College deelt zorg D66 eigen bijdrage zorg

Zwolle – In antwoord op vragen van D66 raadslid Henk Schippers heeft het college van B&W in Zwolle aangegeven dat zij de zorgen over de eigen bijdrages deelt, en werkt aan een oplossing van dit probleem. Een groep inwoners van Zwolle is sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg geconfronteerd met een flinke stijging van eigen bijdrages. Het gaat hier vooral om gezinnen met een middeninkomen (boven 130% van het minimum) die de zorg hierdoor niet langer kunnen betalen.

De afgelopen maanden kwamen er bij D66 regelmatig signalen binnen van mensen die werden geconfronteerd met veel hogere eigen bijdragen, soms zelfs hoger dan de verleende zorg. Dit komt omdat de eigen bijdrage sinds 1 januari uitsluitend is gebaseerd op het inkomen en kan oplopen tot 100% van het toegekende zorgbudget. Omdat vooraf niet altijd duidelijk is gemaakt hoe de eigen bijdragen zijn vastgesteld, kwam deze stijging voor veel mensen als een onaangename verrassing. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat, en ook is het niet zeker hoe deze mensen nu de zorg hebben georganiseerd. Al met al dus een zorgwekkende situatie waar D66 aandacht voor heeft gevraagd. In antwoord op de vragen van D66 geeft het college aan dat het niet mogelijk was om inwoners vooraf specifiek te informeren over de hoogte van de eigen bijdrage omdat individuele inkomensgegevens niet bekend zijn bij de gemeente. Wel is er in het algemeen gecommuniceerd dat er mogelijk een eigen bijdrage betaald zou moeten gaan worden. Op de site van het CAK kunnen mensen zelf hun eigen bijdrage berekenen. Er is toegezegd door het college dat inwoners door de gemeente samen met het CAK zo goed mogelijk worden geïnformeerd. Ook het CAK heeft in haar communicatie naar haar cliënten toe aandacht besteed aan veranderingen in de eigen bijdrage. Cliënten met Wmo zorg hebben een folder ontvangen over het wegvallen van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) korting en hebben in de beschikking en op de factuur extra uitleg gekregen. Op de site van het CAK is hier bij het rekenprogramma dat mensen kunnen gebruiken om de eigen bijdrage te berekenen, de Wtcg korting expliciet onder de aandacht gebracht”. Aldus het college. Ook herkent het college de signalen dat mensen vanwege de hogere eigen bijdrage niet langer de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben. “Wij herkennen de signalen zoals die door u worden geschetst. Ook de participatieraad heeft deze signalen bij ons neergelegd. Wij gaan verkennen welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het verlagen van de eigen bijdrage waarbij wij aan de ene kant rechtdoen aan het feit dat iedere inwoner afhankelijk van de hoogte van zijn inkomen een (financiële) bijdrage kan leveren aan zijn ondersteuning en aan de andere kant het negatieve effect zoveel mogelijk wordt voorkomen dat inwoners noodzakelijke ondersteuning als gevolg van de hoogte van de eigen bijdrage gaan mijden. Ook willen wij de financiële consequenties van een dergelijke oplossing in kaart brengen. Op basis hiervan zullen wij u een voorstel voorleggen over de wijze waarop wij in Zwolle de eigen bijdrage berekenen.” Aldus het college. De fractie van D66 is blij met deze beantwoording waarin is aangegeven dat het college onze zorgen deelt, en heeft toegezegd om op korte termijn met een voorstel te komen hoe de eigen bijdrage eerlijker kan worden vastgesteld zodat de lasten eerlijk worden verdeeld.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. meer asielzoekers in zwolle, bibliotheek onnodig verplaatsen zodat zodat steenrijjke ZARA er in kan en vorig jaar miljoen of anderhalf pompen in PEC. Misschien is wat andre besluiten maken?


  ⚠️ Meld

 2. @VTN
  Je weet niet waarover je praat.
  Bibliotheek wordt verplaatst omdat;
  1) de bibliotheek dat nodig heeft om haar functie goed uit te kunnen oefenen
  2) ondernemers dat willen omdat de bibliotheek een dode muur in de Diezerstraat is, waar een publiekstrekker moet komen (=ZARA)
  3) het budgetneutraal kon.
  PEC heeft helemaal niets gekregen, behalve een garantstelling voor een lening. De stad krijgt daar heel veel voor terug.


  ⚠️ Meld

 3. VTN heeft een punt, de bieb had niet verplaatst hoeven te worden. ZARA heeft geld zat en laat de gemeente het opknappen. Ik wil ook graag een garantstelling van 1,5 miljoen euro als we toch aan het uitdelen zijn.


  ⚠️ Meld

 4. @Bipobos
  Iedereen wilde de bibliotheek verplaatsen, want onaantrekkelijk voor de Diezerstraat, want pand niet geschikt, want goede verkoopprijs.
  Het probleem zit ook niet in de verkoop van het Diezerstraatpand aan Dela (Zara is slechts de huurder), maar in de aankoop van het pand van de GGD.
  Over garantstellingen; er wordt niets uitgedeeld, maar kom aub terug als je iets goeds voor de stad gaat doen.

  Maar we drijven wel heel erg van het onderwerp af….


  ⚠️ Meld

 5. Wat heeft deze discussie te maken met het feit dat er mensen zijn die hun broodnodige zorg niet meer kunnen betalen? Dat als je toevallig een beperking hebt je kinderen niet meer kunnen studeren omdat al het spaargeld in de eigen bijdrage zit?


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.