Gespreksgroep voor partners van jong dementerenden

Op 16 november a.s. start een gespreksgroep voor partners van jong dementerenden. In deze groep wordt aandacht besteed aan de specifieke problematiek die mensen tegenkomen wanneer hun partner op jonge leeftijd (40 tot 60 jaar) dement wordt. Omdat deze groep mensen nog volop in het leven staat, is het soms moeilijk te accepteren dat de dementerende partner afhankelijk wordt en dat een gelijkwaardige relatie hoe langer hoe meer een zorgrelatie wordt. Het gevolg van dementie (ziekte van Alzheimer, Pick, vasculaire dementie) op jonge leeftijd is voor de patiënt zelf maar ook voor zijn of haar omgeving bijzonder ingrijpend. Vooral partners krijgen een zware last op hun schouders.

Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere: omgang met de dementerende, ziektebeeld, veranderende relaties, zwaarte van de zorg en opkomen voor u zelf. Partners die één of meerdere van deze vragen of gevoelens herkennen, kunnen veel steun ondervinden bij deze gespreksgroep. Er zijn acht bijeenkomsten van 10.00 uur tot 12.00 uur. Deze zullen plaatsvinden in het verpleeghuis Zandhove aan de Hollewandsweg 17 te Zwolle. De gespreksgroep wordt georganiseerd door de RIAGG Zwolle in samenwerking met het verpleeghuis Zandhove. Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met het cursusbureau, sector preventie, telefoon 038 – 4269522.

Artikel delen:

Reageer