Symposium : ‘Wat bezielt ze’ ?

Zwolle – Wat bezielt ze? Al die professionals die werken met mensen: leraren in het onderwijs, sociaal werkers in het welzijnswerk en verpleegkundigen in de zorg. Waaraan ontlenen deze professionals hun energie en motivatie voor hun vaak moeilijke werk? Het Kenniscentrum van Viaa houdt over deze en andere vragen het symposium ‘Wat bezielt ze' op woensdag 14 oktober 2015.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen met een probleem een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning. Of het nu om onderwijs, zorg of welzijn gaat. Overal is de burger aan zet. De taak van de hulpverlener verandert hierdoor. In deze nieuwe situatie wordt meer dan ooit een beroep gedaan op de visie, creativiteit, ondernemerschap en reflexiviteit van professionals.

Nieuwe professional
Het kenniscentrum van Viaa wil tijdens het symposium ‘Wat bezielt ze' aandacht vragen voor de nieuwe professional en zijn bezieling: wat is de visie op het vak, de passie, de gedrevenheid?

Tijdens het symposium worden onder meer lezingen gehouden over ‘Met ontferming bewogen professionaliteit' en ‘Een professional is ook maar een mens'. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen van workshops waarin aandacht wordt besteed aan de bezieling van de professional op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en de kerk. De bijeenkomst staat onder leiding van dagvoorzitter Esmé Wiegman. Het symposium begint om 10.00 uur en wordt gehouden in het gebouw van hogeschool Viaa in Zwolle.

Kenniscentrum Viaa
Het Viaa kenniscentrum organiseert het symposium als startpunt van de samenwerking van de lectoraten Zorg en Zingeving, Vormend Onderwijs en Samenlevingsvraagstukken. In het Kenniscentrum werken de drie lectoraten van Viaa, samen met studenten, aan onderzoeken rond het thema ‘Bezielde Professionaliteit'. De onderzoeken vinden plaats op het terrein van onderwijs, zorg, welzijn en religie.

Meer informatie
Meer informatie over het symposium is te vinden op www.viaa.nl/watbezieltze . Aanmelden kan ook via de website. Deelname aan het symposium is gratis. Voor vragen over het symposium kan contact opgenomen worden met Joukje Faber (secretariaat kenniscentrum van hogeschool Viaa), tel. 038 – 425 55 14 of mail naar j.faber@viaa.nl .

Artikel delen:

Reageer