Statenlid en raadslid als gastdocent op school

Zwolle – Studenten van de opleiding Juridisch Medewerker van de Landstede, Dokterspad 2 in Zwolle krijgen maandag 21 september een extra lange gastles van twee politici. Statenlid Marco van der Vegte (CDA) en raadslid Gerrit van der Kooy (VVD) van de gemeente Zwolle gaan met ze in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin. De les is onderdeel van het project ‘Overijssel doet mee!’ van de provincie Overijssel. De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor jongeren is het lastig onderscheid te maken tussen wat een provincie, het rijk en de gemeente doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Reden voor provincie, gemeente en ProDemos om samen de studenten op school op te zoeken.

Democratie onder schooltijd – 4.500 jongeren ontmoet!

De provincie Overijssel besteedt extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Met het project Overijssel doet mee! bereikt ze jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award.

Sinds vier jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Zwolle ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.

Artikel delen: