Professionals praten over en mét jeugd

Zwolle – Ruim 60 professionals, waaronder politici Arie Slob en Ed Anker, hebben woensdag in Wijkcentrum Holtenbroek met elkaar gebrainstormd over de Zwolse jeugd. Er is niet alleen over jeugd, maar ook met jeugd gesproken. Bij de bijeenkomst waren uit verschillende wijken jongeren aanwezig die meegedacht hebben over jongerenparticipatie, de relatie tussen school en wijk et cetera.

Ook waren er kinderen uit de Zwolse Kinderplatforms aanwezig die met hun ouders gekeken hebben naar het filmpje ‘Kinderplatform', waar zij zelf in meespelen. Fractievoorzitter van de CU, Arie Slob, heeft ons meegenomen in zijn visie op opgroeien en opvoeden in Zwolle en heeft ons aangemoedigd om zorg en aandacht voor elkaar te hebben, met name ten aanzien van kwetsbare jongeren in Zwolle. In groepen is over verschillende thema's gebrainstormd met uitkomsten en ideeën die aangeven hoe belangrijk we het vinden om oprechte aansluiting te zoeken bij de doelgroepen waar we mee werken, om naar elkaar te luisteren, rolmodel te willen zijn, uit je eigen ‘comfortzone' te stappen en je doelgroep op te zoeken waar die zich sterk en op hun gemak voelen. Wethouder Ed Anker sloot de avond af waarbij hij pleitte voor het ‘geduld' hebben met elkaar, verbinding blijven zoeken, je er bewust van zijn dat je elkaar echt kunt helpen en vooral niet normatief te handelen richting ouders met opvoedingsvragen. Ondersteun iedereen die je ontmoet in zijn/haar kwetsbaarheid en neem ze serieus, was het devies. Het jeugdplatform werd georganiseerd door het Sociaal Wijkteam, gemeente Zwolle en Travers Welzijn.

Artikel delen:

Reageer