Veilige en kansrijke vruchtbaarheidsbehandeling

Zwolle – Wereldwijd is er grote behoefte aan duidelijke richtlijnen om niet alleen de kans op zwangerschap te vergroten, maar ook om ernstige complicaties te voorkomen. Het Isala Fertiliteitscentrum in Zwolle heeft 24 wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen ingediend bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Deze zijn bijna alle aangenomen en vormen nu het fundament van de wereldrichtlijn voor de voortplantingstechniek IUI.Ben Cohlen, gynaecoloog en subspecialist voortplantingsgeneeskunde in het Isala Fertiliteitscentrum heeft samen met arts-assistent Aartjan Bijkerk bijna twee jaar lang hard gewerkt aan het beantwoorden van onderzoeksvragen die samen de richtlijn moeten vormen.

"Het is van groot belang dat IUI op een goede en veilige manier wordt uitgevoerd om de kans op een zwangerschap zo groot mogelijk te maken, maar tegelijkertijd de kans op complicaties, zoals een meerlingzwangerschap zo klein mogelijk te houden. Deze richtlijn moet de wetenschappelijke basis gaan vormen voor wereldwijde veilige IUI-behandelingen met de beste uitkomsten voor moeder en kind. Het is erg bijzonder dat wij vanuit Isala daar een belangrijk aandeel in hebben gehad," aldus Aartjan Bijkerk.

Wat is IUI?

Intra-uteriene inseminatie (afgekort: IUI) is een voortplantingstechniek waarbij opgewerkte zaadcellen kunstmatig in de baarmoeder worden ingebracht. Een IUI kan de kans op zwangerschap verhogen doordat op het juiste moment in de menstruele cyclus de meest beweeglijke zaadcellen van de man in hoge concentratie dicht bij de vrijgekomen eicel worden gebracht. IUI is vaak de eerste fertiliteitsbehandeling die wordt toegepast, wanneer een vrouw niet langs de natuurlijke weg zwanger wordt. Het is waarschijnlijk een van de meest toegepaste vruchtbaarheidsbehandelingen wereldwijd.
Voorbeeld richtlijn

‘Indien er bij IUI behandelingen (gecombineerd met ovariële stimulatie) sprake blijkt te zijn van meer dan 2 dominante eiblaasjes van meer dan 15 mm of meer dan 5 eiblaasjes van meer dan 10 mm, moet worden afgezien van IUI en moet onbeschermde gemeenschap worden ontraden om zo de kans op een meerlingzwangerschap zo klein mogelijk te houden.’

Het Fertiliteitscentrum is een onderdeel van het Isala Vrouw-kindcentrum.

 

Artikel delen: