Stadkamer verantwoordelijk voor schuld Muzerie

Zwolle – Bibliotheek Zwolle en Muzerie zijn gefuseerd tot een nieuwe organisatie met de naam Stadkamer. Dit levert een structurele bezuiniging op. De incidentele kosten van de fusie worden gedragen door Bibliotheek, Muzerie en gemeente gezamenlijk. In de loop van dit jaar werd duidelijk dat er sprake is van een aanzienlijke schuld bij Muzerie. Het verwachte negatief eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt inmiddels € 223.000,- Het betreft een incidentele tegenvaller en als rechtsopvolger van Muzerie is Stadkamer in juridische zin de benadeelde partij en derhalve primair verantwoordelijk voor het oplossen van het tekort. De kwestie kwam maandagavond tijdens de raadsveragdering aan de orde.

Het college stelt een aantal uitgangspunten voor afwikkeling van het negatief eigen vermogen van Muzerie voor. Uit de bijdragen van de Zwolse fracties blijkt, dat de meeste fracties zich kunnen vinden in de vervolgstappen, die door het college worden voorgesteld. Wel vinden enkele fracties al in dit stadium dat de gemeente moet bijdragen aan de kosten voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheden om de kosten te verhalen. Een fractie is zelfs van mening dat de gemeente alle kosten voor haar rekening dient te nemen. Verschillend wordt gedacht over hoe de eventuele 'schade', mocht die uiteindelijk niet te verhalen zijn, uiteindelijk gedekt moet worden. Hierbij wordt gedacht aan het budget cultuureducatie of het makelaarsdeel ervan, de totale bedrijfsvoering van Stadkamer of de algemene middelen van de gemeente. Gevraagd wordt nog waarom er geen due diligence onderzoek heeft plaatsgevonden toen Muzerie en Stadkamer gingen fuseren.

Wethouder Brink reageert op de bijdragen door te stellen dat, wat het college betreft, als eerste nu Stadkamer aan zet is. Allereerst moet nu het tekort worden vastgesteld door vaststelling van de jaarrekening. Daarna kan de verdere aanpak worden uitgevoerd, waaronder het doen van een nader onderzoek naar o.a. eventuele verwijtbaarheid, het verhalen van de kosten en mogelijke nog uit te voeren reparaties. Stadkamer is als rechtsopvolger daarbij in beeld en niet de gemeente. Wel is de gemeente bereid waar mogelijk hulp aan te bieden.

Veel vragen en bijdragen gaan al in op hetgeen in de risicoparagraaf is verwoord. Dat zijn als-dan vragen, waarvan de wethouder stelt dat deze pas in een later stadium eventueel in beeld komen. De wethouder meldt nog dat er geen due diligence onderzoek heeft plaatsgevonden, omdat daar geen aanleiding voor was. Ook meldt de wethouder dat er geen schikking met de belastingdienst heeft plaatsgevonden maar dat op basis van een nieuwe aangifte de belastingdienst een lagere aanslag heeft opgelegd. De voorzitter concludeert vervolgens dat de meningen over het voorstel voldoende zijn gedeeld en dat het voorstel doorgeleid kan worden naar de besluitvormingsronde van 26 oktober 2015.

Artikel delen:
Reacties 8
  1. Wat is de precieze rol geweest bij de fusie van de Bibliotheek en de Muzerie? Want als die rol groot is geweest dan vind ik dat de gemeente zich niet aan zijn verantwoordelijkheid kan onttrekken.

  2. " In de loop van dit jaar werd duidelijk dat er sprake is van een aanzienlijke schuld bij Muzerie. Het verwachte negatief eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt inmiddels ?? 223.000,- Het betreft een incidentele tegenvaller".

    Och, toevallig 2,33 ton euri een beetje tekort, met de fusie in zicht….
    Gaan we er met z'n allen van uit dat vorige jaren wel kloppen?

  3. Dat verraste mij ook, ribo, was het helemaal vergeten. Helaas bewaarheid, zou ik zeggen, want deze situatie maakt het allemaal niet beter voor de cultuureducatie. Ik zag ook nog een juichend artikel over de fusie waarin beide directrices met trots spreken over het proces. Daar wordt ik een beetje cynisch van als je bedenkt dat de Muzerie toch geweten moet hebben van de tekorten. En als dat niet zo was, dan is duidelijk dat de bedrijfsvoering een zootje was. Wel ongelooflijk zuur voor de bibliotheek, die het de laatste jaren juist heel goed deed. Tegen de stroom in meer lezers en nu moeten bezuinigen door de fouten van een ander. Sneu.
    http://www.brugmedia.nl/kranten/de-swollenaer/muzerie-en-bibliotheek-in-2015-samen-verder-als-hart-van-zwolle/

Reageer