Onderzoek naar warmtenet Hanzeland

Zwolle – Hogeschool Windesheim, Greijdanus, Ennatuurlijk, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle slaan de handen ineen om het bestaande warmtenet Hanzeland van Ennatuurlijk uit te breiden en te verduurzamen. Daarvoor ondertekenden de partijen in september een samenwerkingsovereenkomst.

Een recentelijk uitgevoerde studie toonde aan dat geothermie (warmte uit de diepe ondergrond) in combinatie met warmte uit biomassa haalbaar is, indien het bestaande net wordt uitgebreid met een aansluiting voor de Campus Windesheim, de gebouwen van Greijdanus, en andere gebouwen (kantoren en/of woningen) in de nabije omgeving van het warmtenet. Door uitvoering van het project kunnen de samenwerkende partijen invulling geven aan de eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Erik Lievers, gedeputeerde provincie Overijssel: “In 2023 wil de provincie 20 procent nieuwe energie beschikbaar hebben voor gebruik thuis en in bedrijven. Geothermie- en warmtenetprojecten leveren in de provincie Overijssel een grote bijdrage aan die energiedoelstelling. We zijn dan ook enthousiast over deze samenwerking en kijken uit naar een positief vervolg van het project.”  Zwols wethouder Filip van As vult aan “Het warmtenet geeft ons een geweldige kans om op een duurzame manier een deel van Zwolle te verwarmen met behulp van natuurlijke bronnen. “

 

Voordat de schop in de grond gaat moet er nog het nodige aan voorbereidend werk gedaan worden, zoals onderzoek naar de optimale bronlocatie voor geothermie, proefboring, vaststelling van het tracé van de uitbreiding van het warmtenet, de selectie van een exploitant van de geothermiebron. Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft de provincie Overijssel een  subsidie aangevraagd in het kader van ELENA. Deze subsidie dekt 90 procent van de kosten van deze voorbereidende fase, de overige 10% wordt door de samenwerkende partijen bekostigd.

 

De samenwerkende partijen nodigen eigenaren van gebouwen (woningen en/of bedrijven) uit, die een aansluiting op het warmtenet overwegen, om contact op te nemen met de gemeente Zwolle (t.a.v. Bert Aalders, ajg.aalders@zwolle.nl) en /of  met Ennatuurlijk, de exploitant van het warmtenet (t.a.v. Mathijs Groeneveld, mathijs.groeneveld@ennatuurlijk.nl).

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Meerdere onderzoeken en de fiasco's in Arnhem, Breecamp (Stadshagen) laten zien dat dit een hele slechte manier is om de gebouwde omgeving 'duurzaam' te maken Warmtenetten zijn daarbij echt een VIES woord. Warmte is ze te duur om te maken en zeker ondergronds te transporteren tegen billijke kosten.
    m.a.w. over 15 jaar kijken ze terug en concludeerden dat het idee te duur en onrealisitisch was.

Reageer