Betere bewegwijzering in centrum van Zwolle

Zwolle – Zwolle gaat investeren in betere bewegwijzering voor voetgangers in de binnenstad. De bestaande groene ANWB-wegwijzers worden geactualiseerd en er komen informatiezuilen en plattegronden op zogenaamde bron- en knooppunten in en rond de binnenstad. Met de maatregelen wil Zwolle zorgen voor een betere doorstroming, wil het bezoekers meer laten zien en hen langer in de stad houden. De gemeente Zwolle vroeg begin 2014 de hulp in van de Zwollenaren voor een betere bewegwijzering. De uitwerking is nu daar.

wegbewijzering.jpg 

De laatste jaren trekt de Zwolse binnenstad steeds meer toeristen. Er is een groeiend aanbod van interessante bestemmingen en evenementen in het aantrekkelijke decor van de historische binnenstad. De bestemmingen blijken echter niet altijd goed vindbaar. Ook komen toeristen en vaste bezoekers vaak maar in een beperkt deel van de binnenstad, waardoor aantrekkelijke, maar onbekende plekken niet de aanloop krijgen die ze verdienen. Daar moet verandering in komen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad daarom akkoord te gaan met een aantal maatregelen om de bewegwijzering voor voetgangers in de binnenstad te verbeteren.

Combinatie van maatregelen
Voor een goede routering is meer nodig dan het actualiseren van de huidige groene ANWB-wegwijzers. Daarom stelt het college verschillende maatregelen voor, waarbij wegwijzers worden gebruikt in combinatie met plattegronden en informatiezuilen. Ervaringen in andere steden met deze integrale verwijssystemen zijn positief. 
Het voorstel is om bij bronpunten (station, parkeergarages en parkeerterreinen, busstation Katwolderplein, fietsenstallingen en op de Grote Markt) een goede plattegrond te plaatsen. Op knooppunten (waar mensen van richting kunnen veranderen) komt aanvullend op de bestaande wegwijzers een informatiezuil met plattegrond. Op de achterzijde van de zuilen is ruimte om informatie te geven over het gebied of over evenementen. 
Digitale toepassingen
Voor het verbeteren van de routering kunnen ook digitale systemen zoals apps, ibeacons en digitale informatiepunten worden ingezet. De ontwikkelen op dit terrein gaan razendsnel, op diverse plekken in Nederland worden hiervoor pilots opgezet. De gemeente en haar partners houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en staan open voor initiatieven om de routering verder te verbeteren.
Vergroten gastvrijheid en beleving
De roep om een betere routering wordt breed gedragen. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in bereikbaarheid voor auto’s, bussen en fietsen. Nu zijn de voetgangers aan de beurt. Wethouder Filip van As: “Een goede voetgangersbewegwijzering is een basisvoorziening voor de stad. Met de voorgestelde maatregelen dragen we bij aan het gevoel van gastvrijheid en versterken we de beleving. We nemen bezoekers als het ware bij de hand en leiden hen langs aantrekkelijke en onverwachte plekken.”
Artikel delen:
Reacties 7
  1. Hoera! Alle plasjes zijn over allerlei paaltjes gepleegd, dus het gaat gebeuren. Al jaren roepen de vrijwiligers van het TIP (toeristisch informatie punt Waanders) dat zij toeristen aan de balie krijgen die niet dankzij maar ondanks de bewegwijzering toch het info punt hebben kunnen vinden!
    Gemeente, heel snel dit probleem oplossen!

Reageer