⚠️ Meld

 34. Duitsland gaat weer grenscontroles invoeren. Kan het vluchtelingen probleem nu al niet meer aan . Nederland op een gegeven moment ook niet meer. Dat word nog wat als het zo door gaat met deze aantallen….


  ⚠️ Meld

 35. er zou geen 1 vluchteling toegelaten mogen worden hier zijn in nederland die al jaren wachten op een woning wij arme mensen komen om van ellende over de zorgtoeslag eruit met de vluchtelingen hier moeten voedselbanken verdwijnen omdat er geen geld voor is ambelt moet sluiten omdat er geen geld voor is ik ben er klaar mee mijn haren gaan rechtop staan met dat volk eruit ermee geen geld voor


  ⚠️ Meld

 36. Zielige indruk laat je achter over dat land Jasper helaas gedeeltelijk waar. Er is ook een Syrië dat toch gefeest heeft dit weekend echt luxe ect het is er en gaat gewoon door. Dat is de andere zijde die jij niet Wilt zien maar ik zal op instagram vragen om foto’s van dit weekend. Het is niet zoals jij het schetst. Land in oorlog oke op nog die eens die van de is erbij. Tsja dan gaan de eerste vluchten
  Wist jedat als een schip zinkt de ratten als eerste veiligheid zochten? Wetenschappelijk bewezen he dus niet sarcastisch oud bedoeld.

  Opvang nu oke Hoe dit over 6 mnd te doen? Nog steeds zeggen kom maar met een achterhaald asiel beleid of….. Hoe zie jij dat?


  ⚠️ Meld

 37. 🙂 jesse, op 13 september 2015 15:20

  Vooruit dan maar, al is het zwaar offtopic…nog even een reactie,

  Ook in het Christendom zijn veel mensen bepaald niet pro-homo…Informeer maar eens op de bible-belt op Urk in Spakenburg etc. Ken ook (van tv en live) moslims die absoluut als Westelingen anno 2015 reageren op door jou aangehaalde mensen. Misschien zou je je oor eens bij meer mensen te luister kunnen leggen? Kom net van een gelegenheid waar een roomblanke landgenoot absoluut iets tegen homo’s had….maar heb je verder nixxx *bijvoorbeeld iets relevants” te melden?

  Voor vragen aan Jap moet je natuurlijk bij Japser zelf zijn. Deze reactie sprak me wel aan.

  Bericht door Tooske, op 13 september 2015 16:07
  Jesse,

  Jou doorsnee reacties komen bij mij behoorlijk denigrerend en betweterig over als iemand een andere mening of visie heeft dan jezelf.

  Nu ook bij Jasper , als jij van mening bent dat Jasper er naast zit met de aantallen, reageer dan met aanvullende cijfers die naar jou mening wel kloppen,ipv meteen anderen te kwalificeren als zijnde dommies.

  Dit soort reacties nodigen mij niet uit voor een discussie of dialoog.  ⚠️ Meld

 38. Hoe ernstig jammer weer Jesse

  Bericht door jesse, op 13 september 2015 17:48
  ….., wil je me een klein plezier doen? In je laatste bericht schrijf je vijf regels zelf. En in die vijf regels presteer je het om maar liefst ACHT taalfouten te maken (en dan kijk ik niet eens echt kritisch).

  Agut, denk dat D erk, bernard of bijvoorbeeld Dame, nog wel ongeveer weet hoeveel jaar het geleden is dat we hier op het onvolprezen weblogzwolle jankten om andermans taalfouten. De superieure jesse, die ook nog eens foutloos is, maakt al helemaal geen taalfouten…agut!

  Echt nixxx anders te melden?


  ⚠️ Meld

 39. Als zelfs Jesse geen actueel aanknopingspunt ziet, die over dit topic gaat…moet ik om het volgende bericht van de stijllozen wel lachen:

  Wilders gaat NL van de ondergang redden!

  greetjeboos(foto) Dames, heren ook, Geert Wilders heeft het gevonden. Dé oplossing voor de asielproblematiek. Hij heeft bedacht dat er uitstel moet komen van de Algemene Politieke Beschouwingen komende week. ‘Hij wil daarvoor in de plaats eerst nog een debat over de asielproblematiek, want er is volgens hem nu echt sprake van een noodsituatie’. Met de diagnose is in ieder geval niets mis: er is inderdaad sprake van een noodsituatie. Met 3100 asielzoekers in een week kun je daar gerust van spreken. Daarom wil Wilders ‘nu optreden, wachten op besluitvorming in Europa of vage plannen van dit kabinet zelf kan niet meer en is onverantwoord’. Met andere woorden: Geert Wilders gaat het buiten de politiek om proberen. Maar wel met een debat. Ofzo. Geen idee. Wat Wilders ?berhaupt wil bereiken met een debat als de plannen uit Europa of van het kabinet op voorhand al afgeschoten worden door zijn partij is ook onduidelijk. Waar het ‘nu optreden’ dan wel uit bestaat staat er ook niet bij. We gokken dat Wilders de grenzen dicht wil maar zelfs een blinde mol met dyslexie snapt dat dat, gegeven de politieke situatie in Nederland en Europa, voorlopig niet gaat gebeuren. Maar Wilders wil nog wel even de Nederlandse politiek plat leggen om in een debat te kunnen roepen dat de grenzen toch echt dicht moeten. En na dat debat en de inbreng van volksheld Wilders is de asielproblematiek dan compleet opgelost. Net als na de inbreng van Wilders bij het vorige debat. Vorige week. Laten we anders gewoon overal mee stoppen en alleen nog maar debatteren over de asielproblematiek als Wilders dat wil. Dan zijn we zo uit de shit. Heeft niets met peilingen te maken. Echt!

  Vind dit, echter, niet alleen electoraal maar best (gezien de aanleiding en de situatie) voorstelbaar…Verder nog meningen?
  Lees nu ook dat NL er begrip voor heeft

  Nu even afwachten wanneer deze uitspraak van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker ingevoerd kan worden: “De Duitse stap toont het belang aan van een goede verdeling van vluchtelingen over de Europese Unie”.

  Mooi slot: Dit weekend zijn zo’n 20.000 vluchtelingen in M?nchen aangekomen. Gerekend vanaf januari heeft Duitsland naar schatting al 400.000 vluchtelingen zien binnenkomen.
  De Maizi?re riep de rest van de EU op om zich solidair tonen en de vluchtelingen evenredig over de landen te verdelen.

  * Vanzelfsprekend ook met bijvoorbeeld Italië, Griekenland en Turkije crisissituatie (bericht al van 20 november 2014)


  ⚠️ Meld

 40. @ br, kan grappig overkomen, maar hoorde vanmiddag, van iemand die altijd zeer goed op de hoogte is van buitenlandse zaken, dat we nu en in het verleden dictators hadden moeten steunen… Poetin nog net niet dan 8) Erdogan weet ik zo niet, maar daar had hij (logisch lijkt me)
  ook niet veel goeds voor over.


  ⚠️ Meld

 41. Vanaf 20:32 uur tot 21:04 uur, meer dan een half uur bezig om de punten van jesse onderuit te halen. Het zit je wel hoog die ‘andersdenkenden’ of niet? Probeer je punt eens te maken en samenvatten.

  of laat die borrel eens staan….


  ⚠️ Meld

 42. @ kuffar, dit is het origineel begrijp ik?

  Of moeten wij die regenjas-teksten/geenpeil-geneuzel serieus nemen?

  Vaak komt de humor van de Stijllozen niet in de buurt van hun bijdrage die ik 21:04 postte….vind ik. Want over humor valt helemaal veel te twisten….zo vind ik dat mensen anno 2015 enorm tekort gedaan worden op met name (nu) zondagavond!

  (Tjonge wat genoten wij altijd van bijvoorbeeld Sjef van Oekel, Koot & Bie, Ronflonflon en Jiskefet…maar het zij zo; Dit terzijde)


  ⚠️ Meld

 43. Hoe laat wordt het weer inhoudelijk hier? Mensen pleuren zonder toelichting links. “Foutlozen” schreeuwen moord en brand over taalfouten. Janken wat, laten een scheet en zijn weg of roeptoeteren over Stalin. Ook zonder het toe te lichten.


  ⚠️ Meld

 44. @Beste dick,
  Als we vanaf 2000/2002 echte goede leiders hadden(want deze huidige situatie is niet alleen te verwijten aan Rutte en Samson) maar aan meerdere hun voorgangers, dan hadden we dit gedonder nu niet…
  instemmen met euro, dat open grenzen gedoe kostte niet alleen miljarden maar complete val van EU wat aankomt binnenkort, geloof me maar dat het niet meer lang duurt dat er in Brussel erover gestemd gaat worden…
  Want misschien zijn Nederlanders te laf om erover te beginnen maar denk dat Oostenrijkers, Duitsers en anders Baltische landen laten het niet meer lang gebeuren…
  Jaren geleden hebben Oostblok landen gezegd dat men in Irak en Sirye niks te zoeken had en dat bombarderen en zich ermee bemoeien slecht zal aflopen en dat we in EU duizenden/miljoenen vluchtelingen zullen krijgen…
  Dit is het resultaat of althans begin van de grote ellende!!!  ⚠️ Meld

 45. @ vwezell, op 13 september 2015 21:13..@?

  En dat “drankgrapje” is nu al door 3 personen in nog geen 48 uur gemaakt…schijnbaar ook tegen 3 verschillende personen :'(

  Geeft het slot van 21:19 nog meer cachet…zo zie je maar wat er van personen terecht komt die misschien hun hele bewuste leven niet weten over wie ik het net had

  Tjonge wat genoten wij altijd van bijvoorbeeld Sjef van Oekel, Koot & Bie, Ronflonflon en Jiskefet…maar het zij zo;

  Anders probeer je het nog even met de plas- en poep humor van Geer en Goor?


  ⚠️ Meld

 46. Bericht door Leonardo, op 13 september 2015 21:14
  Br, je doet je nickname eer aan met je laatste reactie, iemand als Stalin in onze regering? BRRRR!

  pechtold kun je veel beter hebben:

 47. @vwezell, dat klopt,,,,,
  want Stalin zou eerst aan zijn eigen volk denken en dan pas aan de rest maar onze regering denk eerst aan de rest en dan pas aan eigen volk..  ⚠️ Meld

 48. Bericht door dick, op 13 september 2015 21:23
  Hoe laat wordt het weer inhoudelijk hier?

  begin bij jezelf, dick.

  Janken wat, laten een scheet en zijn weg of roeptoeteren over Stalin.

  Wordt het je allemaal een beetje te moeilijk met al die anders denkenden dat je geen argumenten kan bedenken en gaan stampvoeten?

  Koop anders een dagboek.


  ⚠️ Meld

 49. Bericht door br, op 13 september 2015 21:34
  @vwezell, dat klopt,,,,,
  want Stalin zou eerst aan zijn eigen volk denken en dan pas aan de rest maar onze regering denk eerst aan de rest en dan pas aan eigen volk..

  met je eens.

  onze archeoloog (wel op de uni in leiden afgestudeerd!) meneer pechtold denkt daar heel anders over.


  ⚠️ Meld

 50. Het vluchtelingen probleem is zo enorm geworden in Nederland dat we het niet meer hebben over onze landgenoten Marokkanen,Turken,Antillianen,Surinamers, afhaal chinezen en de zwerfvers….
  Het zegt genoeg …
  ER moet iets gebeuren!


  ⚠️ Meld

 51. Bericht door br, op 13 september 2015 21:48
  Het vluchtelingen probleem is zo enorm geworden in Nederland dat we het niet meer hebben over onze landgenoten Marokkanen,Turken,Antillianen,Surinamers, afhaal chinezen en de zwerfvers….
  Het zegt genoeg …
  ER moet iets gebeuren!

  wat dacht je van straks over een paar uur op F5 drukken in dit topic? of had je andere plannen?


  ⚠️ Meld

 52. @ br 21:23
  Vond je Kok nog wel goed?
  Wie vond je de laatste goede leider van ons land?
  Probeer me al sinds vanmiddag in de “sterke leider(steunen)” vraag in te leven.
  Het is een feit dat een volk graag een sterke leider wil.
  -Maar toch altijd wel een democratisch gekozen? Wilders zou voor jou een ideale grote leider van NL zijn?
  -Dat willen steunen van een dictator, ben ik niet voor. Alleen omdat hij het volk rustig houdt zodat wij er geen last van hebben? En het volk maar leiden onder de dictator?

  Dit passeerde vanmiddag ook nog even de revu:
  -instemmen met euro, dat open grenzen gedoe kostte niet alleen miljarden maar complete val van EU wat aankomt binnenkort, geloof me maar dat het niet meer lang duurt dat er in Brussel erover gestemd gaat worden…
  – vooral die euro…uh met de kennis van nu? Maar het is onomkeerbaar. Was en ben voor open grenzen. Ben ook nog eens voor een Europees leger (lachwekkend natuurlijk wat wij nu aan leger hebben: geen grondtroepen meer en wat uitgerangeerde straaljagers…begrijp me goed: prima zonder tanks en die JSF’s hadden er voor mij niet hoeven komen. Maar we zouden vast wat wezenlijks kunnen bijdragen aan een Europees leger (ism de NAVO).
  Ach, de EU is ook gewoon te log en onbestuurbaar geworden, met 2 peperdure hoofdkwartieren…dat daar nu al met dat urgente vluchtelingeprobleem, niet heel veel van te verwachten valt.
  Maar ik geloof niet dat er een alternatief is voor een solidaire volkerenorganisatie als de EU?

  Kan best een eind met je mee in “misschien zijn Nederlanders te laf om erover te beginnen”. Maar stemmen over de houdbaarheid van de EU? Ja. is denkbaar, meer landen zullen hun grenzen dicht willen kunnen gooien tegen vluchtelingen, bijvoorbeeld. En zeggen dat ze er teveel voor betalen en nixxx terugzien.
  Dit wist ik niet: “Jaren geleden hebben Oostblok landen gezegd dat men in Irak en Sirye niks te zoeken had en dat bombarderen en zich ermee bemoeien slecht zal aflopen en dat we in EU duizenden/miljoenen vluchtelingen zullen krijgen…”
  – Dat laatste is wel strak voorspeld dan! Maar ik heb eigenlijk niet zo’n hoge pet op van de Oostbloklanden en hun “Ieder voor zich en god mag weten wie, voor ons allen”.

  Geef je achteraf en komt ie weer….met de kennis van nu…misschien wel gelijk in “nixxx te zoeken in Irak”. Dat is ook nog eens onder valse voorwendselen gebeurd.
  Vind het wel terecht dat er in Syrië werd ondersteund. Al is het nu een onoverzichtelijk wespennest geworden, waar zelfs Poetin’s army in betrokken is. Een aanzienlijk deel van de 2e Kamer wil onze straaljagers DAAR ook laten bombarderen. Geloof dat ik er nog niet zo voor ben.
  ===
  Tot slot je slotzin: Ook al ben jij zeker niet de enige die denkt dat dit enorm uit de klauw gaat lopen. Misschien zelfs zal resulteren in een
  Wereldoorlog

  Dit is het resultaat of althans begin van de grote ellende

  Het is momenteel NOGAL onoverzichtelijk gesteld met met name het Midden-Oosten en Noord-Afrika…Met name Amerika had de afgelopen tientallen jaren ook niet persé de “politie van de wereld” moeten willen spelen! Je moest eens weten hoeveel onherstelbaar kwaad bloed ze daarmee bij Irakezen, Iranezen en ook bij Turken hebben gezet….voor zover ik ze ken UNANIEM…Ze vinden zelfs de gematigde Obama niet te pruimen, terwijl hij toch vredelievend de banden met Cuba en Iran weer heeft aangetrokken.

  Je mail br, op 13 september 2015 21:23 is wel mooie aanleiding tot discussie om er nog eens lang over te hebben!


  ⚠️ Meld

 53. Bericht door D erk, op 13 september 2015 20:09
  Zielige indruk laat je achter over dat land Jasper helaas gedeeltelijk waar. Er is ook een Syrië dat toch gefeest heeft dit weekend echt luxe ect het is er en gaat gewoon door. Dat is de andere zijde die jij niet Wilt zien maar ik zal op instagram vragen om foto’s van dit weekend. Het is niet zoals jij het schetst. Land in oorlog oke op nog die eens die van de is erbij. Tsja dan gaan de eerste vluchten
  Wist jedat als een schip zinkt de ratten als eerste veiligheid zochten? Wetenschappelijk bewezen he dus niet sarcastisch oud bedoeld.

  Opvang nu oke Hoe dit over 6 mnd te doen? Nog steeds zeggen kom maar met een achterhaald asiel beleid of….. Hoe zie jij dat?

  Bericht door Japser, op 13 september 2015 21:41
  @Derk feesten in syrie? Wat voor een ziek figuur ben je dat je dat als argument gebruikt.

  Dik feest daar:

  Walgelijk figuur dat je er bent!

  vragen ontwijken en wanneer je het niet eens bent met een mening van een ander: walgelijk mens! japser, is natuurlijk wel tegen racisme en discriminatie. Als het hem uitkomt.

  zo rolt de d66 aanhanger het liefst door het leven heen


  ⚠️ Meld

 54. Bericht door br, op 13 september 2015 21:48
  Het vluchtelingen probleem is zo enorm geworden in Nederland dat we het niet meer hebben over onze landgenoten Marokkanen,Turken,Antillianen,Surinamers, afhaal chinezen en de zwerfvers….
  Het zegt genoeg …
  ER moet iets gebeuren!

  kom ik toch even op dit bericht terug, br. Dit is natuurijk niet helemaal waar wat je zegt. De berichten gelezen uit onze hoofdstad en havenstad en de toeterende turken?

  gelukkig waren het maar een paar turken. De volgende generatie van deze turken zullen helemaal zijn geïntegreerd en zich nederlands voelen.  ⚠️ Meld

 55. Jammer…

  Japser: Walgelijk figuur dat je er bent! en
  vwezell: vragen ontwijken en wanneer je het niet eens bent met een mening van een ander: walgelijk mens! japser,


  ⚠️ Meld

 56. @ vwezzel

  gelukkig waren het maar een paar turken. De volgende generatie van deze turken zullen helemaal zijn geïntegreerd en zich nederlands voelen.

  Nederlandse-Turken bedoel je, die geïntegreerd zijn? Véél heel veel. Vooral vwb de dames vind ik het nixxx erg. Bij Turken komt wel het aloude PKK-probleem om de hoek kijken! En dit soort volk. Hoor gelukkig nixxx meer over De Grijze Wolven in NL.


  ⚠️ Meld

 57. Bericht door dick, op 13 september 2015 22:04
  smilies/shocked.gif vwezell, op 13 september 2015 21:36 toevalligerwijs kun je de onderwerpen die je in 21:36 aanhaalde in 21:58 lezen.

  ook geen verhaal weer, dick. Heb je geen samenvatting?


  ⚠️ Meld

 58. Bericht door dick, op 13 september 2015 22:13
  @ vwezzel

  gelukkig waren het maar een paar turken. De volgende generatie van deze turken zullen helemaal zijn geïntegreerd en zich nederlands voelen.

  Nederlandse-Turken bedoel je, die geïntegreerd zijn? Véél heel veel. Vooral vwb de dames vind ik het nixxx erg. Bij Turken komt wel het aloude PKK-probleem om de hoek kijken! En dit soort volk. Hoor gelukkig nixxx meer over De Grijze Wolven in NL.

  ja je hebt helemaal gelijk met die grijze wolven en prima integratie. Niets mis met de incidenten van de turken in Bern of de demo’s in Rdam en Amsterdam van dit weekend.

  Dit is dus perfecte integratie. En heeft niets met de grijze wolven te maken:
  http://nos.nl/artikel/2057464-demonstratie-tegen-de-pkk-in-rotterdam.html

  Snap meteen je mening over asielzoekers: je ziet alleen wat je wilt zien en lezen. Geeft niet verder en dat mag.


  ⚠️ Meld

 59. Bericht door dick, op 13 september 2015 22:23
  @ vwezell, op 13 september 2015 22:13. Helaas, moeten we het maar een keer overdoen.

  of in vijf zinnen je punt proberen te maken. We zitten niet in de kroeg. 😉


  ⚠️ Meld

 60. Veldwachter ( 21:33), vergeef me dat ik even voor Japser antwoord: Bijna elke serieuze nieuwssite heeft het wel. Ik heb maar een flink rechtse gekozen, dan gelooft men het hier misschien [/url].
  7,6 miljoen in juni dus. Zal inmiddels wel meer zijn. En zolang Assad daar zijn gang kan gaan, dankzij de Russen, blijft dat doorgaan. Wat dat betreft heeft Poetin ons mooi bij de ballen.


  ⚠️ Meld

 61. Incidenten heten niet voor nixxx incidenten, maar vwb Rotterdam en Amsterdam heb je alleen wat tegen de demonstratie? Wat een geweldig democratisch goed dat je hier mag protesteren!

  Je laatste bewering (zien wat je wilt zien) kan ik helaas op geen enkele manier plaatsen. Staat zover van mij af dat ik er dus logischerwijs niet op kan reageren.

  Zie dat je dezelfde NOS-link gebruikt als die ik gebruikte in 22:13 🙂


  ⚠️ Meld

 62. @dick, Nee Wilders vind ik geen goede leider voor Nederland….

  Omdat hij zelf niet weet wat hij zegt, hij roept maar wat en zijn partijgenoten ja dat is meer ja doet me denken aan een rondreizende circus met Wilders als de eigenaar….
  Een echte leider is er niet…
  Dus wat moet je doen?
  De EU moet maar goed gaan nadenken wat het wilt en of het kapot maken van je eigen EU en dat de bevolking verder naar de klote gaat, gaan zoals het nu gaat of dat je bij elkaar komt en eerlijk tegen elkaar moet zeggen we hebben het zelf gemaakt EU, open grenzen,euro,met de politiek van andere landen ons bemoeid en nou laten we duizenden vluchtelingen binnen maar nu moeten we gewoon ervoor zorgen dat het niet veel erger gaat worden….
  Nee ze moeten beseffen dat het totale chaos is op dit moment en de enige juiste oplossing is grenzen dicht!!
  controles invoeren, Nederland kan genoeg marechaussees inzetten, grens bewakers…..

  Ik las ergens in de krant weet niet meer welke dat was dat de heer Slob zei dat NL sirye moet bombarderen????
  Dus kijk wat er gebeurt eerst laten ze duizenden mannen NL binnen, vervolgens willen ze daar die bombardementen uitvoeren???
  de heer Slob wat kan er volgens u gebeuren als daar onschuldige mensen omkomen kinderen,vrouwen,moeders,vaders van de mensen /mannen die hier in Nederland al binnengelaten zijn, sterker nog die al verblijfsvergunning hebben gekregen???
  Denken ze dat die mannen uit Sirye die nu in Nederland zijn dit zomaar zullen accepteren???
  Wat is dit voor politieke provocatie???
  Hiervan komt nog meer ellende …

  Eerste stap om dit aan te pakken morgen dat hele EU zootje bij elkaar en afspraken maken gelijk over de grenscontroles en de grenzen dicht, dit zal de eerste stap zijn in de goede richting!


  ⚠️ Meld

 63. 0Bericht door br, op 13 september 2015 21:05
  We hadden in de regering iemand moeten hebben als Stalin……
  Hard maar duidelijk!

  Stalin, verantwoordelijk voor 20 miljoen doden. Hard maar duidelijk inderdaad……..


  ⚠️ Meld

 64. @ br, Sorry. Was bijna klaar met een antwoord op jou, toen de cursor op hol sloeg >:( Probeerde nog snel te kopiëren maar helaas alles kwijt. Je antwoord volgt!


  ⚠️ Meld

 65. @ br. 22:30
  Mooi, zijn we het eens over Wilders. Hij heeft niet eens partijgenoten want hij wil geen democratische partij zijn. Tja, zegt al veel.
  Ben echter zelf wel voor open grenzen en behoudt van de Euro. Al hielp het maar enorm bij onze handelsgeest. Ben ook bijzonder gesteld op vrijheid en alleen al voor “het gemoed” komt open grenzen dus een stuk beter bij mij over.
  Als het aan jou ligt gaan we de EU ook uit?
  Denk dat bemoeien met elkaars politiek met open en met gesloten grenzen hetzelfde is.Vind niet dat we ons momenteel in een totale chaos bevinden.
  Kan me voorstellen dat je vindt dat er momenteel wel erg veel vluchtelingen binnenkomen. Heb best wat argumenten voor, maar de belangrijkste is dat je een medemens in nood…die zijn/haar leven ?cht heeft gewaagd voor een beter leven…niet laat verrekken. Die help je. Hier zijn we het overigens bijv. thuis ook niet overeens. Misschien heeft het alleen al met het feit dat ik Christelijk ben te maken. Helaas hen ik net tot 3x toe vruchteloos een link uit Trouw proberen te plaatsen. Dat artikeltje ging daar over.

  Vervolg komt…dan is dit alvast over

  ;);)


  ⚠️ Meld

 66. Mooi, zou kunnen dat Arie Slob van de CU voor bombarderen is. Weet John van Boven vast wel. Zou zelf niet direct meedoen aan bombarderen. De situatie is daar zo onoverzichtelijk (we weten amper wat steun aan Assad voor kwaads oplevert) en jij komt ook met een goed punt. Hoe zouden de Syriërs hier reageren op de dood van kennissen/familie/vrienden door “friendly-fire”…normaal moet je al uitkijken met burgerdoelen bombarderen…dan moet je ze maar gewoon ontlopen, anders niet bombarderen.

  Eens

  morgen dat hele EU zootje bij elkaar

  ZO SNEL MOGELIJK…maar wat dat proces dan ook elke keer weer vertraagt!?
  Afspraken over een eerlijke verdeling van vluchtelingen EN hoe reageert Europa op de grenzen dicht (idd) van Duitsland en het hek (wat ze willen) om Hongarije…..grote nadeel dan: Je hebt wel heel veel mensen om tafel met wie je het eens moet zien te worden……maar niet z.s.m. geprobeerd is altijd mis!


  ⚠️ Meld

 67. en het hek (wat ze willen) om Hongarije….

  In 1956 sloegen er 200.000 Hongaren op de vlucht voor de Hongaarse opstand, ben benieuwd hoe die gereageerd hadden wanneer wij toen een hek hadden gebouwd.


  ⚠️ Meld

 68. Bericht door vwezell, op 13 september 2015 22:20

  …je ziet alleen wat je wilt zien…

  Interessante stelling. Is misschien nog waar ook. Maar geldt voor jou dan het tegenovergestelde: “Je ziet dingen die er niet zijn”?


  ⚠️ Meld

 69. @d erk ik kan prima lezen. Je ontkent een groot deel van de problemen. Net zoals Veldwachter dat doet:

  Bericht door Veldwachter, op 13 september 2015 21:33
  @Japster
  Heb je ook een bron hiervoor, of komt dit uit je onderbuik?

  Walgelijk.

  Ik vraag me alleen af waarom. Is het om de eigen portemonnee te beschermen?


  ⚠️ Meld

 70. Voor Arnold Karskens heb ik altijd veel respect gehad. Hij heeft indertijd in Afghanistan als oorlogsverslaggever voor mooie verslagen gezorgd. Tegenwoordig ontkom ik niet aan een zekere weerstand tegen hem. De link van jou versterkt dat. Het is nu heel veel “Ik, ik en ik.” Hij begint op Peter R. de Vries te lijken.


  ⚠️ Meld

 71. @ D erk: je kent japser toch: de grootste wegkijker, ontekenner en draaier van dit weblog. Met z’n misleidende plaatjes over aantallen vluchtelingen, het ontkennen van statistieken of ze weer bagatelisseren. Suggereren dat kritiek op vluchtelingen over iemand’s portemonnee gaat, en de discussie over de werkelijke issues uit de weg gaan. En als’ie geconfronteerd wordt met z’n gedraai en onjuistheden dan loopt ‘ie weg. Argument vrijwel altijd hetzelfde: op de persoon spelen met ‘jij begrijpt het toch niet/ het heeft toch geen zin/ je wilt het niet snappen’. Een zelfingenomen, inhoudmijdend links wegkijkertje, die japser.


  ⚠️ Meld

 72. *zucht*

  Op dat plaatje
  dat ik postte
  staat 7.000.000 in Syrie
  Dat slaat op de 7 miljoen vluchtelingen die hun veelal kapot geschoten huis hebben verlaten om te vluchten voor de oorlog, geweld, verkrachting, moord en dat soort zaken.

  @Japser
  Je mag wel eens op je taalgebruik letten Japser, mensen uitschelden is zwak.
  Nu even over de inhoud: je suggereert dat veel vluchtelingen hun huis is kapot geschoten, en gevlucht zijn voor: oorlog, geweld, verkrachting, moord etc.
  Dáár zou ik wel eens graag een bron van zien, het komt op mij nogal populistisch over om met zulke grote woorden te komen en vervolgens niet met een onderbouwing te komen. (afgezien van een scheldwoord en verder getrol).


  ⚠️ Meld

 73. D erk: je kent japser toch: de grootste wegkijker, ontekenner en draaier van dit weblog. Met z’n misleidende plaatjes over aantallen vluchtelingen, het ontkennen van statistieken of ze weer bagatelisseren. Suggereren dat kritiek op vluchtelingen over iemand’s portemonnee gaat, en de discussie over de werkelijke issues uit de weg gaan. En als’ie geconfronteerd wordt met z’n gedraai en onjuistheden dan loopt ‘ie weg. Argument vrijwel altijd hetzelfde: op de persoon spelen met ‘jij begrijpt het toch niet/ het heeft toch geen zin/ je wilt het niet snappen’. Een zelfingenomen, inhoudmijdend links wegkijkertje, die japser.

  Jesse.
  Met genoegen je raad opgevolgd en wat aan taalbeheersing gedaan.
  Resultaat, de pot verwijt de ketel  ⚠️ Meld

 74. @tooske 15:15
  Het is m.i. een erg inhoudelijk stukje tekst, met een goede onderbouwing, ik zie het probleem niet zo.
  Of bedoel je het woordje ontekenner ja dat kan echt niet. 😉


  ⚠️ Meld

 75. Veldwachter,

  Het is ook absoluut geen probleem, maar als iemand de ander op een denigrerende manier de maat wil nemen, dan kun je ook op respons rekenen lijkt mij.


  ⚠️ Meld

 76. @tooske
  Bij mij komt het stukje tekst op 6 geel gekleurden, maar het zijn niet echt vouten in de zin van vout, maar meer dat de woorden niet op die manier in de database zitten.
  “De taal is een vervoermiddel, niet een doel op zich”.


  ⚠️ Meld

 77. @Veldwachter ik scheld nergens en ik hoef niet aan te tonen dat het dikke shit is in Syrië. Als je dat nu nog niet weet, wordt het tijd om het nieuws daadwerkelijk te volgen ipv er alleen op te reageren.


  ⚠️ Meld

 78. Veldwachter.

  De taal is een vervoermiddel, niet een doel op zich”.

  Dat klopt, maar helaas zijn er mensen die zichzelf superieur vinden en de ,,taal,, daar wel voor gebruiken.

  Verder vind ik het belangrijker wat men vindt of denkt en of er nu 10 of geen fouten in zitten, boeit mij eigenlijk niet zo.

  Heb meer moeite met mensen die HUN mening als de waarheid brengen,en niet schromen grof uit te halen tegen anderen die er een andere mening op na houden.
  Ik pas daar voor ,en lees het wel op afstand.  ⚠️ Meld

 79. Bericht door tooske, op 14 september 2015 15:15
  D erk: je kent japser toch: de grootste wegkijker, ontekenner en draaier van dit weblog.

  Je zou hem eens in het echt moeten zien en horen praten. Dan weet je al genoeg. 😉


  ⚠️ Meld

 80. “Je zou hem eens in het echt moeten zien en horen praten. Dan weet je al genoeg”.

  Ben bang dat het niet veel verschilt van de slap onderbouwde onzin die je hier uitbraakt.


  ⚠️ Meld

 81. Het spijt me…maar weer 100% eens met

  Bericht door bernard, op 14 september 2015 11:51
  Voor Arnold Karskens heb ik altijd veel respect gehad. Hij heeft indertijd in Afghanistan als oorlogsverslaggever voor mooie verslagen gezorgd. Tegenwoordig ontkom ik niet aan een zekere weerstand tegen hem. De link van jou versterkt dat. Het is nu heel veel “Ik, ik en ik.” Hij begint op Peter R. de Vries te lijken.  ⚠️ Meld

 82. @Jasper
  Ja je scheld wel, zie hier je eigen tekst:

  @Derk feesten in syrie? Wat voor een ziek figuur ben je dat je dat als argument gebruikt.

  Dik feest daar:

  Walgelijk figuur dat je er bent!

  @tooske

  Heb meer moeite met mensen die HUN mening als de waarheid brengen,en niet schromen grof uit te halen tegen anderen die er een andere mening op na houden.
  Ik pas daar voor ,en lees het wel op afstand.

  Ja dat vind ik ook niet prettig: de waarheid opdringen aan iemand anders, vooral als het zonder argumenten gaat. Soms zou ik wel eens willen weten wie er hier allemaal zitten te chatten, dat maakt het soms makkelijker om in te schatten wat iemand bedoelt.  ⚠️ Meld

 83. Ja, dat is ook wel een goeie. Soms zou ik ook wel eens willen weten welke posters er onder diverse nicks posten. Zo is bekend dat jesse niet meer weet of ie jesse, kain of abel heet. 🙂 Dat krijg je er van he.


  ⚠️ Meld

 84. Net wanneer ik maandenlang blij ben met de verslaggeving van iemand als Arnold Karskens, wordt die persoon linea recta de grond in geboord door Dick. Alleen omdat zijn bevindingen niet stroken met de jarenlange Dick-propaganda. Beetje voorspelbaar kerel.

 85. Ja jongens. Voor Kar hebben we allemaal het grootste respect. Vanwege “hij lijkt op Peter R.” of weetikwat voor onzin moet voorbij gegaan worden aan de inhoud. God wat zwak.

  Als je oogkleppen maar goed zitten, zullen we maar zeggen  ⚠️ Meld

 86. @Clea
  Ja Arnold Karskens vind ik ook een goede journalist, m.i. zet hij het grootste deel van de NPO Journaille voor schut die zoals gewoonlijk vanuit hun populistische onderbuik verslag maken zonder hoor en wederhoor toe te passen of een journalist ter plaatse te hebben.


  ⚠️ Meld

 87. Wil en verdien de eer niet alleen Cleo. Vergeet de reactie van bernard niet. Wat een angsthaas op dat stripje 😮

  Iemand die voor hekken om zijn land is
  Voor grenscontroles
  Of zo als NL voor mobiele grenspatroilles

  *Stel dat we een héél klein stukje van onze welvaart zouden moeten delen. Ten gunste van andere MENSEN die de dood in de ogen hebben gezien, nogwel.

  Opvallend dat extreem-rechts niet meer jankt “vol = vol” Zou ook lachwekkend zijn want, man oh man wat is er nog een ruimte (o.a. voor onze medemens) in ons mooie (maar wel zeurderig jankende) landje.


  ⚠️ Meld

 88. Bericht door tooske, op 14 september 2015 15:59

  Heb meer moeite met mensen die HUN mening als de waarheid brengen,en niet schromen grof uit te halen tegen anderen die er een andere mening op na houden. Ik pas daar voor, en lees het wel op afstand.

  Ik heb een wat dikkere huid en kan wel wat hebben. Maar het grof uithalen naar anderen is inderdaad een veel gebruikte taktiek van dom-rechts. Veldwachter neem ik overigens serieus, want die maakt nooit gebruik van persoonlijke aanvallen. Er bestaat dus ook een eerlijk-rechts.


  ⚠️ Meld

 89. Bericht door Veldwachter, op 14 september 2015 17:01
  @Jasper
  Ja je scheld wel, zie hier je eigen tekst:

  Dat is niet schelden ;D

  Kom op zeg, dat is mijn mening, ik vind Derk een walgelijk persoon.

  Schelden… haha


  ⚠️ Meld

 90. Bernard

  Veldwachter neem ik overigens serieus, want die maakt nooit gebruik van persoonlijke aanvallen. Er bestaat dus ook een eerlijk-rechts

  Dat ben ik helemaal met je eens,iedereen mag en kan gelukkig zijn eigen visie en mening hebben, als je respect naar elkaar toont ondanks verschillende opvatting , kun jij mi ook een normale discussie voeren. Zodra iemand zich degrenererend en superieur en daarbij bewust grof wordt , haak ik meteen af.


  ⚠️ Meld

 91. Nou Jasper ik ben wat milder naar jou toe vredelievende vriend goedheilige. Halleluja Jasper met zijn onderbouwde meningen. Standvastig, eens een mening blijft hij bij altijd goed verweer laat een ander in zijn waarde weet hoe om te gaan met kritiek, begrijpend altijd Open voor discussie.

  Oh heilige jasper laat me uw voeten wassen  ⚠️ Meld

 92. @Japser,
  anders neem je paar “vluchtelingen” in je huisje of zo..
  Lekker bbq 1x in de week, flinke voorraad rijst aanschaffen, alvast een dikke woordenboek in de winkel halen, gezellig leven heb je dan..  ⚠️ Meld

 93. @br dat hoeft gelukkig niet. We kunnen hier in Nederland ook prima vluchtelingen opvangen zonder dat daarvoor de privésfeer hoeft te worden opgeofferd. Nog wel.


  ⚠️ Meld

 94. @spammerDick: Je doet het weer. Een ingrijpende beleidskeuze versimplificeren tot het een keuze van “delen van welvaart”.

  Een onbezonnen volksverhuizing heeft grote gevolgen op allerlei vlakken. Laten we daar nou eens eerlijk over zijn.  ⚠️ Meld

 95. VeldwachterBericht door Veldwachter, op 14 september 2015 17:24

  Ja Arnold Karskens vind ik ook een goede journalist, m.i. zet hij het grootste deel van de NPO Journaille voor schut die zoals gewoonlijk vanuit hun populistische onderbuik verslag maken zonder hoor en wederhoor toe te passen of een journalist ter plaatse te hebben.

  Veldwachter, je ziet Harold Doornbos over het hoofd. Is een wat minder ik, ik, ik-figuur dan Karskens, maar heeft de afgelopen drie jaar buitengewoon goed verslag gedaan over Syrië en Irak. Hij is daarvoor meerdere keren door Syrië gereisd, met alle gevaren van dien. Is toch wat anders dan Karskens die het afgelopen jaar niet verder kwam dan de Turkse kust. Helaas kregen zijn verslagen weinig aandacht. Syrië was toen nog geen Europees probleem. hij heeft bijna een jaar lang dag in dag uit via Twitter vermeld hoeveel doden er die dag weer waren. Als het beneden de honderd was, was dat een rustige dag. Maar er was geen aandacht voor. “Ze moeten het daar zelf maar uitzoeken, wij zitten hier zelf óók in een crisis.”


  ⚠️ Meld

 96. Wel gevoel voor humor. Tweet van vorig maand:

  @HaraldDoornbos: Ik zit nu in N-Syrie op 6km van frontlinie met Nusra (al-qaeda). Maar gelukkig dat ik de Thalys van A’dam naar Parijs niet heb genomen…  ⚠️ Meld

 97. @ Kuffar. wil graag antwoorden op jou. Zeker omdat de dialoog met een anders denkende tot andere inzichten kan leiden.

  Je benaming achter @ staat me eigenlijk al zo tegen dat ik het antwoord wel laat lopen. Toch tiggert je constatering mij:

  Je stelt dat ik zou simplificeren?
  Ook zou ik negeren dat er (idd…nogal!) grote gevolgen aan die exodus kleven?…natuurlijk hoort het woord ‘onbezonnen’ daar niet in thuis…komt over of het geregisseerd zou zijn…onnadenkend idd….die mensen hebben verdorie amper tijd gehad om te denken! Denk zelf dat het afscheid nemen van gezin/familie/vrienden heel snel heeft moeten gaan.

  Maar ondanks de jammerlijke tekst achter “@” ben ik toch benieuwd hoe jij reageert.


  ⚠️ Meld

 98. @

  Bericht door Tooske, op 14 september 2015 18:32
  Bernard:
  Veldwachter neem ik overigens serieus, want die maakt nooit gebruik van persoonlijke aanvallen. Er bestaat dus ook een eerlijk-rechts

  Dat ben ik helemaal met je eens,iedereen mag en kan gelukkig zijn eigen visie en mening hebben, als je respect naar elkaar toont ondanks verschillende opvatting , kun jij mi ook een normale discussie voeren. Zodra iemand zich degrenererend en superieur en daarbij bewust grof wordt , haak ik meteen af.

  ———————————
  Buiten dat ik het ook met bernard eens ben…heel vaak. Bernard is immers een slimme man. Roep ik:

  BLIJF Alsjeblieft Tooske!
  We hebben zoveel behoefte aan nuance, aan een heldere visie, aan een inlevend berichtje. Laat je niet door die jammerlijke bullebakken verjagen…gewoon negeren; tot het volgende berichtje.


  ⚠️ Meld

 99. Je stelt dat ik zou simplificeren?
  Ook zou ik negeren dat er (idd…nogal!) grote gevolgen aan die exodus kleven?…natuurlijk hoort het woord ‘onbezonnen’ daar niet in thuis…komt over of het geregisseerd zou zijn…onnadenkend idd….die mensen hebben verdorie amper tijd gehad om te denken! Denk zelf dat het afscheid nemen van gezin/familie/vrienden heel snel heeft moeten gaan.

  [/quote]

  Alweer een flauwe reactie. Mijn bericht verkeerd interpreteren om weer terug te komen op het zieligheidsargument dat met de kaart bovenaan dit draadje al ontkracht is.

  Om verstandig beleid te voeren is het noodzakelijk eerst zicht te krijgen op de gevolgen. Hoe groet de emotie ook. Punt.  ⚠️ Meld

 100. Goed bedacht die naam @ Kuffar, spammer Dick. 😉 sorry Dick maar zo kom je hier soms wel over. Arnold Karskens is gewoon een goede verslaggever die een ander beeld laat zien over deze massale toestroom die de media hier niet laten zien. Mevrouw A. Merkel van Duitsland die ik best hoog heb zitten heeft gewoon een beetje domme uitspraak gedaan, dat iedereen welkom is. Daar komt haar regering nu op terug omdat het uit de hand loopt. Europa is veilig gebied waar je ook bent in Europa . Voorkeur moet er niet toe doen voor deze vluchtelingen wat een van de ministers zei. Veilig is veilig. En geen keuzes van nee, niet in Noorwegen maar in Zweden bijvoorbeeld. Gaat de gemeente Zwolle binnenkort is bekend maken wat in hun ogen een geschikte locatie is voor permanente opvang? En hoeveel vluchtelingen men wil opnemen? Of beslist men gewoon van hier komt de opvang, wen er maar aan als omgeving, niet zeuren verder.


  ⚠️ Meld

 101. Jasper je antwoord tegenover @ br, “dat hoeft gelukkig nog niet” deze figuren in je eigen huis opvangen, in de privé sfeer. Nog niet, Als het wel nodig is doe je het ook niet. Weet ik wel zeker.


  ⚠️ Meld

 102. @benjie hoezo nog niet? Dan moeten er echt nog wel een paar miljoen bij komen. En dat zie ik realistisch niet gebeuren.

  Maar goed. Mocht het nodig zijn, dan zal ik alle slaapkamers, naast de mijne beschikbaar stellen.


  ⚠️ Meld

 103. De burgemeester hield op tv vol dat zij woensdag weg moeten
  COA heeft nog geen alternatief, ze kunnen het nu al niet aan en er komen er nog meer. Dacht dat ze geleerd hadden van de ’90s. Zometeen staan er weer tenten bij strand Horst.


  ⚠️ Meld

 104. Leegstaande kantoorpanden in de regio Zwolle? Genoeg dacht ik. Kan de Gemeente samen met de pandjesmaffia de handen ineen steken? Of is alle handelingssnelheid en daadkracht ineens verdwenen?


  ⚠️ Meld

 105. @Dick: je smeekbede richting je vriendinnetje Tooske is ontroerend, maar het feit is dat mevrouw simpelweg slecht tegen kritiek kan. Dat vindt ze dan “degrenererend”;). Maar goed, dat schept blijkbaar een band tussen types zoals jij, Leonardo en Japser.


  ⚠️ Meld

 106. Bericht door jesse, op 15 september 2015 9:14
  @Dick: je smeekbede richting je vriendinnetje Tooske is ontroerend, maar het feit is dat mevrouw simpelweg slecht tegen kritiek kan.

  Jesse,

  Jij mag denken wat je wilt ,het zij zo, Maar ik maak gelukkig nog altijd zelf de keuze met wie ik wel of niet een discussie aan ga, en het zal je intussen wel duidelijk zijn dat jij dat niet zult zijn,

  De reden is dat ik pertinent weiger een discussie aan te gaan als er geen wederzijds respect is

  En daar zul je het mee moeten doen


  ⚠️ Meld

 107. Leegstaande kantoorpanden in de regio Zwolle? Genoeg dacht ik. Kan de Gemeente samen met de pandjesmaffia de handen ineen steken? Of is alle handelingssnelheid en daadkracht ineens verdwenen?

  Misschien kan de plaatselijke PvdA eens een balletje opgooien? Zij maken toch mede de stad?


  ⚠️ Meld

 108. Dick, ook al doe je het tegenovergestelde, het boeit me echt niet of jij met mij een discussie aangaat of niet. Ik vind je verhalen vermoeiend, slecht onderbouwd en onsamenhangend. Geeft niet, dat mag. Wat mij demotiveert om een discussie aan te gaan is domheid, krampachtig vasthouden aan je eigen wensdenken en niet inhoudelijk reageren op andersdenkenden.

  O ja, waar ik ook behoorlijk op afknap zijn mensen die hun eigen taal slecht beheersen. Hoeft echt niet perfect te zijn, maar zeven vette fouten in vier zinnen is om je kapot te schamen.

  Gelukkig blijven er dan nog steeds genoeg over om dit forum bestaansrecht te geven:D


  ⚠️ Meld

 109. O ja, waar ik ook behoorlijk op afknap zijn mensen die hun eigen taal slecht beheersen. Hoeft echt niet perfect te zijn, maar zeven vette fouten in vier zinnen is om je kapot te schamen.

  Dan kun je je lol nog op met alle nieuwkomers in dit land de komende tijd. 😉
  Kortom laat de taal niet je motivatie zijn om iemand niet te (leren) kennen.


  ⚠️ Meld

 110. Dan kun je je lol nog op met alle nieuwkomers in dit land de komende tijd. smilies/wink.gif
  Kortom laat de taal niet je motivatie zijn om iemand niet te (leren) kennen.

  inderdaad, heb al ee paar jaar nieuwe buren. Geen woord Nederlands behalve goeiendak en dankoewel. Grote zwarte auto voor de deur van 15.000 euro bruto waarde volgens rdw.nl, brieven van de bijstand vind je van hen bij oud papier en tweede kind is op komst.

  Oudste kiend van drie jaar sproikt ook geen niederlands. vakantie houden in buitenland? vakantie komt hierheen, deur open zetten en je kan vakantie ruiken en horen!

  mooi: andere culturen en lekker eten


  ⚠️ Meld

 111. Daar heb je wel een punt, Tsja. Goede of slechte taalbeheersing is op zich ook geen motief om iemand niet te leren kennen.

  Maar iemand zoals Tooske, die wel het bijdehandje uithangt maar nog geen zin fatsoenlijk Nederlands kan schrijven neem ik niet serieus.
  Maar gelukkig heeft ze onze Dick nog. Gezellig samen wegkijken en raaskallen.


  ⚠️ Meld

 112. Wat een reactie weer @ Jasper,” dan moeten er nog wel een paar miljoen bijkomen”… Nee, een paar miljoen zie ik ook niet gebeuren. Zou wat zijn zeg. Nu komt men al opvang tekort trouwens, dus wat let je om er een paar in huis te nemen. Ruimte zat als ik je zo hoor in je huis. Zal je vrouw blij mee zijn denk ik, of is die het volledig met je eens en vind zij het ook prima om de woning te delen met een aantal “vluchtelingen ” ?


  ⚠️ Meld

 113. Beste reageerders,

  Dat dit een gevoelige kwestie is moge duidelijk zijn. Wel wil ik u allen verzoeken te stoppen met persoonlijke aantijgingen, deze voegen niets toe aan een inhoudelijke discussie.

  Met vriendelijke groet,
  Redactie Weblog Zwolle


  ⚠️ Meld

 114. @ Tooske, op 15 september 2015 10:08. Goed verwoord.
  Terechte oproep van de admin ook

  Wel wil ik u allen verzoeken te stoppen met persoonlijke aantijgingen, deze voegen niets toe aan een inhoudelijke discussie.

  Laten we het ook maar laten gelden voor onze reacties aan Jesse/Kain/Abel. Vrees dat iemand
  “een poster die 3 namen op WLZ nodig heeft” zelf wel selectief over bovenstaand citaat heen leest.

  Sommigen zijn het intoetsen van de letters niet waard.


  ⚠️ Meld

 115. Bericht door Japser, op 15 september 2015 15:28
  Wederom, iemand een walgelijk figuur noemen is een mening, niet schelden.

  Dat is schelden, want je zegt dat hij een walgelijk figuur is.
  Iemands gedrag of mening walgelijk vinden is een mening hebben.


  ⚠️ Meld

 116. Goh Dick ga je alweer huilie huilie doen net als op het politieke log.Waar je van alle kanten wordt uitgelachen.
  Ik ben helaas geen Jesse dus die zielige beschuldigingen van je
  hou daar maar eens mee op.
  Dat jij al jaren lang hier je gang mag gaan samen met Zwolse o sorry Tooske verbaasd mij zeer.Maar ja eindelijk komt er eens tegenspraak en daar kunnen jullie slecht mee omgaan.


  ⚠️ Meld

 117. Abel 14.

  Dit bericht is in gewoon het Nederlands te lezen, dus ook voor jou geld dit verzoek van de Admin. Dank u wel.

  Bericht door Admin, op 15 september 2015 16:28
  Beste reageerders,

  Dat dit een gevoelige kwestie is moge duidelijk zijn. Wel wil ik u allen verzoeken te stoppen met persoonlijke aantijgingen, deze voegen niets toe aan een inhoudelijke discussie.

  Met vriendelijke groet,
  Redactie Weblog Zwolle


  ⚠️ Meld

 118. Maar iemand zoals Tooske, die wel het bijdehandje uithangt maar nog geen zin fatsoenlijk Nederlands kan schrijven neem ik niet serieus

  Is dat niet een erg elitair standpunt, jesse? Ongeveer 60% van de Nederlands zit op of onder taalniveau B1, dat staat voor eenvoudig Nederlands. Mijn ervaring is dat dit weinig zegt over hun redeneervermogen.
  Met je repeterend gezeur over taalfouten lok je uit dat het hier meer over het taalgebruik gaat dan over de inhoud. Ik beheers het Nederlands prima, maar zie regelmatig (achteraf) domme type- en taalfoutjes staan. Wanneer jij je eigen teksten doorleest, zal je dat ook overkomen (bv. interpunctie). Ik krijg de indruk dat jij je zo verheven voelt dat je weet hoe je “denigrerend” schrijft, dat de betekenis van dat woord je ontgaat.


  ⚠️ Meld

 119. @dame: waarom is mijn mening over taalbeheersing elitair en bestempel je mijn opmerkingen daarover als gezeur? Ik vind het schokkend om te zien dat Tooske zelfs in haar laatste bericht van twee regels toch maar weer 3 knoeperts van taalfouten produceert. Dat leidt juist af van de inhoud. Zeker als die toch al niet overhoudt….


  ⚠️ Meld

 120. Ik neem het hier toch even voor Japser op: als hij zegt dat hij iemand een walgelijk persoon vindt, is dat toch zijn mening? Daarnaast vind ik de uitdrukking ‘walgelijk persoon’ meer een typering dan een scheldwoord. Het is iets anders dan bijvoorbeeld “teringlijer” of k***tzak. Maar ja, dat is mijn mening;)


  ⚠️ Meld

 121. JJR doet alsof er een verschil is tussen “ik vind dat jij…” en “jij bent….” Als iemand dat zegt is dat per definitie een persoonlijke mening. Waar het om gaat is wat er daarna volgt en of dat schelden is of niet. Ken je pappenheimers: Japser neemt altijd scherp stelling, kan emotioneel worden, maar scheldt nooit.


  ⚠️ Meld

 122. overkomt dit mij en mijn vrouw of kinderen, hou ik hier mensen voor verantwoordelijk en daarmee gaat hetzelfde dan overkomen. ga dan wel een jaar of 6 zitten in de gevangenis.

  we zijn het zat. Het wordt door je strot gedrukt en de wereldvreemden staan te klappen in hun handen.


  ⚠️ Meld

 123. dus jij hoopt dat het mij overkomt? Ga jij maar lekker een jaartje of 6 zitten. De maatschappij kan prima draaien zonder jou. je gezin en je kinderen verdienen ook beter dan zo’n triest voorbeeld als jij.


  ⚠️ Meld

 124. Dat trieste figuur dat ben jij wel Jon want als er iets niet in jou straatje past ben je gelijk aan het schelden en ziften namaaksupporter.Grote bek achter het hek.


  ⚠️ Meld

 125. blabla, bennie, makkelijk hé dat internet zo. daar hebben ze ook een term voor. nog iets ontopic te melden, of lukt het je niet om alles te begrijpen?


  ⚠️ Meld

 126. Ik hoop niet dat mijn ogen los gaan, Pablo, want ik blijf graag scherp zien… Dit soort trieste zaken (zoals in Gilze) zijn verschrikkelijk. Het zal je maar gebeuren. Het grootste schandaal is dat is dat de crisisopvang die doorgedraaide Rus heeft laten lopen. Het lijkt me niet uitgesloten dat er onder de vluchtelingen gegeven hun achtergrond relatief meer mensen zijn met psychische aandoeningen en stoornissen. Belangrijk dus om daar goed oog voor te hebben.


  ⚠️ Meld

 127. Idd Pablo, zo is het maar net. Jij kan met je stoere praatjes misschien er eentje tegen houden al betwijfel ik sterk dat je zo dapper bent, maar dan blijven er nog een heleboel over die psychische hulp nodig hebben om te voorkomen dat je vrouw en kinderen gevaar lopen. Jij bent er dan niet, want jij gaat stoer een aantal jaren zitten.


  ⚠️ Meld

 128. Sjon, ze zoeken nog vrijwiligers voor in de ijsselhallen. Het liefst mannen, want cultuur. Vrouwen uitkijken wat ze zeggen, hoe ze kleden, niet alleen met de mannen verblijven en staat hier te lezen:

  http://stichtingpresent.nl/zwolle/wp-content/uploads/sites/151/2015/09/Protocol-vrijwilligers-IJsselhallen.pdf

  Of nodig ze uit bij je aan tafel de arme vluchtelingen. Ze hebben niets te doen, traag internet en geen service in de opvang. “Hou er wel rekening mee dat het merendeel van de mannen moslim is, dus serveer geen varkensvlees of alcohol”.


  ⚠️ Meld

 129. Misschien ga ik dat wel doen Pablo. Snap dat het met jouw en bernards geaardheid wat lastiger gaat in de IJsselhallen.
  Leuke stichting trouwens de stichting present. Hebben ze bij jou ook al eens belangeloos een klus gedaan?
  Verder zou ik inderdaad geen varkensvlees of bier mijn gasten serveren als ze moslim zijn. Dat heeft ook met gastvrijheid te maken en een stukje respect.  ⚠️ Meld

 130. Wat let je John? Als je zo begaan bent als jou met deze mannen had je dat allang gedaan. Het Rode Kruis komt vele handen tekort. Of neem er een paar in huis. Komen er weer een paar opvang plekken vrij.


  ⚠️ Meld

 131. Oef Benji nu jij de druk opvoert dan ga ik gelijk hoor!hahaha
  Achja als de procedures wat sneller worden dan heeft diegene die er recht op hebben ook gelukkig snel een woning. Vroeger wel regelmatig sporten met vluchtelingen toen het Azc nog in de oude kievitsbloem zat. Ik heb er helaas de ruimte niet voor.
  En jij dan Benji heb jij al iets voor je mede mens gedaan. Je moeder eens opzoeken? Vrijwilligers werk? Of iets humaans ? Weet het antwoord al..


  ⚠️ Meld

 132. wat goed van je John dat je het antwoord al weet zonder dat je mij kent.. toevallig doe ik twee dagen in de week vrijwilligerswerk. En ja mijn moeder bezoek ik ook regelmatig. En jij wat doe jij ? ik weet het antwoord al. Niets. En woningen zijn er nu al niet bijna in de sociale sector. En dan wil je ze ook nog voorrang geven.


  ⚠️ Meld

 133. Ja hoor, geen problemen mee voor diegene het echt nodig hebben. En dat te kort was er ook al toen er nog geen vluchtelingen waren dus wie geef je dan de schuld ? Misschien moet je daar eens naar toe blaffen, maar dat vergt iets verder kijken dan je neusje lang is en dat is voor velen moeilijk ingewikkeld en vaak te veel moeite. Super dat je zoveel goede dingen doet. Je bekrompen houding schaar ik dan maar op kortzichtigheid of te kort aan vaardigheden om verder te kijken. Geeft niks hoor. Hoef ook niet te raden op wie hij stemt hahaha


  ⚠️ Meld

 134. Vreemd bericht zeg…van Pownews:

  De burgemeester van Jena (Th?ringen) is aangeklaagd wegens haatzaaien tegen Israëlis en zijn oproep tot het boycotten van producten uit Medinat Israël.

  Albrecht Schröter vindt dat de Syrische vluchtelingencrisis de schuld is van Israël. De omstreden burgervader riep de Duitse minister van Buitenlandse Zaken op “minder terughoudend te zijn” tegenover de regering van het Beloofde Land. De Duits-Joodse Andreas Neumann eist nu 15.000 euro boete en een spreekverbod over alles dat met het Oude Volk te maken heeft, schrijft The Jerusalem Post.

  “Schröters oproep heeft een duidelijk antisemitisch karakter en zet in mijn ogen aan tot haat”, aldus de getergde Duitse Jood. Neumann herinnerde eraan dat het niet de eerste keer is dat Duitse hoogwaardigheidsbekleders oproepen tot een Joodse boycot. “Twee generaties voor mij moesten mijn voorouders een ‘label’ dragen, en dat noemden ze een gele ster.”

  Niet geheel verbazingwekkend kreeg Neumann veel bijval uit de wereldwijde Joodse gemeenschap. Schröter wenste niet te reageren op de zaak. Hij is op dit moment in de Palestijnse regeringszetel Ramallah. Jena en Ramallah hebben een stedenband en Schröter is aldaar de banden tussen beide steden aan het aanhalen.


  ⚠️ Meld

 135. Wat Churchill

  dat de Syrische vluchtelingencrisis de schuld is van Israël.

  ?

  Dit in elk geval!….HELAAS

  “Twee generaties voor mij moesten mijn voorouders een ‘label’ dragen, en dat noemden ze een gele ster.”

  En/of dit

  Schröters oproep heeft een duidelijk antisemitisch karakter en zet in mijn ogen aan tot haat”

  Dit lijkt me logisch

  Niet geheel verbazingwekkend kreeg Neumann veel bijval uit de wereldwijde Joodse gemeenschap. Schröter wenste niet te reageren op de zaak.  ⚠️ Meld

 136. Ga jij ook vrijwillegerswerk doen Dick in de Ijsselhallen of blijft het lekker bij roepen en ziften op weblogzwolle.Dat jij maar zo door mag gaan ik heb gelijk al weer een ban aan de broek.connecties daar?


  ⚠️ Meld

 137. Als ik jouw naam zie staan, weet ik gelijk dat reageren “zonde is van de tijd”. Anders pak je toch gewoon weer een andere naam?

  Ontopic, mooi dat

  Extra noodopvang IJsselhallen Zwolle

  Een succes is gebleken!


  ⚠️ Meld

 138. Bericht door dick, op 2 oktober 2015 16:11
  Volgens mij gaat het nog steeds hartstikke goed in De IJsselhallen…nog geen wanklank gehoord.

  Bericht door Churchill, op 2 oktober 2015 16:12
  Dat is wél waar dick. smilies/smiley.gif  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.