Bisschop De Korte spreekt over milieu-encycliek

Zwolle – Mgr. dr. Gerard de Korte – bisschop van RK-bisdom Groningen-Leeuwarden – spreekt woensdag 21 oktober in de protestantse Oosterkerk te Zwolle. Daar geeft hij een samenvatting van de encycliek Laudato Si. Hij bespreekt de structuur van deze rondzendbrief van paus Franciscus. Tevens worden de centrale thema’s van deze ‘milieu-encycliek’ aangestipt. Aanvang: 10.00 uur. Adres: Koewegje 2 nabij de Turfmarkt. 

bisschop_gerard_de_korte.jpg 

Bisschop De Korte stelt de vraag aan de orde wat de encycliek betekent voor het concrete bestaan van de christen en eigenlijk van elk mens. Paus Franciscus drukt in de encycliek zijn zorgen uit ten aanzien van overmatig consumeren, niet-duurzame verspilling en winstmaximalisatie. Hij roept op tot matiging. Paus Franciscus brengt een dynamiek op gang van verbinding, dialoog en ongebruikelijke allianties voor het behoud van de aarde. De encycliek is niet alleen op katholieken gericht, maar op alle mensen van goede wil.

Eerder dit jaar werd bisschop De Korte uitgeroepen tot ‘theoloog des vaderlands’. De bisschop, die zetelt in Groningen, staat bekend om zijn brede kijk en zijn oecumenische houding. 

Organisatie: 50-plus gespreksgroep Zwolle. Entree: 5 euro, inclusief koffie of thee.

Informatie: Bert van de Venis, fam.venis@home.nl.

Artikel delen:

Reageer