Technasiumconvenant Windesheim

Zwolle – Thorbecke Scholengemeenschap (TSG) sluit een Technasiumconvenant met Hogeschool Windesheim. Dit convenant betekent een samenwerking tussen Windesheim en het netwerk Technasiumscholen in Overijssel in een straal van 50 km om Windesheim heen en geldt voor de duur van de schooljaren 2015-2019.

Er is nu een netwerk met de TSG en vier andere scholen voor het voortgezet onderwijs uit respectievelijk Enschede, Almelo, Holten en Nijverdal. De technasia zeggen toe om gedurende meerdere schooljaren initiatieven te ontwikkelen die leiden tot activiteiten ter vergroting van de belangstelling en motivatie bij leerlingen voor bètavakken. De Hogeschool Windesheim zegt toe zich in te spannen om invulling te geven aan de in onderling overleg tot stand gekomen initiatieven en ondersteunt de daaruit gevolgde afspraken met behulp van de bij de Hogeschool Windesheim aanwezige kennis, kunde en door levering van de bijbehorende menskracht.

De TSG was de eerste school in Overijssel die besloot om Technasiumschool te worden. Technasium is erkend door de overheid en biedt daarmee een garantie voor kwaliteit. Het vak Onderzoek en Ontwerpen is een (school)examenvak. Leerlingen gaan 5 lesuren, verdeeld over twee dagdelen per week, aan de slag met interessante projectopdrachten. De opdrachten komen uit een zevental domeinen: Science & Exploration, Mobiliteit en Ruimte, Voeding & Vitaliteit, Lifestyle & Design, Market & Money, Mens & Medisch en Water, Energie en Natuur.

Artikel delen:

Reageer