Bijdrage voor Indoor Skatepark Zwolle

Zwolle – In de vierde vergadering van 2015 heeft Het Hervormd Weeshuis € 21.824 toegewezen aan 12 projecten in het kader van jeugd- en jongerenwerk te Zwolle.

De grootste bijdrage gaat naar de stichting Indoor Skatepark Zwolle. Deze stichting wil begin 2016 een meerdaags indoor evenement organiseren. Dit evenement moet op langere termijn leiden tot de realisatie van een structurele indoor skatevoorziening. Daarnaast is o.a. een garantiesubsidie verstrekt aan stichting Muziek bij de Buren voor het Huiskamerfestival op 13 december a.s. en stichting Kind in Beeld krijgt een gift voor de Sinterklaasactie 2015. Twee aanvragen zijn niet gehonoreerd. De eerstvolgende sluitingsdatum voor nieuwe aanvragen is 25 november: www.hervormdweeshuiszwolle.nl.”

Artikel delen:

Reageer