Lintje voor dominee De Jong uit Windesheim

Zwolle – Wethouder Ed Anker heeft donderdagavond de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer ds. H. de Jong. De heer De Jong kreeg de onderscheiding in de kerk te Windesheim ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum en afscheid als predikant van de Hervormde gemeente Windesheim.

De heer H. de Jong is vanaf 1990 als predikant van de Hervormde gemeente Windesheim actief en heeft veel voor de kerkelijke gemeente betekend. Als lid van de Stichting Windesheim Concerten organiseerde hij in samenwerking met het conservatorium in Zwolle het jaarlijkse klassieke concert op Hemelvaartsdag. Als bestuurslid van de Stichting Thomas à Kempis wierf hij sponsoren om een heruitgave mogelijk te maken van ‘De Navolging van Christus’ van Thomas à Kempis die, met zijn Moderne Devotie, zo nauw verbonden is met Windesheim.

Ook zette hij zich in voor het behoud van de grafsteen van Dirc van Herxen, één van de centrale personen binnen de Moderne Devotie. Als lid van de generale synode van de Nederlands Hervormde Kerk en van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft hij intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de fusie van de Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Overeenkomstig de laatste wil van Baron J.A. de Vos van Steenwijk, de laatste bewoner van landgoed Windesheim, is met medewerking van de heer De Jong een stichting opgericht voor het beheer en behoud van het landgoed. En mede door zijn inzet als bemiddelaar tussen de diaconie van de Hervormde kerk, de vereniging Plaatselijke belangen Windesheim en omstreken en de gemeente Zwolle werd uitbreiding van de openbare begraafplaats Windesheim mogelijk. Daarnaast zette hij zich in als organisator van de 4 mei-herdenking en was hij medeorganisator van de kerstavondzang. Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland heeft hij zich de afgelopen twee jaar als tijdelijk voorzitter van de kerkenraad in de wijkgemeente Zwolle-Centrum ingezet.

Artikel delen:

Reageer