Cursus Sterrenkunde en Relativiteitstheorie

Zwolle – Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie wereldkundig maakte. 10 Jaar daarvoor had hij de speciale relativiteitstheorie geformuleerd. Einstein en zijn theorieën zijn van groot belang geweest voor de astronomie. Daarom besteedt VWS Thales hier in een beknopte voorgezette cursus aandacht aan.

De cursus maakt het mogelijk uw kennis van de sterrenkunde te verdiepen. Er zal aandacht worden besteed aan o.a. de uitgangspunten van de relativiteitstheorie, zowel de speciale als de algemene. De theoretische gevolgen zullen naar voren komen en er is veel aandacht voor de toepassingen in de sterrenkunde. Zoals: de grootte van de lichtsnelheid, sterrenevolutie, kosmische straling, roodverschuiving, zwaartekrachtsgolven, uitdijend heelal, donkere materie en donkere energie.

De cursus wordt gegeven op zes woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur en loopt van 28 oktober t/m 2 december. De locatie is de sterrenwacht op Doepark Nooterhof, Goertjesweg 1 in Zwolle. De kosten bedragen ca. €75,=. Deze prijs is inclusief het cursusmateriaal.

Als cursist kunt u zich opgeven voor 16 oktober 2015 bij de secretaris van VWS Thales, F.Dijkstra@windesheim.nl . Zie ook vws-thales.nl

Artikel delen:

Reageer