GroenLinks informeert naar informatievoorziening

Zwolle – In het gemeentelijk sociaal domein ligt de nadruk steeds vaker op de eigen kracht en eigen regie van inwoners. Dit uitgangspunt onderschrijft GroenLinks, de partij constateert echter dat de uitwerking daarvan in de praktijk nog lastig blijkt. De eigen kracht en eigen regie van de inwoner start bij juiste en volledige informatie. Fractievoorzitter Patrick Rijke: "Naar aanleiding van recente landelijke berichten over de eigen bijdrage en de cliëntondersteuning hebben wij de gemeentelijke website bekeken. De informatie over bijvoorbeeld de eigen bijdrage is summier en weinig concreet. Dat kan beter!"

In vijf schriftelijke vragen stelt de fractie van GroenLinks dit probleem aan de orde. Op een aantal onderdelen vraagt de partij zich af of de informatie op dit moment wel adequaat is. Veel van de informatie is nog gericht op de overdracht van de taken van Rijk naar gemeenten, begin dit jaar. Actualisatie van deze informatie is hard nodig. De komende maanden zullen alle inwoners die nu nog onder het overgangsrecht vallen – en dus hun zorg hebben behouden – worden bezocht voor een keukentafelgesprek. "Zij hebben recht op duidelijke en actuele informatie op de gemeentelijke website, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het gesprek", aldus burgerlid Remko de Paus.

Eigen bijdrage
Maandag 24 augustus bracht het Financieel Nieuwsblad het bericht dat veel gemeenten de eigen bijdragen in de zorg en ondersteuning als "melkkoe" gebruiken. Op basis van dit bericht heeft de fractie van GroenLinks op de gemeentelijke website gezocht naar informatie over de eigen bijdragen. Die blijkt slechts schaars en bovendien weinig concreet aanwezig. De gemeente Amsterdam heeft wel een compleet en duidelijk overzicht van de hoogte van eigen bijdragen op de gemeentelijke website geplaatst. GroenLinks vraagt het college dit voorbeeld te volgen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Op 8 september stuurde MEE Nederland een brief aan de Tweede Kamer om haar zorgen te uiten over de informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning: Uit de monitor ‘Zorg naar gemeenten’ van april blijkt dat 83% van de burgers niet geïnformeerd wordt over het recht in de Wmo op onafhankelijk cliëntondersteuning. GroenLinks vraagt het college hoe dit in de praktijk in Zwolle gaat.

Privacy
De wet stelt strenge eisen aan het vastleggen van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor het uitwisselen van deze gegevens met andere organisaties en hulpverleners. De VNG raadt gemeenten aan hiervoor een apart privacyconvenant tussen alle betrokkenen op te stellen. GroenLinks wil weten hoe en wanneer de inwoners informatie krijgen over de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens. En of dit gebeurt dit op basis van een privacyconvenant.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goed voorbeeld

    Actualisatie van deze informatie is hard nodig. De komende maanden zullen alle inwoners die nu nog onder het overgangsrecht vallen – en dus hun zorg hebben behouden – worden bezocht voor een keukentafelgesprek. “Zij hebben recht op duidelijke en actuele informatie op de gemeentelijke website, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het gesprek”

    We mogen toch hopen en verwachten dat ook de andere informatie duidelijk en actueel is!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.