Zwolse fracties willen meer zekerheid voor Wezo

Zwolle – De Zwolse fracties van de SP en GroenLinks willen meer zekerheid voor de Wezo en mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de participatiewet begin januari van kracht is geworden, kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen bij de sociale werkvoorziening (Wezo). Deze mensen met een arbeidsbeperking zijn aangewezen op werkplekken bij reguliere werkgevers en de overheid. Dit wordt de inclusieve arbeidsmarkt genoemd.

Het college van B&W wil die inclusieve arbeidsmarkt en de garantiebanen die daarvoor bij het bedrijfsleven en overheid moeten worden gerealiseerd, bereiken door het opzetten van een netwerkorganisatie. Andere opties dan de netwerkorganisatie zijn niet daadwerkelijk onderzocht.

Raadsleden Michiel van Harten (GL) en Bert Sluijer (SP) haken hier direct op in: “De inclusieve arbeidsmarkt is omgeven door veel onzekerheden en wensdenken vanuit de overheid. We moeten niet vergeten dat de inclusieve arbeidsmarkt niet alleen uit een ideaalbeeld wordt gerealiseerd. Het is ook keihard bezuinigingsbeleid van dit VVD/PvdA kabinet. We moeten daarom zekerheden inbouwen voor de mensen met een arbeidsbeperking en de Wezo.” Maar tot op heden zijn in de 14 gemeenten van de regio Zwolle toch al 411 garantiebanen gerealiseerd? “Dit cijfer geeft een compleet vertekend beeld. In de eerste plaats is het een inschatting want harde cijfers kan men nog steeds niet geven. Bovendien worden in dit getal ook alle mensen meegerekend die vanaf januari 2013 nieuw gedetacheerd zijn vanuit de huidige sociale werkvoorziening bij reguliere werkgevers. Daarmee gebruikt men de successen van de bestaande sociale werkvoorziening in een poging aan te tonen dat de nog te ontwikkelen inclusieve arbeidsmarkt een succes zal worden. Dat is de wereld op zijn kop.” Beide partijen dienen aanstaande maandag daarom gezamenlijk drie moties in: Één die waarborgt dat Zwolle voldoende kwalitatief goede beschutte werkplekken realiseert voor de mensen met de zwaarste vorm van arbeidsbeperking. Een ander die het college van B&W opdraagt onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een eigen werkbedrijf te realiseren in Zwolle. En een laatste motie die de garantie vraagt dat er in dit stadium geen onomkeerbare ingrepen worden gedaan waardoor de beschikbare kennis, expertise en (fysieke) mogelijkheden bij Wezo worden aangetast.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. ‘een laatste motie die de garantie vraagt dat er in dit stadium geen onomkeerbare ingrepen worden gedaan waardoor de beschikbare kennis, expertise en (fysieke) mogelijkheden bij Wezo worden aangetast.’

  Beschikbare kennis..? In een brief d.d. 2 mei 2014 geeft Wezo aan dat: ‘Er geen selectie te realiseren is hoeveel medewerkers werkzaam zijn binnen Wezo met een gediagnosticeerd ‘Niet Aangeboren Hersenletsel.’ Heel bizar dat men dan spreekt van dat Wezo bezit heeft van beschikbare kennis, expertise en fysieke mogelijkheden. Hoe kun je dit stellen als je niet eens weet welke handicap je eigen personeel heeft?
  Politiek, word eens een keer wakker, en geef ook eens aan waar de zwakke punten liggen, en pak die eens aan!
  Da’s altijd beter dan doorgaan met een SW-bedrijf dat zelf niet weet fatsoenlijk mensen aan het werk te houden. Maar ik denk dat dit weer te hoog gegrepen is.  ⚠️ Meld

 2. Liever voer ik het debat in de raad, maar gezien de waarde van dit onderwerp tegen de gewoonte in een reactie van mij.

  Beschut werk is belangrijk, WEZO is daarin heel waardevol. Daar zijn alle partijen in de raad het over eens. Hoe dat het beste kan is niet zomaar even tussendoor met wat ferme uitspraken te regelen. Dan doen we WEZO en vooral de mensen die er werken tekort. Op 7 september jl. heeft de raad daarom besloten dat er een debat komt waarin de rol van de WEZO specifiek wordt besproken. En dan juist met als doel om te komen tot een arbeidsmarkt waar kansen liggen voor iedereen.
  Let wel, de gemeente kan kansen creeren, maar de gemeente heeft geen kant en klaar pakketjes met banen of voorspoed. Was het maar waar.
  Beetje vreemd om dan nu al met moties te komen die vragen om garanties die we niet kunnen waarmaken en die het juist moeilijker maken om te komen tot een richting die werkt.

  Vriendelijke groet, Henk Schippers, raadslid D66


  ⚠️ Meld

 3. Wat mij bijzonder ergert is dat de Gemeente Zwolle jarenlang Wezo op afstand heeft gehouden, en in die zin de ogen heeft gesloten voor de interne problematiek. Pluspunt is nu wel dat dat anders is nu de WSW onder de loep ligt en uiteindelijk sluiten moet. Beschut werk blijft in mijn optiek zeker belangrijk. Maar laat men niet doen, of binnen de WSW voldoende kennis is, was, of ooit zal komen. Wie dat binnen gemeente of WSW predikt is absoluut niet op de hoogte.


  ⚠️ Meld

 4. Die participatiewet is er niet voor niets. Er zijn te veel mensen met gedragsstoornissen en de mentaliteit ‘schijt hebben aan iedereen’. Werken, deelnemen aan maatschappij of creperen. Dat was vroeger heel normaal. Uitzonderingen daar gelaten maar tegenwoordig is ieder kind speciaal.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.