Deel oude stadsmuur ontdekt op Noordereiland

Zwolle – Bij saneringswerkzaamheden op het voormalige gasfabrieksterrein op het Noordereiland is een gedeelte van de oude stadsmuur ontdekt. Wat met de ontdekking op het terrein naast theater De Spiegel gedaan wordt is op dit moment nog onduidelijk.

 

03-10-2015_restanten_stadsmuur_blootgelegd_noordereiland_02.jpg 

 

De saneringswerkzaamheden gingen  7 september van start. Het gebied werd afgezet met hekken. De werkzaamheden duren tot  half december 2015. Dan is het terrein aan de stadsgracht weer toegankelijk. In de periode daarna wordt het gebied ingericht als parklandschap met wandelpaden, gras, bomen en struiken. In het verleden is hier al een gedeelte van de vervuilde grond verwijderd en een laag  schone grond aangebracht om het geschikt te maken voor het huidig gebruik. Met financiële ondersteuning van de provincie kunnen nu nog meer verontreinigingen weggehaald worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Antea Group. De grond wordt afgegraven tot 2 meter onder het bestaande niveau (tot aan het grondwater) en weer aangevuld met schone grond. Om overlast voor omwonenden te verminderen vindt de aan- en afvoer van grond zoveel mogelijk per boot plaats.

 

03-10-2015_restanten_stadsmuur_blootgelegd_noordereiland_03.jpg

 

03-10-2015_restanten_stadsmuur_blootgelegd_noordereiland_01.jpg 

Aarden wal

De aarden wal die de vorm van het historische vestingwerk zichtbaar maakt, bestaat uit vervuilde grond en moet dus ook afgegraven worden. De wal krijgt na de werkzaamheden grotendeels zijn huidige contour terug. 

 

Parklandschap

Het gebied wordt na de sanering ingericht als parklandschap met een grotere variatie aan  bomen en struiken en extra wandelpaden. De inrichting gaat meer aansluiten bij de overige groene randen van de binnenstad. 

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Is de stadsarcheoloog hier al bij geweest? Ik betwijfel of het gaat om de stadsmuur van Zwolle. De uitbreiding van de stad naar het Noordereiland vond pas plaats toen bleek dat stadsmuren geen betrouwbaar verdedigingsmiddel meer waren. Kanonnen waren zo krachtig geworden, dat ze een muur kapot konden schieten. Daarom werden de bekende stervormige vestingwerken aangelegd met aarden wallen. Ben dus benieuwd naar het oordeel van de stadsarcheoloog.

 2. Ik ben er erg benieuwd naar. Meer nog naar of deze ontdekking het beeld van Middeleeuws Zwolle bevestigt of wijzigt.

  Overigens vond ik onderstaand kaart op de site Mijn stad mijn dorp met deze begeleidende tekst:

  Ontwerp van het Noordereiland met twee bolwerken ten noorden van de Aa (tegenwoordig Thorbeckegracht) waarlangs aan de voorzijde de stadsmuur, de Diezerpoort, de Vispoort, de Steenpoort, de Zwanentoren en de Rode Toren. Legenda is aanwezig. Dit stuk hoort bij archiefstuk 1260 uit het Stadsarchief van Zwolle (toegang 700)

 3. De muur op de foto lijkt te zijn gemaakt van bakstenen met Portland cement. Deze metselspecie wordt vanaf 1860 toegepast. Ik ga van de week zeker even kijken omdat het op een foto moeilijk te zien is. De muur kan geen onderdeel uitgemaakt van het Vispoortenbolwerk en het bolwerk voor de Kalkhoop zoals op het oude kaartje uit het Stadsarchief van Zwolle is te zien. Als het al onderdeel heeft uitgemaakt van een keermuur van een bolwerk dan moet het van het voorliggende Nykerkenbolwerk zijn geweest.

 4. Mocht blijken dat het hier wel echt gaat om een stuk stadsmuur uit vervlogen tijden, dan lijkt het mij een uitstekend idee om hiervan een stuk te reconstrueren.

  Dat gedeelte kan namelijk nog wel een stuk cultuurhistorie gebruiken en beter goed nagemaakt dan slecht bedacht en dat geldt zeker als het gaat om (het behoud van) een historische binnenstad.

 5. Ik heb een bezoek gebracht aan de lokatie en kan concluderen dat het met 100 % zekerheid niet om een stadsmuur gaat. De muur heeft onderdeel uitgemaakt van het gebouwencomplex van de Gasfabriek. De gebruikte baksteensoort en Portlandcement wijzen op een datering in de tweede helft van de 19de/begin 20ste eeuw.

Reageer