PvdA bezorgd over taalontwikkeling van peuters

De Partij van de Arbeid in Zwolle is bezorgd over de (taal) ontwikkeling van peuters in kwetsbare wijken. De Partij is niet tevreden over het aantal peuters dat in achterstandsituatie een peuterspeelplaats bezoekt, en stelt daarover een aantal vragen aan het college.

“Uit de Beleidsrapportage van de gemeente Zwolle blijkt dat er nog 25%van de peuters in een achterstandsituatie niet naar de peuterschool gaan. Voor Holtenbroek is dat percentage zelfs 45%.” De Partij van de Arbeid constateert dat dit drie jaar geleden ook al werd gesignaleerd. Ook toen zijn de bezoekvrouwen en consultatie bureaus ingezet. “Drie jaar later is er blijkbaar niets verandert. Nog steeds gaan te weinig kinderen uit kwetsbare wijken naar de peuterschool”, zegt de PvdA. De Partij vindt dat alle peuters en in het bijzonder peuters in achterstand situaties, zoveel mogelijk gebruik moeten maken van het peuteronderwijs. Dit om zo vroeg mogelijk (taal) achterstanden te kunnen inhalen en daardoor meer en betere kansen  te hebben in onze samenleving.

De PVDA heeft dan ook de volgende vragen:

– Heeft u onderzoek gedaan naar de oorzaken achter het feit dat zoveel kinderen uit achterstandssituaties niet naar een peuterschool gaan?

– Zo ja, wat zijn de uitkomsten, zo nee, gaat u alsnog een onderzoek instellen?

– Bent u met ons van mening dat het stimuleren via de gebruikelijke kanalen niet meer voldoende is?

– Hoe gaat u ouders stimuleren zodat de komende jaren wel aanzienlijk meer peuters naar school gaan?

– Welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat ons beleid ( Zwolsjeugdbeleid 2005-2009, Mop (2005-2009) in 2009 resulteert in een aanzienlijke hoger peuterspeelzaal bezoek van onze peuters?

Inge Meijer-Westerbeek

Eefke Meijerink

 

Artikel delen:
Reacties 7
 1. School lijkt mij persoonlijk niet de aangewezen plek om dit probleem te verhelpen. De ouders hebben zoals ik “lees” ook een achterstand in de taal? Die ouders blijven zo een achterstand in de taal houden en kunnen dus niet mee groeien met de kinderen en zo blijven de problemen bestaan. Met andere woorden help de ouders met hun taalprobleem.


  Maak melding

 2. Het lijkt inderdaad een complex probleem; maar is er middels onderzoek bewezen dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand bij peuters uit de wijken die de PvdA aandraagt? Volgens bovenstaande informatie is alleen onderzocht hoeveel peuters de peuterspeelzaal bezoeken en niet of er daadwerkelijk sprake is van een ontwikkelingsachterstand.
  Daarnaast geef ik Alibi gelijk; als ouders een bepaald plafond hebben, zullen kinderen meegroeien tot aan dat plafond. Door stimulatie van anderen kan het plafond verhoogd worden.
  En ook de kosten van een peuterspeelzaalplaats zullen voor velen met een minimuminkomen niet te betalen zijn.
  Ik kan begrijpen dat er ouders zijn die moeite hebben om hun kind te stimuleren. Veel vanzelfsprekende dingen om de taalontwikkeling te stimuleren zoals samen zingen, boekjes lezen, alle dagelijkse handelingen mondeling toelichten enzovoorts, worden soms snel vergeten. Juist omdat het zo vanzelfsprekend is.
  Laat de PvdA een ander plan opzetten; een peuterspeelzaal is een goed hulpmiddel om peuters in hun ontwikkeling te stimuleren. Maar dit is niet voor iedereen financieel haalbaar. Laat de ouders, bijvoorbeeld middels het consultatiebureau of huisarts, voorlichten over hoe je je kind kan stimuleren om zich goed te ontwikkelen. En ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet elke ouder mee kan bereiken. Maar dat zal je altijd blijven houden. Tenzij men drastischere maatregelen gaat toepassen als verplicht volgen van peuteronderwijs…

  NB. Mijn zoontje bezoekt ook geen peuterspeelzaal omdat ik dit niet nodig vindt. Hij gaat 1 dag per week naar een kinderdagverblijf en is bezig zich volop te ontwikkelen. Voor mij is dat geen reden om hem ook nog naar een peuterspeelzaal te laten gaan. Maar ja, door mijn werk als logopedist weet ik voldoende tips&trucs om hem te stimuleren…


  Maak melding

 3. De meeste ‘witte’ ouders hebben waarschijnlijk ook beiden een baan. Dan ben je ook eerder geneigd je kind naar de peuterspeelzaal doen. Bij gezinnen van allochtone afkomst is vaak de moeder altijd thuis. Maar zo creëer je ongewild een achterstand voor je kinderen. Die later ook beter onderwijs mislopen. En dan heb je Holterbronx 3.


  Maak melding

 4. De kinderen hebben dan misschien sneller een taalachterstand tsja maar zijn wel lekker bij mama thuis en dat is toch ook voor je kind zorgen vind ik persoonlijk. School moet zeker bijdragen aan taal maar als ouders heb je een eerste verantwoordelijkheid en daar kan je dus veel beter die verantwoordelijkheid leggen. Help de ouders.


  Maak melding

 5. Ik vind het van de zotte dat er gezegd wordt dat peuters naar de peuterspeelzaal moeten punt!

  Vertel eens eerlijk: wie van de lezers op dit weblog is daar zelf vroeger naartoe geweest? Ik in elk geval niet en ik kan niet zeggen dat ik de taal niet machtig ben…

  Ook ken ik in mijn directe omgeving meer dan genoeg voorbeelden van allochtonen die een grotere woordenschat hebben dan autochtonen.

  Wanneer je trouwens denkt, tsja, dat de peuterspeelzaal voor hele dagen opvang zorgt, zie je toch iets helemaal verkeerd, hoor… Ik denk dat het voor tweeverdieners niet de oplossing is, maar dat zij gebruik maken van een cr?che.


  Maak melding

Reageer