Nieuwe akkernatuur in Zwolle

Zwolle – In Zwolle wordt dit najaar met ondersteuning van Landschap Overijssel 315 vierkante meter nieuwe akkernatuur aangelegd. In het voorjaar hebben al 150 deelnemers 11 hectare nieuwe akkernatuur aangelegd. Deelnemers leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van het landelijk gebied. Dat heeft het landelijk gebied hard nodig, omdat er steeds minder ruimte is voor kruiden en overhoekjes. En dit is juist wat de dieren in het landelijk gebied, zoals de patrijs en de geelgors, nodig hebben.

Afgelopen voorjaar hebben al 150 buitengebiedbewoners verspreid over Overijssel hun eigen natuurakker ingezaaid met ondersteuning van Landschap Overijssel. Omdat het project zo succesvol was, wil Landschap Overijssel nog meer buitengebiedbewoners de kans geven een overhoekje of perceelsrand in te zaaien. Tot en met 14 oktober kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden via de website van Landschap Overijssel. Met het project Mijn Natuurakker ondersteunt Landschap Overijssel deze eigenaren financieel door het beschikbaar stellen van een uniek 2-jarig zaaimengsel van (oude) granen en diverse 1- en 2-jarige inheemse akkerbloemen en -kruiden. Eigenaren zaaien aan het eind van dit jaar het mengsel zelf in en houden de natuurakker twee jaar in stand. Kijk voor meer informatie over het project en voorwaarden op www.landschapoverijssel.nl/mijn-natuurakker.

Een bijdrage aan waardevolle akkernatuur in Overijssel
Met dit project wil Landschap Overijssel grondeigenaren enthousiasmeren voor akkernatuur en hen kennis laten maken met (oude) graansoorten en bijzondere akkerbloemen. Landschap Overijssel ondersteunt hen graag om een bijdrage te kunnen leveren aan de waardevolle akkernatuur in Overijssel en deze van dichtbij mee te maken. Een bloeiende natuurakker is in de lente en zomer een lust voor het oog met bloemen als de klaproos, korenbloem en gele ganzenbloem. Maar ook cultuurgewassen als vlas en boekweit zijn uitbundige bloeiers. In de winter zijn natuurakkers van levensbelang als voedselbron voor akkervogels, zoals de patrijs en geelgors. Daarnaast overwinteren veel kleine zoogdieren, amfibieën en insecten in de ruige natuurakkers.

Natuurakkers bij bezoekerscentra van Landschap Overijssel
Landschap Overijssel heeft diverse natuurakkers in haar eigen terreinen, waar in het voorjaar volop korenbloemen en klaprozen bloeien. Om ook bezoekers kennis te laten maken met akkernatuur zaait Landschap Overijssel het bloemrijke natuurakkermengsel ook zelf in bij de bezoekerscentra. Naast bestaande natuurakkers bij de centra wordt een brede bloemrijke strook ingezaaid. Bij de natuurakkers wordt ook een informatiebord geplaatst met uitleg over de waarde en het belang van akkernatuur in Overijssel.

Waardevol Overijssel
Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt de natuur en het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar. In haar eigen 54 natuurterreinen, maar ook bij en met ruim 3.000 grondeigenaren. Dit doet zij samen met ruim 9.500 donateurs, bijna 50 Overijsselse bedrijfsvrienden en ruim 7.000 vrijwilligers. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven op www.landschapoverijssel.nl.

Artikel delen:

Reageer